fbpx Ledenvoordelen | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Ledenvoordelen

Als ledenorganisatie van steden en gemeenten verbindt Bataljong voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners. Zo goed als alle Vlaamse steden en gemeenten zijn lid van Bataljong. Daarmee bereiken we via onze leden 99% van alle jonge inwoners.

We zetten onze ledenvoordelen even op een rijtje.

Gratis deelname aan 

 • Regionale netwerkmomenten voor jeugdambtenaren 
 • Centrumstedenoverleg (CSO) voor centrumsteden 
 • Uitwisseling voor schepenen van jeugd 
 • Regionale uitwisseling voor jeugdraden 

Inspiratie, nieuws en deskundig advies 

 • Tijdschrift voor lokaal jeugdbeleid Dropzone dat 4 keer per jaar aan de jeugdambtenaren en schepen van jeugd van uw lokaal bestuur bezorgd wordt. 
 • Maandelijkse nieuwsbrief Lopend Vuur voor ambtenaren en schepenen van jeugd. 
 • Driemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdraadleden. 
 • Helpdesk: stel ons je vraag, online en offline. 
 • Mailings en online dossiers met de meest actuele en snelle laagdrempelige duidelijke informatie over regelgeving en hoe je die werkbaar maakt binnen je lokale praktijk, bvb rond corona, kinderen met een vluchtverhaal, fiscale attesten, het BOA-decreet...
 • Regelmatig nieuwe webdossiers over actuele thema’s, met visie, praktijkvoorbeelden en regelgeving 
 • Toegang tot de ledenpagina’s op deze website. 
 • Kom via ons netwerk te weten voor welke thema's je inspirerend beleid vindt bij andere gemeenten. 

Concrete en praktische ondersteuning in je dagelijkse werking 

 • Groepskortingen in tal van pretparken. Uit de mond van een jeugdambtenaar: “Eén keer een grote uitstap met kinderen naar een pretpark en je lidgeld is terugbetaald”.  
 • Logistieke ondersteuning en materialen voor je Grabbelpas en voor je animatoren. 
 • Coördinatie van de Buitenspeeldag en bemannen van het Buitenspeeldagsecretariaat. 

Praktijkontwikkeling, proeftuinen, visie en tools om uw gemeente te ondersteunen 

Tools voor de brede jeugdreflex 

 • Herwerkte visietekst, in 20 pagina’s krijg je zicht op wat goed beleid voor kinderen en jongeren is en hoe je als lokaal bestuur werkt aan een samenleving die voor alle kinderen en jongeren een fijne plek is om op te groeien. 
 • Voorleesverhaal 'Franky groeit op', vertel het aan een groep mensen die je wil laten kennismaken met breed jeugdbeleid 
 • Koekendoos 'Petit Heure', een conversation starter om het gesprek aan te gaan rond de brede jeugdreflex 
 • Kindvriendelijke zoekpaal: een zoekpaal die je kan ontlenen en er jouw collega's in laten ontdekken wat zij kunnen betekenen op vlak van kindvriendelijkheid
 • Jaarlijks geupdated uitgebreide toolkit en visie over kindvriendelijk beleid, om je optimaal voor te bereiden voor het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten, zelf of onder begeleiding van Bataljong, aan ledentarief 
 • 'Dwalen met een doel', een boek over lokaal kiezen voor kindvriendelijkheid met inspiratie, inzichten en praktijkvoorbeelden. 

Aanbod beleidsparticipatie 

 • Bouwsteen beleidsparticipatie: Visietekst en poster met regelgeving, tips om bruggen te bouwen naar andere beleidsdomeinen en ondersteuning te krijgen als jeugdambtenaar en voorbeelden.
 • Bouwsteen beleidsparticipatie: tool afwegingskader beleidsparticipatie Flow chart om een afweging te maken of participatie van kinderen en/of jongeren wenselijk is. 
 • Bouwsteen beleidsparticipatie: Stappenplan voor beleidsparticipatie om stapgewijs participatief aan de slag te gaan. Voor een klein of groot project, structureel of ad hoc. 
 • We maken deel uit van het netwerk Democracy reloading dat nadenkt en tools ontwikkeld om jongeren nog meer te betrekken bij gemeentelijke besluitvorming.
 • Projecten als Aanstekers, Hackaton, Plancheckers... (zie verder).

Regie vrijetijdskansen

 • Lees onze visietekst op deze webpagina of download de printvriendelijke versie
 • Vrijetijd ook voor jonge nieuwkomers? Online publicatie met inspirerende praktijken en aanbevelingen om jonge nieuwkomers goed te informeren en te oriënteren naar een gepast vrijetijdsaanbod 
 • We zijn actieve partner in het netwerk www.ikorganiseer.be  
 • webdossier Zwerfvuil op Skate- en Speelterreinen 
 • De werking rond JWVA en Komaf 
 • www.maaksamentijdvrij.be, de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd met gemeente in de regierol
 • Europe goes local: we onderzoeken met partners welke praktijken er bestaan om de competenties of de impact van wat jongeren ervaren in het jeugdwerk, in beeld te brengen 
 • Internationaal Charter kwalitatief jeugdwerk 
 • Scan aanbevelingen Youthwork Convention 

Intergemeentelijke samenwerking in jeugdregio’s 

Sinds 2021 een team dat klaar staat om regio’s met visie en praktijkondersteuning bij te staan

Belangenbehartiging van lokale besturen en kind- en jeugdvriendelijk beleid op Europees, Federaal en Vlaams niveau 

We versterken de stem van kinderen en jongeren, wegen op en worden geconsulteerd over bovenlokale en Vlaamse regelgeving, werkbare lokale beleidskaders en projectoproepen die rekening houden met de diversiteit onder lokale besturen. Bataljong brengt het perspectief van het lokale jeugdbeleidsniveau en de expertise van haar leden in op tal van formele en informele platformen zoals: 

 • Reflectiegroepen rond decreten (boven)lokaal jeugdbeleid en het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.
 • Bataljong is ook actief betrokken bij de opmaak van nieuwe decreten zoals geïntegreerd jeugddecreet (verwacht voor 2024) en nieuw kaderdecreet 'Vroeg & nabij'.
 • Commissies van de Vlaamse Jeugdraad.
 • Ad hoc overleg met stakeholders en beleidsmakers naar aanleiding van crisissen zoals de coronacrisis en de Oekraïnecrisis.
 • Overleg met kabinet van de minister van jeugd, het departement DCJM en de andere bovenbouworganisaties.
 • Overleg met departementen zoals Opgroeien en MOW. Maar ook met Federale overheidsdiensten rond zaken zoals bv. fiscale attesten voor kinderopvang.
 • Overleg met politieke fracties en kabinetten van andere ministers.
 • Bilaterale samenwerkingsverbanden met jeugdorganisaties, steunpunten sport, cultuur, enz. 
 • Afstemming met VVSG
 • Via Europe goes local volgen we het internationaal jeugdwerk op, lokale kansen en signalen krijgen een plek in een nationaal jaarplan.

Opleidingen en vormingen met ledenkorting tot 40%

 • Tweedaagse starterscursus voor beginnende jeugdambtenaren 
 • De vernieuwde vormingsmodules over Beleidsparticipatie, Regie Vrijetijdskansen en de competentiegerichte modules Overtuigend communiceren en Netwerken
 • Vormingstweedaagse voor jeugdambtenaren met ruim 45 sessies en 200 deelnemers. 
 • Deelname aan Plan & Play-beurs waar je ruim 70 standhouders van jeugdaanbod ontmoet en inspiratiesessies jeugdaanbod kan volgen. 
 • Jongtourage: vormingsavonden voor jeugdraden, ambtenaren en schepenen.
 • Thematische vormingen rond actuele thema’s.
 • Events van het Netwerk Jeugdvriendelijk.
 • De jaarlijkse jeugdbeleidsconferentie van ICY via het lidmaatschap van Bataljong.
 • (Internationaal) lobbytraject om jeugdambtenaren te versterken binnen het lokale beleid.

Wij komen naar je toe voor een aanbod op maat met ledenkorting 

 • Voor vormingen en begeleidingen in uw gemeente en op maat. 
 • Voor vormingen en begeleidingen exclusief voor uw jeugdraad. 

https://bataljong.be/boek-je-vorming/wij-komen-naar-je-toe

Ledentarief voor begeleiding op maat van uw gemeente 

 • Gratis intakegesprek voor leden 
 • Traject naar het indienen van een portfolio voor het label Kindvriendelijke Gemeente 
 • Expertise breed jeugdbeleid in je selectiejury 
 • Op maat van jouw vraag 

https://bataljong.be/boek-je-vorming/wij-komen-naar-je-toe

Ledentarief voor groepstrajecten

Bataljong begeleidt steden en gemeenten samen in trajecten waarin je uitwisselt met interessante collega's die hetzelfde traject lopen, waarin je je competenties versterkt en benchmarkt met andere gemeenten. Afhankelijk van het traject krijg je aan het einde een analyserapport, beleidsaanbevelingen of handvatten mee op maat van je gemeente. 

Rond thema's zoals:

 • Voer belevingsonderzoek met kinderen en jongeren in functie van het meerjarenplan 
 • Versterk je jeugdraad in hun participatie-opdracht 
 • Vernieuw je subsidiereglementen 

https://bataljong.be/groepstrajecten

Leden bouwen onze organisatie actief mee uit 

Participeer actief aan onze commissies en/of bestuursorganen, vergroot je eigen netwerk en geef mee richting aan onze organisatie en het heden en de toekomst van lokaal jeugdbeleid. 

Bataljong ondersteunt uw gemeente via thematische netwerken en door de rijkdom van de expertise die er in steden en gemeenten aanwezig is maximaal te ontsluiten. Dat doen we in 3 thematische pijlers, aangestuurd door ledencommissies: commissie regie vrijetijdsaanbod, commissie breed jeugdbeleid en commissie beleidsparticipatie. Onze commissies zijn dé expertgroepen rond sterk beleid voor jonge inwoners. De commissies, de raad van bestuur en de algemene vergadering bestaan grotendeels uit vertegenwoordigers van lokale besturen, aangevuld met partners.  

Projecten 

 • Plancheckers, een 6-stappenplan waarmee élke jeugdraad aan de slag kan om het meerjarenplan tussentijds te evalueren.
 • Debattle als tool en jaartraject rond de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen en de opmaak van het meerjarenplan. 
 • Jonge Wegweters, proefprojecten in het kader van een actieprogramma 'mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren'. Met geselecteerde gemeenten in verschillende fases. 
 • aanstekers.org, gratis toegang tot een tool om de ideeën van jongeren op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier te verzamelen.
 • Komaf, méér kinderen & jongeren laten deelnemen aan méér jeugdwerk & jeugdaanbod.
 • Hackathon, 3 gemeenten gaan in zee met Bataljong om te experimenteren met de methodiek van de hackathon. Elke gemeente geeft jongeren de kans na te denken over een specifiek onderwerp en binnen een bepaalde tijd een antwoord te formuleren op een vraag.
 • Maak Samen Tijd Vrij over de brug bouwen tussen jeugdhulp en de vrije tijd met de gemeente als regisseur en verbinder.

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong