fbpx Internationaal | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationaal

Bataljong kijkt over Vlaamse muurtjes heen

Als 'bovenbouworganisatie' kijken we niet alleen wat er in de Vlaamse gemeenten en steden gebeurt. We kijken ook wat er in Europa leeft en beeft op vlak van jeugdwerk en jeugdbeleid. Onze organisatie zet in op internationaal leren, netwerken en coproduceren. Via het Erasmus+ programma geven we jeugdambtenaren en jeugdraden kansen om in Europa inspiratie op te doen. 

Bataljong is lid van het netwerk InterCity Youth

InterCity Youth is een netwerk van steden, gemeenten en koepelorganisaties, met als doel de kwaliteit van het jeugdbeleid/jeugdwerk in de EU lidstaten verbeteren. 

Het netwerk organiseert

  • jaarlijks een conferentie met workshops over jeugdwerk en jeugdbeleid. Bataljong-leden kunnen deelnemen aan een ledenprijs. 
  • projecten om leden van het netwerk met elkaar in contact te brengen, een netwerk uit te bouwen en te leren van elkaar om zo een meer kwaliteitsvol jeugdbeleid/jeugdwerk na te streven.

Youth Win Project binnen ICY

In 2018 en 2019 plannen we studiebezoeken, vormingen en uitwisselingen bij alle leden van Intercity youth.

  • Je kon al gaan kijken hoe de Zweden hun jeugdcentra uitbaten.
  • Finnen kwamen kennismaken met het jeugd(werk)beleid van Vlaanderen in Aalst en Puurs.
  • Ontdek wat er nog gepland staat op de website van InterCity youth.

Europe goes local

‘Europe Goes Local: Supporting Youth Work at Municipal Level’, is een lange termijn Europees strategisch partnerschap binnen Erasmus+ Youth in Action dat bij wil dragen aan kwaliteitsvol lokaal jeugdwerk.

  • Dit partnerschap heeft zowel een internationaal doel als een lokaal doel.
  • JINT coördineert dit partnerschap in Europa.
  • Bataljong maakt deel uit van de nationale stuurgroep van het project samen met een aantal partners op Vlaams niveau.
  • Met de nationale werkgroep hebben we twee activiteiten gepland: een studiebezoek aan Nederland rond jeugdwelzijnswerk en een lobbytraject. 

Studiereis Childfriendly Leeds (2019)

In oktober 2019 trokken we er met 44 personen op uit naar Child Friendly Leeds. 25 Vlaamse steden en gemeenten, 6 partnerorganisaties (VVSG, Kenniscentrum Kinderrechten, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kinderrechtencommissariaat, Universiteit Gent en het Netwerk Kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten) en 6 Bataljong-collega’s lieten zich onderdompelen in hun inspirerend verhaal.

Kinderen en jongeren staan er centraal in de kindvriendelijke visie, Leeds werkt over beleidsdomeinen heen en heeft meer dan 900 ambassadeurs die dagdagelijks meewerken aan een kindvriendelijke stad. Zo vertelden de Politie, de voetbalclub Leeds United, een school en een winkelcentrum ons hoe zij van Leeds mee een kindvriendelijke stad maken.

We zorgden voor de nodige tijd voor uitwisseling en reflectie binnen de Vlaamse groep. Op die manier kwam iedereen thuis met een rugzak vol ideeën, inspiratie en energie. Deze uitwisseling was mogelijk met de gewaardeerde steun van Jint en Erasmus +.

#LeedsByExample

 

Vlaamse jeugdraden op uitwisseling in Finland (2017)

In de zomer van 2017 verzamelden een 40tal jongeren in Helsinki voor een uitwisseling tussen jeugdraden van Vlaanderen, Polen, Finland en Catalonië. Hoe organiseren jeugdraden zich in de andere landen? Zijn er gelijkaardige uitdagingen en hoe kunnen we van elkaar leren en sterker worden. Dat waren de uitgangspunten van deze uitwisseling. 

Hoe jeugdraad Oudenaarde en Vonk (Aalst) dit hebben beleefd, kan je terugvinden in een interview

12 jeugdconsulenten op bezoek in Göteborg (2015)

Mei 2015 trokken 12 jeugdconsulenten naar Zweden om een kijkje te nemen hoe ze daar jongeren bereikten via hun jeugdcentra. Een heel andere manier van aanpakken dan in Vlaanderen. Na een tal van plaatsbezoeken, konden de Vlaamse jeugdconsulenten gesprekken aanknopen met de Zweedse jeugdwerkers tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van KEKS (een koepelorganisatie van Zweden). 

 

Zelf zin in een internationaal project?

Bataljong organiseert zelf ook eigen internationale projecten via het Erasmus+ programma en in samenwerking met het Vlaamse agentschap (Jint). Hou onze nieuwsbrieven en facebook in het oog voor projectoproepen, studiebezoeken en interessante internationale vormingen. 

 

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong