fbpx Komaf | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Komaf

Wat is Komaf?

Eind 2020 kregen Bataljong, De Ambrassade, Jint en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht om samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. Met deze vraag kwam het Jeugdwerk voor Allen tot zijn einde en kreeg het vanaf 2022 een nieuw jasje onder de noemer Komaf.

Ons doel is om meer drempels naar vrije tijd te verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren op lokaal niveau. We schreven een meerjarenplan uit om een inclusiever jeugdwerk en jeugdaanbod te realiseren opdat meer kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod.  

Het meerjarenplan is vertrokken vanuit een participatief traject en is gericht op kinderen en jongeren, (lokale) jeugdwerkorganisatie en lokale besturen. We hebben jongeren, verschillende (jeugdwerk)organisaties en lokale besturen uitgebreid bevraagd door het opzetten van focusgesprekken. KEKI voerde een onderzoek bestaande uit een literatuurstudie en heeft 11 diepte-interviews afgenomen met experten. Op basis van dat onderzoek samen met de focusgesprekken is er nog eens in de diepte verder in gesprek gegaan met kinderen, jongeren en hun organisaties. 

Zo zijn we tot een doelstellingenkader gekomen met daarin 5 strategische doelen waaraan we willen werken: 

 • We willen lokale besturen en (lokale) jeugdwerkorganisaties een reflectieve houding leren aannemen. Dat wil zeggen dat we hen bewust willen laten nadenken over onze multiculturele samenleving en acties die ze daarvoor moeten ondernemen opdat echt iedereen zich thuis voelt en welkom is om deel te nemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod. 
 • Daarnaast heeft ons onderzoek uitgewezen dat heel wat kinderen en jongeren stoten op barrières die het voor hen moeilijk maakt deel te nemen aan jeugdwerk of jeugdaanbod. Die barrières willen we zoveel mogelijk verkleinen en wegwerken. 
 • We willen ook breder gaan dan ons eigen beleidsdomein. We moeten andere sectoren omarmen want jeugdwerk/jeugdaanbod alleen veranderen brengt ons niet ver genoeg.
 • Natuurlijk willen we dat dit een duurzaam traject is. We willen ook de impact kunnen meten die dit project teweeg zal brengen. Daarom vinden we het belangrijk om verder onderzoek en monitoring voorop te stellen. 
 • Dit alles kunnen we niet alleen verwezenlijken. Komaf is niet enkel een project. Het is vooral een partnerschap dat we samen met heel wat actoren tot een goed einde willen brengen. We vinden het belangrijk om een goede interne werkstructuur op poten te zetten die gebaseerd is op overleg, een goede communicatie en heel veel aftoetsing teweegbrengt. Zo maken we van Komaf een blijvend gedragen en participatief project.

Wat doet Komaf?

Om bovenstaande waar te maken voorzien we een ondersteuningsaanbod voor de jeugd en hun lokale verenigingen, door in te zetten op vormingen en begeleidingstrajecten. Deze vertrekken uit de noden, behoeften, interesses en talenten van kinderen, jongeren en hun organisaties. Door middel van wat wij een’ menu kaart’ noemen kunnen organisaties de thema’s waarop ze meer willen inzetten of waarover ze hun kennis willen verbreden en verdiepen kiezen. Mogelijke vormingsthema's zijn kinderen en jongeren in de armoede, kinderen en jongeren met een beperking, de kracht van diversiteit, gender etc.

Hoe gaat een vormingsaanvraag in zijn werk?

Optie 1: Je bent nog zoekend naar een vormingsorganisatie

 1. Je vult het aanvraagformulier op de website in en kiest een vormingsthema uit de Komaf-menukaart
 2. Bataljong zorgt voor vraagverduidelijking en inhoudelijke verknoping.
 3. Bataljong geeft je indien mogelijk de contactgegevens van minstens 2 vormingsorganisaties volgens gekozen vormingsthema(‘s)
 4. Je neemt contact op met de vormingsorganisaties en bij de bevestigingsmail zet je Bataljong in cc.

Optie 2: Je hebt al een match met een vormingsorganisatie

 1. Je hebt al een vormingsorganisatie op het oog binnen het Komaf netwerk waarmee je spontaan de match maakt
 2. Je vult het aanvraagformulier op de website
 3. We kijken of het een vorming is die binnen de scope van Komaf valt eens bevestigd is
 4. Je maakt concrete afspraken met de vormingsorganisatie en zet Bataljong in cc.

Bij beide opties bezorgt de Komaf ondersteuner jou een voucher (€150) met unieke code. Deze voucher wordt door jou afgegeven aan de vormingsorganisatie wanneer de vorming is afgelopen. Na de vorming ontvang je een link naar een evaluatieformulier. Tenslotte maakt de vormingsorganisatie een factuur op naar jou min de voucher. En Komaf betaalt de €150 aan de vormingsorganisatie!

Vormingsthema's

Mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • Armoede en sociale uitsluiting
 • Aandacht voor onzichtbare armoede
 • De leefwereld van kinderen en jongeren met een beperking
 • Leven met AD(H)D
 • ASS voor dummies
 • SMOG in het jeugdwerk
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking
 • Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal
 • Omgaan met diversiteit
 • Omgaan met meertaligheid
 • Gendersensitief communiceren
 • Seksuele -en genderdiversiteit
 •  …

Heb jij de smaak al te pakken voor inclusie en diversiteit? Vraag dan hier je vorming aan.

Ingels
Marte
Coördinatie Komaf
03 318 31 42

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief