fbpx Komaf | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Komaf

Wat is Komaf?

Eind 2020 kregen Bataljong, De Ambrassade, Jint en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht om samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. Met deze vraag kwam het Jeugdwerk voor Allen tot zijn einde en kreeg het vanaf 2022 een nieuw jasje onder de noemer Komaf.

Ons doel is om meer drempels naar vrije tijd te verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren op lokaal niveau. We schreven een meerjarenplan uit om een inclusiever jeugdwerk en jeugdaanbod te realiseren opdat meer kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod.  

Het meerjarenplan is vertrokken vanuit een participatief traject en is gericht op kinderen en jongeren, (lokale) jeugdwerkorganisatie en lokale besturen. We hebben jongeren, verschillende (jeugdwerk)organisaties en lokale besturen uitgebreid bevraagd door het opzetten van focusgesprekken. KEKI voerde een onderzoek bestaande uit een literatuurstudie en heeft 11 diepte-interviews afgenomen met experten. Op basis van dat onderzoek samen met de focusgesprekken is er nog eens in de diepte verder in gesprek gegaan met kinderen, jongeren en hun organisaties. 

Zo zijn we tot een doelstellingenkader gekomen met daarin 5 strategische doelen waaraan we willen werken. Lees hier de doelstellingen van Komaf. 

Lokale besturen als één van de drie onmisbare partners van Komaf

Lokale besturen vormen een essentieel onderdeel binnen het project Komaf. Naast expertise-organisaties en lokale vrijetijdsaanbieders, zorgen lokale besturen er mee voor dat er meer kinderen en jongeren hun vrije tijd kunnen invullen zoals zij wensen. Lokale besturen hebben zicht op noden in de stad of gemeente, pikken signalen op rond inclusie en diversiteit en merken welke kinderen en jongeren er (nog) niet bereikt worden door het bestaand jeugdaanbod. 

Lokale besturen kunnen via Komaf hun bestaande jeugd(werk)groepen en jeugdraden ondersteunen rond inclusie en diversiteit. 

Vormingsaanvraag via www.komaf.be

Als lokaal bestuur kan je een vorming aanvragen voor vrijetijdsaanbieders in je gemeente of hen aanmoedigen dit zelf te doen. Een vorming kan gaan over veel verschillende thema's, gelinkt aan inclusie en diversiteit. Deze vorming kan een groep laten kennismaken met een bepaald thema of verdiepend te werk gaan, bijvoorbeeld op basis van een casus. 

Optie 1: Je bent nog zoekend naar een vormingsorganisatie

 1. Je vult het aanvraagformulier op de website in en kiest een vormingsthema uit de Komaf-menukaart
 2. De aanvraag komt terecht bij één van de vijf regionaal ondersteuners van Komaf bij Bataljong. Zij hebben zicht op de verschillende expertorganisaties binnen het Komafnetwerk die in de regio actief zijn.
 3. De regionaal ondersteuner zorgt voor vraagverduidelijking indien nodig en inhoudelijke verknoping.
 4. De ondersteuner geeft je indien mogelijk de contactgegevens van minstens 3 vormingsorganisaties uit de regio die een antwoord kunnen bieden op de vormingsvraag.
 5. Je neemt contact op met de vormingsorganisaties voor alle praktische afspraken en bij de bevestigingsmail zet je Bataljong in cc.

Optie 2: Je hebt al een match met een vormingsorganisatie

 1. Je hebt al een vormingsorganisatie op het oog binnen het Komafnetwerk waarmee je spontaan de match maakt
 2. Je vult het aanvraagformulier op de website en geeft aan dat je al contact hebt met een potentiële vormingsorganisatie.
 3. We doen de check of de vorming zeker binnen de scope van Komaf valt. 
 4. Je maakt concrete afspraken met de vormingsorganisatie en zet Bataljong in cc.

Bij beide opties bezorgt de Komaf ondersteuner jou een voucher (€150) met unieke code. Deze voucher wordt door jou afgegeven aan de vormingsorganisatie wanneer de vorming is afgelopen. Na de vorming ontvang je een link naar een evaluatieformulier. Tenslotte maakt de vormingsorganisatie een factuur op naar jou min de voucher. En Komaf betaalt de €150 aan de vormingsorganisatie!

Potentiële vormingsthema's

Mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • Armoede en sociale uitsluiting
 • Aandacht voor onzichtbare armoede
 • De leefwereld van kinderen en jongeren met een beperking
 • Leven met AD(H)D
 • ASS voor dummies
 • SMOG in het jeugdwerk
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking
 • Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal
 • Omgaan met diversiteit
 • Omgaan met meertaligheid
 • Gendersensitief communiceren
 • Seksuele -en genderdiversiteit
 •  …

Heb jij de smaak al te pakken voor inclusie en diversiteit? Vraag dan hier je vorming aan.

Begeleiding aanvragen 

Wil jouw lokale groep dieper en meer structureel aan de slag rond een bepaald thema? Of beoog je een concrete verandering om een werking structureel meer toegankelijk te maken? Dan kan je via Komaf ook een begeleiding bij één van de begeleidingspartners aanvragen. 

Hiervoor kan je een voucher van €1000 krijgen. 

En ook nog dit... 

Daarnaast zijn er ook netwerkmomenten die Komaf organiseert. Die zijn meestal gelinkt aan de regionaal netwerkmomenten die Bataljong organiseert. Tijdens deze netwerkmomenten brengen we het volledige Komaf-netwerk samen om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en te inspireren.

Komaf organiseert ook proeftuinen. Bij deze proeftuinen worden er kinderen, jongeren of werkingen samengebracht die elkaar anders niet zo snel vinden. Ontmoeting staat centraal en we willen echt naar kinderen en jongeren luisteren hoe zij dit ervaren. We willen op die manier vanuit de kinderen en jongeren zelf drempels in kaart brengen en beluisteren wat zij nodig hebben om deze drempels te verlagen. Lees hier het verslag van één van de proeftuinen.

Komaf herwerkt de 7B's van toegankelijkheid op maat van jeugd(werk)vrijwilligers. Hou de website van Komaf in de gaten voor de publicatie. 

Zie je nog een kans tot samenwerking met Komaf om samen te strijden voor meer inclusie en diversiteit? Aarzel dan niet om contact op te nemen en samen bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ingels
Marte
Coördinatie Komaf
03 318 31 42

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong