fbpx DNA van Bataljong | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

DNA van Bataljong

Bataljong verbindt en inspireert voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners.    

Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaan we vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. We verbinden en inspireren jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van jeugd om hier samen werk van te maken. Bataljong promoot ook op Vlaams, federaal en Europees niveau de troeven van kind- en jeugdvriendelijk beleid en behartigt daarbij de belangen van steden en gemeenten.

   “Bataljong is een heel leuke woordspeling die kracht uitstraalt! Kracht typeert de mentaliteit van de jongeren, want wij willen krachtig werken aan een betere toekomst. Bataljong kan jongeren kracht bijzetten via hun ondersteuning.”
   een jeugdraadvrijwilliger in het traject naar onze nieuwe naam
   “Bataljong is een krachtige naam omdat het duidelijk over jongeren gaat, maar ook de 'strijdkracht' van de organisatie weergeeft. Een van de kerntaken van Bataljong is strijden voor het lokaal jeugdbeleid op Vlaams niveau. Net zoals het lokaal jeugdbeleid moet strijden voor kinderen & jongeren op lokaal niveau. “
   een jeugdambtenaar in het traject naar onze nieuwe naam

   De missie van Bataljong

   Bataljong versterkt kinderen en jongeren, politici en ambtenaren in het voeren van meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren.

   Voor wie is Bataljong er?

   Motor van lokaal jeugdbeleidBataljong is er voor kinderen en jongeren, politici en ambtenaren.

   Sterk beleid voor jonge inwoners spreidt zich uit over alle beleidsdomeinen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van velen in en om de stad of gemeente. De motor van dat breed jeugdbeleid is het samenspel tussen jeugdambtenaar, schepen van jeugd en jeugdraad. Zij vuren de andere stakeholders binnen en buiten de gemeente aan. Bataljong is er met haar aanbod dus in de eerste plaats voor deze 3 kernspelers.

   De waarden van Bataljong

   • Rechtvaardigheid is voor Bataljong een grondwaarde die aansluit bij onze strijd voor een volwaardige plaats voor kinderen en jongeren in lokaal beleid, gefundeerd op kinderrechten.
   • Bataljong gaat als netwerkorganisatie verbindend aan de slag. In een stad of gemeente verbinden we verschillende doelgroepen rond een transversaal verhaal. We verbinden steden en gemeenten met elkaar, leden met partners en lokale belangen met die op andere beleidsniveaus. Bruggen bouwen zit in ons DNA.
   • Bataljong werkt inspirerend, met een prikkelende visie en aanbod. Die dwingt niet, maar versterkt wel. Inspireren is ondersteunen: doel is de gebruikers te verrijken in hun eigen denkwerk.
   • Bataljong wil toonaangevend worden. Bataljong durft de eerste noot spelen en de toon zetten als innovator en gangmaker van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Wie mee bouwt aan breed jeugdbeleid, binnen en buiten onze sector, moet Bataljong als een evidente referentie gaan zien.

   De visie van Bataljong

    Bataljong ziet drie fundamentele opdrachten voor lokale besturen wanneer het gaat over lokaal jeugdbeleid:

   1. Voer breed lokaal beleid voor kinderen & jongeren

   Kinderen en jongeren zijn circa 30 % van de inwoners in een gemeente, ook al hebben ze geen stemrecht. Als volwaardige burgers hebben ze een stem. Niet alleen in vrijetijdsbeleid maar ook in andere beleidsdomeinen (bv. mobiliteit, milieu, onderwijs, welzijn…) . We spreken dan van de brede jeugdreflex.

   Download de visietekst.

   Een sterke manier om breed lokaal beleid voor kinderen en jongeren waar te maken is “kindvriendelijk” beleid voeren. Kind- en jeugdvriendelijk beleid is immers een hefboom voor een toegankelijke, duurzame en open samenleving. In kindvriendelijke steden en gemeenten is het welbevinden van kinderen de barometer voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur.

   Download de visienota KVSG. Bezoek www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be

   1. Garandeer beleidsparticipatie van kinderen & jongeren

   Geen goed lokaal beleid zonder de participatie van kinderen & jongeren. Een lokaal bestuur heeft 3 belangrijke verantwoordelijkheden:

   • top-down inspraak organiseren via o.a. leefwereldpeilingen
   • voortdurend in dialoog gaan over je beleid met de jeugdraad als structurele vertolker van de stem van jonge inwoners
   • bottom-up ruimte geven aan initiatieven van kinderen, jongeren en hun verenigingen om de samenleving mee vorm te geven.

   Download de visietekst.

   1. Regisseer het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

   Gemeentes hebben de opdracht om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren te regisseren. En dat over de verschillende sectoren (sport, jeugd, cultuur, enz.) heen. Waar er gaten zijn in het aanbod voor bepaalde doelgroepen of werkvormen, kan de gemeente eigen initiatieven nemen en dus zelf aanbod organiseren.

   Jeugdwerkondersteuning behoort daarbij tot de kern van het jeugdbeleid. Jeugdwerk is vandaag veel meer dan scouts en Chiro. Initiatieven komen van overal: bestaand jeugdwerk innoveert en nieuw jeugdwerk ontstaat, zo bereik je meer doelgroepen. Voor een gemeente is het belangrijk om flexibel en op maat te ondersteunen.

   Download visietekst regie vrijetijd - visietekst aanvullende jeugdaanbod - visietekst ondersteuning jeugdwerk - visietekst regie vrijetijd

   De werking van Bataljong

   Bataljong is een ledenorganisatie, en dat trekken we ook graag door in de structuur van onze organisatie.  Zowel onze Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering is samengesteld uit leden, aangevuld met beroepskrachten en boeiende mensen uit onze partnerorganisaties.

   • De Raad van Bestuur van Bataljong bestaat uit een groep ambtenaren met een passie én hart voor lokaal beleid voor kinderen en jongeren en is ons belangrijkste beleidsorgaan.
   • Via de Algemene Vergadering wil Bataljong de beheersstructuur van de organisatie zo representatief mogelijk maken, wat geen huzarenstuk is met meer dan 300 lokale besturen als lid waarbij we ons richten op ambtenaren, schepenen en jeugdraders! De Algemene Vergadering geeft advies aan de Raad van Bestuur en heeft een heel aantal specifieke bevoegdheden.

   Daarnaast laten we onze organisatie ook voeden door 3 inhoudelijke commissies bestaande uit leden en partnerorganisaties. Meer weten? Lees hier verder. 

   Zin om onze organisatie mee vorm te geven? Neem contact op met Jurgen

   Sprangers
   Jurgen
   Directeur
   03 821 06 03

   Contacteer ons

   Bataljong vzw
   Ossenmarkt 3
   2000 Antwerpen
   03/821.06.06
   info@bataljong.be

   Volg Bataljong