fbpx Kindvriendelijke steden en gemeenten | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Kindvriendelijke steden en gemeenten

Met kindvriendelijk beleid verhoog je de leefbaarheid van een stad of gemeente niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor iedereen. Hoe maak je kindvriendelijk beleid? Zet kinderrechten centraal. Kinderen en jongeren zijn competente en ervaringsdeskundige burgers, betrek ze actief in beslissingen met impact op hun leven en leefwereld. Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen.

Meer weten over de toolkit, het label of wil je verhalen van de steden en gemeenten die het label kregen?

Vaak gestelde vragen

Wat is het label kindvriendelijke stad/gemeente?
  • kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF.
  • lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.
  • wordt om de twee jaar uitgereikt door een jury aan de steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijn ambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid.

Steden en gemeenten die voor het label willen gaan kunnen zich klaarstomen tegen 2020. Op eigen houtje met de toolkit, of onder begeleiding van Bataljong.

Wat moet een gemeente doen die voor het label wil gaan?

Steden en gemeenten die een dossier willen indienen voor het label, vullen een portfolio in waarin ze vijf criteria aantonen. Deze criteria zijn:
1.    Een breed draagvlak om te werken aan kindvriendelijkheid
2.    Analyse als basis van beleid
3.    Participatie van kinderen en jongeren staat centraal
4.    Er is interactie met andere belanghebbenden
5.    De stad of gemeente heeft een strategie uitgewerkt tot op actieniveau

De volgende deadline om je portfolio in te dienen ligt in juni 2020.

Een delegatie van de stad of gemeente voert een gesprek met de jury, bestaande uit experts op vlak van kinderrechten en beleid voor kinderen en jongeren. De jury beslist of het label al dan niet wordt toegekend aan de stad of gemeente.

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief