fbpx Coronamaatregelen in vraag en antwoord | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronamaatregelen in vraag en antwoord

Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op woensdag 25/11/2020 om 14u10

Bataljong blijft ter beschikking

 • Onze Corona-pagina met eerdere vragen en antwoorden staat hier.
 • Een overzicht van de Federale maatregelen is te vinden via deze website.
 • Neem zeker ook een kijkje op de Q&A naar aanleiding van de coronacrisis van het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media rond jeugdbeleid. Je vindt deze hier.
 • De webpagina Zomeraanbod jeugd 

Ook in coronatijden blijft Bataljong ter beschikking van haar leden. Dat doen we onder meer via deze pagina die we regelmatig updaten met de meest recente informatie. Ook blijven we ter beschikking via helpdesk. Je kan je vragen stellen via mail (info@bataljong.be) of telefonisch (03 821 06 06). Telefonisch is er permanentie op weekdagen tussen 9u en 17u (vrijdag tot 15u).


Wat betekent de aangekondigde lockdown vanaf 02/11?

Sinds zondagavond 2 november 00u gelden er nieuwe maatregelen en gaan we naar een nieuwe lockdown. Intussen weten we dat er voor het jeugdaanbod van kinderen en jongeren in de vrije tijd niets veranderd is door het overlegcomité. Er rijzen heel wat vragen over wat wel of niet nog wenselijk is.

Andermaal is het zoeken naar een goede balans tussen het zoveel mogelijk beperken van gezondheidsrisico’s enerzijds en de cruciale ademruimte voor jonge inwoners in hun vrije tijd anderzijds. Speelpleinwerk of gemeentelijk vakantieaanbod in de verlengde herfstvakantie zijn hierbij iets ‘essentiëler’ dan jeugdbewegingen, gezien er ook opvangfunctie aan vasthangt voor kinderen van mensen die niet kunnen telewerken (arbeiders, essentiële beroepen...) en het alternatief van de grootouderopvang virologisch niet veiliger is. Jeugdaanbod en/of noodopvang kan het verschil maken voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Voor het jeugdaanbod adviseren we om in te zetten op kleine vaste groepen, veel buitenaanbod, rigoureus de maatregelen naleven en inzetten op gespreide locaties. Daarnaast blijft publieke ruimte open en jeugdwelzijnswerk mogelijk. Als lokale besturen of jeugdorganisaties inschatten dat de balans niet meer in evenwicht is en de draagkracht overschreden wordt of de risico’s te groot zijn, respecteren we keuzes om bepaalde zaken te annuleren.

 

Snel naar...

 1. Wat met georganiseerd jeugdaanbod vanaf 2 november? (update 3/11/2020)

 2. Wat met stille studeerplekken en silent places? (update 25/11/2020)

 3. Hoe pakken we de organisatie van noodopvang aan in de verlengde herfstvakantie? (nieuw 4/11/2020)

 4. Wat met speelterreinen en skateparken? (update 4/11/2020)

 5. Wat wordt bedoeld met jeugdwelzijnswerk dat altijd mogelijk blijft en welke maatregelen gelden hierbij? (update 31/10/2020)

 6. Wat met eetfestijnen georganiseerd door jeugdwerkorganisaties? (update 18/11/2020)

 7. Hoe schakelen tussen kleurencodes jeugd? (update 18/11/2020)

 8. Test/quarantaine voor kinderen: wat is er veranderd op 1 september 2020? (nieuw 02/09/2020)

 9. Mag je een vergadering organiseren met de leiding van een jeugdwerkinitiatief of speelplein? (update 18/11/2020)

 10. Maatregelen voor het studentenleven? (nieuw 18/09/2020)

 11. Wat met jeugdevenementen voor de komende maanden? (update 07/08/2020)

 12. Hoe de meest kwetsbare kinderen en jongeren bereiken? (update 26/10/2020)

 13. Hoe lokaal jeugdwerk ondersteunen?  (update 05/10/2020)

 14. De stem van kinderen & jongeren laten doorklinken in de coronamaatregelen? (update 05/06/2020)

 15. Wat met de 87 miljoen euro voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid? (update 05/10/2020)

 16. Wat met jeugdraden en hun werking in tijden van corona? (update 30/09/2020)

 17. Wat met online beleidsparticipatie in tijden van corona? (update 28/04/2020)

 18. Wat met de impact op de publieke dienstverlening? (update 06/05/2020)

 19. Beeldvorming in de media hoe jongeren omgaan met het coronavirus? (update 05/10/2020)

 20. Wat met events voor meer dan 200 personen (update 27/10/2020)

Corona in vraag en antwoord

1. Wat met georganiseerd jeugdaanbod vanaf 2 november? 

update 3/11/2020 om 9u35

Georganiseerd jeugdaanbod blijft mogelijk voor -12 jarigen

De persconferentie van 30/10 kondigde heel wat verstrengingen aan, maar niet over jeugd. En dat was bewust. Na rechtstreeks contact met minister Dalle kunnen wij formeel bevestigen:

 • Dat de regels voor jeugdactiviteiten -12 NIET zijn aangepast. Wat betekent dat concreet? Dat jeugdactiviteiten, ook meerdaags, zonder overnachting kunnen plaatsvinden zowel tijdens als na de herfstvakantie, zolang de maatregelen gelden. Dit kan dus wettelijk.
 • Voor -12 jarigen kan er georganiseerd jeugdaanbod volgens de voorgeschreven regels. Deze zijn:
  • Groepen van max. 50 personen zonder fysieke afstand tussen de deelnemers (kinderen). 
  • Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
  • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12 jarigen. 
 • Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd jeugdaanbod meer toegestaan. 

De leeftijdsgrens ligt op 12 vs +12 jaar. Daarom wordt ervoor gekozen om te werken met geboortejaren. De geboortejaren hieronder zijn van toepassing tot en met 31/12/2020. Daarna wordt deze indeling aangepast. 

 • De categorie -12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2008 of later.
 • De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2007 of vroeger.

Deze regels gaan in vanaf donderdag 29/10/2020, 00u00. Er staat geen einddatum tot wanneer deze regels gelden.

Pancartes om te gebruiken in je communicatie kan je hier downloaden.

Meer info ook op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels 

Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit?

Ja, dat kan. Heel belangrijk hierbij: Horeca is verplicht gesloten nu, dus je kan geen horeca-context uitbaten (tegen betaling eten of drinken aanbieden).  Daarnaast is het ook belangrijk dat je in je eigen groep bent en blijft als je iets drinkt of eet en uiteraard let op eigen bekers, bestek enz. (materiaal uitwisselen kan immers niet).

Ook sportactiviteiten blijven mogelijk voor -12 jarigen

 • In het MB van 28/10 was het gebruik van indoor sportinfrastructuur voor activiteiten en sportkampen voor -12 niet mogelijk tenzij georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar. Het stond als volgt beschreven: "Mogen geopend blijven, sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar."

 • Intussen werd het volgende zinnetje toegevoegd aan het vernieuwde MB: "andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen"

Met andere woorden: ook sport- en andere indoor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen, wanneer ze niet door een lokaal bestuur worden georganiseerd. Dit uiteraard steeds in afstemming met het lokaal bestuur.

Terug naar boven

2. Wat met stille studeerplekken en silent places?

Update 25/11/2020 om 14u10

In het belang van de studiekansen van scholieren en studenten met beperkte studiefaciliteiten, riep Bataljong ministers Dalle, Somers en Weyts op om de lokale besturen een kader aan te reiken om stille studeerplekken te organiseren. We werkten een voorstel uit. Hoewel de klanken uit kabinetten positief waren, en men oordeelde dat hiervoor niet langs het Overlegcomité moest gegaan worden, blijft de communicatie van Vlaanderen daarover voorlopig achterwege.

Bataljong moedigt ieder lokaal bestuur met plannen rond stille studeerplekken aan deze weg te volgen en uit de startblokken te schieten. Lees hier meer over.

Terug naar boven

3. Hoe pakken we de organisatie van de noodopvang aan in de verlengde herfstvakantie?

Noodopvang is een minimum dat te allen tijden georganiseerd moet worden voor ouders met essentiële beroepen en kinderen die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Om opvang te garanderen voor deze kinderen, is aan lokale besturen gevraagd om hierin een coördinerende rol te spelen.

De (Vlaamse) scholen blijven gesloten tot en met 15 november. Voor 9, 10, 12 en 13 november wordt er vanuit de lokale besturen noodopvang gecoördineerd.
Ouders worden opgeroepen om hun kinderen op die dagen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Toch vinden niet alle ouders een oplossing voor de nood aan opvang in hun eigen netwerk.

Het bijkomend opvangaanbod wordt gecreëerd door de lokale besturen of andere lokale actoren (buitenschoolse opvang, jeugdwerkinitiatieven, sportinitiatieven, …) die daarvoor zullen worden vergoed door het lokaal bestuur. Ook scholen kunnen vrijwillig een inbreng doen.

De Vlaamse Regering voorziet opnieuw 30 euro per dag per kind voor de lokale besturen die ervoor kiezen om een bijkomend opvangaanbod te creëren. Er wordt teruggegrepen naar de oplossing die goed gewerkt heeft in het voorjaar, met een samenwerking tussen de lokale besturen, de verschillende (buitenschoolse) opvanginitiatieven en de scholen.

Het lokaal bestuur zal de lokale actoren vergoeden voor de kosten die gemaakt worden voor het creëren van bijkomend opvangaanbod. De opvang is gratis voor ouders.

De huidige fase van de pandemie zorgt er voor dat men in de kinderopvang kampt met personeelstekort. Daardoor zal niet overal voor alle ouders die nood hebben een opvangplaats kunnen gerealiseerd worden. De VVSG vraagt dat de lokale besturen zelf kunnen bepalen wie de noodopvang kan gebruiken.

Meer info en ondersteuning via VVSG. 

Terug naar boven

4. Wat met speelterreinen en skateparken?

Laatste update op 4/11/2020 om 14u30

Publieke buitenruimte blijft open

De publieke ruimte (buitenspeeltuinen en buitensportinfrastructuur in het bijzonder) blijft ook open met de nieuwe maatregelen met ingang op zondagnacht 2 november 2020 om 00u00.

Het is te allen tijde, zelfs in code rood, de bedoeling dat de publieke speel-, sport-, en ontmoetingsruimte in openlucht toegankelijk blijft voor kinderen en jongeren. Dat hebben we geleerd uit de eerste golf. Zo moeten speelterreinen bijvoorbeeld open blijven, zolang de volwassenen eromheen afstand houden.

Een gemeente mag zelf bepalen of ze al dan niet een maximum aantal personen toelaten op een speelterrein. Verder gelden de in de samenleving geldende maatregelen.

citaat

Check de webpagina 'Publieke ruimte voor kinderen en jongeren' (laatst geüpdate op 31/10 om 08u45) voor meer info, een draaiboek heropening publieke ruimte, pictogrammen en een inspiratienota en goede praktijkvoorbeelden rond de heropening van skate- en sporttereinen.

NIEUW 29/10: Uit de vorige lockdown werden lessen getrokken waaronder het idee dat publieke ruimte in de vorm van sportpleintjes, speelpleintjes, ontmoetingsruimte… voor kinderen en jongeren altijd toegankelijk moeten blijven rekening houdende met de in de samenleving geldende maatregelen. Daarom spreken we niet meer over een exit strategie, wel over een strategie rond het vrijwaren van publieke ruimte. Het is meer dan ooit belangrijk dat die ook door kinderen en jongeren gebruikt kunnen worden voor spel en ontmoeting en dat die duidelijk benoemd worden in de komende en strengere maatregelen. Het gebrek aan ruimte en buitenlucht weegt niet alleen op die kinderen die weinig ruimte hebben, maar heeft impact op élk kind. Kinderen mogen enerzijds alles wat volwassenen ook mogen (buiten gaan wandelen, fietsen, lopen,…) maar daar waar kinderen het meeste nood aan hebben, nl. het spelen en het spel op zich, mag niet terug verboden worden. Daarvoor moeten we, bij een nieuwe lockdown en in elke fase ongeacht de geldende maatregelen, fysieke en mentale ruimte voor kinderen en jongeren blijven voorzien. (Bron: Draaiboek strategie publieke ruimte, 29/10/2020)

Zijn de regels om skaten veranderd?

Neen. Als lokaal bestuur maak je zelf een inschatting welke regels je op een skatepark of -terrein installeert. Analyseer hiervoor de lokale context. Grotere en drukbezochte parken vergen andere maatregelen dan kleine skateterreinen waar niet veel volk gebruik van maakt.

Ons advies:

 • Ga voor deze analyse in dialoog met de gebruikers van de skate-infrastructuur.
 • Mondmaskers voor -12 jarigen zijn niet aanbevolen. Voor +12 jarigen maak je als lokaal bestuur zelf de inschatting op basis van de beschikbare infrastructuur en de (hoeveelheid) gebruikers ervan. Kan de afstand van anderhalve meter tussen skaters gegarandeerd worden, lijkt een mondmaskerverplichting onnodig. Kan die regel niet of moeilijk gegarandeerd worden, is het gebruik van een mondmasker logisch.
 • Maak zelf de inschatting of een maximum aantal skaters toegelaten moet of mag worden op het terrein. Ook hier hangt dit samen met de beschikbare oppervlakte en infrastructuur, de hoeveelheid gebruikers en afstand bewaard kan worden...
 • Maak goeie afspraken omtrent handhaving, oa. met de politiediensten.

Terug naar boven

5. Wat wordt bedoeld met jeugdwelzijnswerk dat altijd mogelijk blijft en welke maatregelen gelden hierbij?

Laatste update op 31/10/2020 8u45

Jeugdwelzijnswerk kan ook nog steeds blijven doorgaan met de nieuwe maatregelen die ingaan op zondagnacht 2 november 2020 om 00u00.

Jeugdwelzijnswerk kan blijven doorgaan (ook voor +12 jarigen) onder de afspraken die in mei geldend waren. De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Dit draaiboek kan je hier terugvinden op de website van het departement CJM. 

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuur-educatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen. 

Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd? 

 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,…
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.
 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider).

  Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM

Terug naar boven

6. Wat met eetfestijnen georganiseerd door jeugdwerkorganisaties?

update 18/11/2020 om 10u25

Deze info is momenteel niet up-to-date met de corona-regels die gelden tot en met 13 december 2020.

Oud nieuws:

Georganiseerde eetfestijnen mogen met de maatregelen die zijn ingegaan op ma. 19/10/2020 (o.a. café's en restaurants gesloten) momenteel niet doorgaan.

Volgens het laatste ministerieel besluit kunnen eetfestijnen enkel doorgaan als ze verzorgd worden (zowel bereiding als bediening) door een professionele catering/traiteur of gelijkaardige onderneming. We raden jullie dus aan om eerder te kiezen voor afhaalacties, waar je wel nog zelf het eten kan bereiden of andere evenementen (waar eten serveren niet het hoofddoel is).

We zijn er van overtuigd dat vrijwilligers ook in staat zijn om coronaproof een eetavond te organiseren zonder een professionele catering/traiteur en ijveren er mee voor om deze verplichting teniet te doen. Maar tot nader order dus wel verplicht.

Een activiteit binnen de bubbel waar leden met hun leiders koken is een typische jeugdwerkactiviteit die valt onder de jeugdwerkregels en is dus wel toegestaan.

Terug naar boven

7. Hoe schakelen tussen kleurencodes jeugd? 

update 18/11/2020 om 10u25

Deze info is momenteel niet up-to-date met de corona-regels die gelden tot en met 13 december 2020

Oud nieuws:

OPGELET: Op dit ogenblik is de Vlaamse code veranderd naar code oranje. De strengste code geldt!

Jeugd volgt (gemeentelijke) kleurencode onderwijs

Momenteel is het jeugdaanbod in code oranje. Lokaal kan er echter verstrengd worden. Voor onderwijs is er een schakelprocedure. De procedure loopt in een samenspel tussen RAG, provincie, lokaal bestuur en minister van onderwijs. Jouw burgemeester en crisiscel volgen het op. Ook voor (buitenschoolse) kinderopvang is er een aparte schakelprocedure al is het wenselijk dat die niet op een andere kleurencode uitkomt. Mogelijk komen er nog sectoren met schakelprocedures, maar voor jeugd komt die er niet. Jeugd krijgt geen eigen procedure en volgt onderwijs in het schakelen van kleurencode/pandemiefase. 

De gemeente beslist dus de kleurencode voor jeugd!

Wanneer in jouw gemeente beslist wordt om voor onderwijs (lager en secundair) te schakelen van bv. geel naar oranje, dan schakelt jeugdwerk en jeugdaanbod mee. Het lokaal bestuur informeert de verenigingen over de nieuwe pandemiefase. Het is de bedoeling dat schakelen tussen kleuren gebeurt voor alle scholen in de hele gemeente (of regio) samen. Zowel voor lager als middelbaar onderwijs (lager onderwijs draait nog steeds vrij normaal in code oranje). Nochtans horen we dat lokale besturen mogelijk gaan schakelen per deelgemeente, wijk of zelfs per school, al naargelang de besmettingsclusters. Wanneer dat zou gebeuren, bepaal je dus als lokaal bestuur welk jeugdaanbod waar mee schakelt.

De algemene Vlaamse code kan ook veranderen. De strengste code primeert.

Ook Vlaanderen kan beslissen om voor het hele gewest te schakelen naar een hogere of lagere code. Dat hoor je dan zeker ook van Bataljong. Wanneer deze code zou verschillen van de lokale code, geldt de strengste code! 

Opgelet

Eerder werd gecommuniceerd dat jeugd schakelt samen met de ‘algemene gemeentelijke kleurencode’. Daarover kan verwarring bestaan. Het gaat NIET om de kleurencode (groen – geel – lichtrood – donkerrood) die je gemeente krijgt van de controletoren van Agentschap Zorg en Gezondheid. Die gegevens worden dagelijks bijgesteld met gegevens van Sciensano, huisartsen en de contacttracing. Je burgemeester en crisiscel kunnen ze raadplegen. De ‘algemene gemeentelijke code’ bepaalt dus niet rechtstreeks de fase waarin onderwijs en jeugd gaan. Het is enkel een besmettingsindicator voor je crisiscel. 

Terug naar boven

8. Test/quarantaine voor kinderen: wat is er veranderd op 1 september 2020?

Nieuw sinds 02/09/2020 om 10u00

In de generieke richtlijnen en zomerplannen moest de hele bubbel getest worden als er 1 coronabesmetting vastgesteld werd. Sinds kort worden de contacten tussen kinderen tot 12 jaar als laag risico contacten gezien. Tenzij het gaat om contacten ‘onder hetzelfde dak’ of waarbij overnachting plaatsvindt.

Geen test/quarantaine bij 1 besmetting

De versoepeling van de maatregelen zorgt ervoor dat kinderen tot 12 jaar die deelnemen aan dagaanbod of een kamp waarop geen overnachting plaatsvindt geen test en/of quarantaine moeten ondergaan indien er slechts één besmetting is binnen de bubbel.

Indien het over 2 of meer besmette gevallen gaat binnen de bubbel is testen en quarantaine wel nodig.

Waar moet je op letten? 

Sciensano bevestigt dat de huidige maatregelen de zomerplannen en noodprocedure vervangen. Hou hierbij wel rekening met een aantal belangrijke onderscheiden:

 • Verschillen in testing -6, -12 en +12 jarigen
 • Betreft het aanbod met/zonder overnachting, residentiële collectiviteit

Voor verdere informatie verwijzen we je graag door naar de website van Sciensano.

Terug naar boven

9. Mag je een vergadering organiseren met de leiding van een jeugdwerkinitiatief of speelplein?

Laatste update op 18/11/2020 om 10u25

Deze info is momenteel niet up-to-date met de corona-regels die gelden tot en met 13 december 2020.

Oud nieuws: 

Dat mag, met maximaal 50 personen in code geel, en maximaal 20 bij binnenactiviteiten in code oranje. Toch wordt hier voor +18-jarigen de grootste omzichtigheid gevraagd, dus mét fysieke afstand en waar dat niet kan het dragen van een mondmasker.

De praktijk heeft immers aangetoond dat virusverspreiding onder +18-jarigen courant is bij nauw contact. De weinige gevallen van effectieve virusverspreiding in het jeugdaanbod kwamen voor onder jeugdleiding: cursus, voorwacht, voorbereiding...  Het zou jammer zijn dat enkele incidenten met monitoren en leiding, het beleven van jeugdactiviteiten voor alle kinderen, tieners en jongeren op de helling zet.

Vergaderen en plannen gebeurt bij voorkeur in de buitenlucht of digitaal (daar zijn geen limieten). Kom je toch binnen samen, zorg voor een voldoende groot lokaal en ventilatie. Blijf ook inzetten op de hygiëne maatregelen zoals ontsmetten van handen, gebruik van eigen materiaal…  Overnachtingen kunnen wanneer noodzakelijk, maar een groep jongvolwassenen samenbrengen onder het mom van een leidingsfeestje of bedankingsbarbecue is uit den boze.

Check zeker ook of er in jouw gemeente als geheel of voor bepaalde locaties extra regels gelden. Meer info op https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/faq-voor-jeugdwerkregels-werkja…
 

Terug naar boven

10. Welke maatregelen gelden er voor het studentenleven?

Nieuw sinds 18/09/2020

Onderwijs Vlaanderen communiceerde na overleg met hogescholen, universiteiten, studenten en virologen een matrix met coronamaatregelen voor studentenactiviteiten in het hoger onderwijs.

Terug naar boven

11. Wat met jeugdevenementen voor de komende maanden? 

Laatste update 07/08/2020

We volgen met Bataljong net zoals de VVSG de oproep van ministers Somers en Jambon om economische, culturele of sportieve evenementen niet zomaar preventief te schrappen. Lokale besturen maken best een proportionele afweging op vlak van duurtijd, plaats en doelgroep. Dit steeds binnen de geldende draaiboeken en richtlijnen.

Schrap dus niet zomaar (de ondersteuning van) najaarsactiviteiten zoals de Strapdag, Dag Van de Jeugdbeweging, Halloweenhappenings, sinterklaasfeesten... Bekijk wat de doelstelling van het evenement is en denk na over een veilige organisatie conform de geldende maatregelen. 

We ondersteunen de oproep niet louter vanuit economische reden, maar ook en vooral omdat dergelijke evenementen en activiteiten belangrijk zijn voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk voor de sociale cohesie. Het is belangrijk om fun te maken, eens weg te kunnen van thuis. Het is belangrijk om je vaardigheden te ontwikkelen. Je vergeet even je zorgen of problemen. Jonge inwoners zijn niet de motor van het virus. Ze hebben al veel moeten missen. Er zijn sowieso al niet zo heel veel onbezonnen (jeugd)jaren in een leven, waarbij je vrienden kan ontmoeten, experimenteren, plezier maken... ontzeg hen niet onnodig nog meer. 

Lees hier het nieuwsbericht van VVSG.

Terug naar boven

12. Hoe de meest kwetsbare kinderen en jongeren bereiken?

Laatste update op 26/10/2020 om 15u25

Jeugdwelzijns- en jeugdopbouwwerker = essentieel beroep

Sinds 03/04/2020 zijn jeugdwelzijnswerkers toegevoegd aan de lijst van essentiële beroepen tijdens de coronacrisis. Lees hier meer. Dit betekent dat jeugdwelzijnswerkers de nodige ruimte krijgen om hun job te kunnen doen. “Onze jeugdwelzijnswerkers staan op de eerste lijn en hebben direct contact en vaak een hechte vertrouwensband met kwetsbare kinderen en jongeren. Door dit besluit willen we hen alle ruimte geven om hun belangrijke job te blijven vervullen,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van jeugd.

Bataljong ondertekende eind mei mee de open brief 'Wat met het belang van kinderen en jongeren?'. Ook in de komende periode houden we een pleidooi om het belang van kinderen en jongeren mee voorop te stellen in de beleidsbeslissingen.

Bataljong maakte verder een vertaling voor de lokale context met 6 aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten en het samenvattend rapport van de bevraging van het kinderrechtencommissariaat, de kinderrechtencoalitie en het kenniscentrum kinderrechten. En we houden ook een pleidooi om het op te nemen voor jongeren (in maatschappelijk kwetsbare situaties), ook in coronatijden. Je vindt er ook 8 tips om mee aan de slag te gaan.

Links naar inspiratie

 • Laagdrempelig spelplezier en vrijetijdspakketten voor kwetsbare gezinnen in Borgerhout. Lees hier meer. 
 • Binkjes zorgen voor elkaar en gratis knutselmateriaal voor kwetsbare gezinnen in Turnhout. Lees hier meer. 
 • Antivervelingspakketjes voor 1.500 kansarme kinderen in Genk. Lees hier meer en check hun SOS Verveling.
 • Een overzicht door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens:  Lees meer over connectie houden met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en kinderrechten vrijwaren.
 • KRAS jeugdwerk levert spelpakketten aan huis.
 • Het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad 'de impact van corona op kinderen en jongeren: mentale en fysieke ruimte onder druk' kan je hier lezen.
 • Facebookgroep ‘Jeugdwelzijnswerk online’ van Uit de Marge (operationele tips en tricks)
 • Info rond meertalige communicatie over coronavirus (Agentschap Integratie en Inburgering) vind je hier.
 • 1712.be: 5 tips om om te gaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis vind je hier.
 • Uit De Marge maakte enkele filmpjes. Eentje over ‘hoe omgaan met straffe uitspraken van jongeren rond corona’ en eentje over fake news. Hou hun Facebookpagina in de gaten, wan er komt ook nog een filmpje aan over complottheorieën.
 • Gemeentes die influencers inzetten om boodschap te geven: ‘blijf thuis’, bijvoorbeeld stad Gent.
 • Projectoproep van Welzijnszorg om organisaties te steunen die met kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen werken vind je hier.
 • Projectoproep van de Koning Boudewijnstichting om organisaties te steunen die met kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen werken vind je hier.

To leave no one behind

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede roept op aan elke politieke en maatschappelijke actor om expliciet stil te staan bij de impact van de COVID-19-maatregelen voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid. En dit op alle overheidsniveaus en binnen alle maatschappelijke domeinen.
Enkele aandachtspunten voor lokale besturen:

 • Contact met personen in een moeilijke leefsituatie: Vraag aan gemeenten en steden, buurtorganisaties, burgers: zoeken naar manieren om contact te houden met de betrokkenen, bijvoorbeeld door telefoonrondes, communicatie via briefwisseling met uitnodiging contact op te nemen bij eventuele noden. Financieel en logistiek ondersteunen van initiatieven van lokale organisaties door de gemeentelijke overheden.
 • Communicatie met de burgers: Vraag  aan alle beleids- en burgerinitiatieven: erover waken om de communicatie niet alleen elektronisch en via sociale media te verspreiden, gezien niet iedereen hiertoe toegang heeft, en blijvend oog te hebben voor andere communicatiekanalen (bv. communicatie via briefwisseling aan huis…).
 • Onderwijs: Vraag aan alle onderwijsinstellingen en leerkrachten, dienstverstrekkers (soft- en hardware, providers…): oog hebben voor de kinderen en jongeren die in deze omstandigheden (meer) achterstand dreigen op te lopen. Initiatieven nemen om kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen in hun toegang tot en gebruik van digitale onderwijskanalen. Aandacht hebben voor de mogelijke effecten van de huidige vormen van informatieoverdracht en voorzien in extra ondersteuning tijdens en na de actuele maatregelen.
 • De toekenning en het behoud van rechten (bijvoorbeeld van een leefloon): Vraag  aan overheden,  uitbetalingsinstellingen, OCMW’s: erover waken dat de toekenning en het behoud van rechten niet afhankelijk is van controles of een sociaal onderzoek die misschien niet of moeilijker kunnen plaatsvinden. 
 • Noodhulp, zoals opvang van dak- en thuislozen, voedselhulp, … Vraag aan overheden en organisaties op het terrein: extra ondersteunen en continueren van deze hulp in veilige omstandigheden voor de betrokkenen en de hulpverleners, en met extra aandacht voor de gepaste gezondheidszorgen voor deze heel kwetsbare mensen. 

Terug naar boven

13. Hoe lokaal jeugdwerk ondersteunen?

Laatste update op 05/10/2020 om 17u15

Bataljong maakte een aparte webpagina met informatie en inspiratie hoe je als lokaal bestuur het lokale jeugdwerk kan ondersteunen in coronatijden.
Dit werd geüpdate op 05/10/2020 om 17u15. Zeker het onderdeel wat je kan doen als lokaal bestuur blijft nog steeds zeer relevant!

De coronacrisis treft het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Vlaanderen keert daarom 87,3 miljoen euro uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de VGC. Check deze (nieuwe) webpagina (geüpdate op 11/06) voor meer info.

Terug naar boven

14. De stem van kinderen & jongeren laten doorklinken in de coronamaatregelen?

Laatste update op 05/06/2020 om 14u30

Terug naar boven

15. Wat met de 87 miljoen euro voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid?

Laatste update op 05/10/2020 om 15u20

NIEUW 05/10: Bataljong bereidt een nieuwe bevraging voor om zicht te krijgen op wat jullie als gemeenten reeds deden met deze en eigen middelen. Neem je een kwartiertje de tijd om onze bevraging in te vullen? (voor 28 oktober, onze dank is groot!)

De coronacrisis treft het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Vlaanderen keert daarom 87,3 miljoen euro uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de VGC in Brussel. Meer info, advies en ideeën vind je op deze webpagina: https://bataljong.be/87-miljoen-euro-voor-lokaal-cultuur-jeugd-en-sportbeleid

Terug naar boven

16. Wat met jeugdraden in tijden van corona?

Laatste update op 30/09/2020 om 16u30

NIEUW sinds 30/09: Een draaiboek voor de jeugdraad in tijden van corona? Je vindt hier meer informatie terug. 

Welke rol kan je als jeugdraad opnemen in de coronacrisis en hoe zet je je werking verder? Je leest onze tips en tricks op deze webpagina voor jeugdraden.

Terug naar boven

17. Wat met online beleidsparticipatie in tijden van corona?

Laatste update op 28/04/2020

Grijp de kansen die er liggen in deze coronatijden om aan online beleidsparticipatie te doen.
Ontdek o.a. 9 vuistregels op deze webpagina.

Terug naar boven

18. Wat met de impact op de publieke dienstverlening?

Laatste update op 06/05/2020 om 12u15

NIEUW 06/05/2020: Oproep minister Somers rol lokale besturen ivm post-corona-strategie.

Het agentschap binnenlands bestuur (ABB) bundelde relevante info over corona voor gemeentebesturen op hun website. 

Onze collega's van VVSG (Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten) bundelen alles hier: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen

Terug naar boven

19. Beeldvorming in de media hoe jongeren omgaan met het coronavirus?

Laatste update op 05/10/2020 om 15u50

Lokale besturen staan momenteel voor de uitdaging om ook jongeren te sensibiliseren en controleren op het naleven van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Lees hier enkele ervaringen van steden & gemeenten, succesfactoren en tips.

Lees hier op onze site ons pleidooi om het op te nemen voor jongeren, ook in coronatijden (geüpdate op 05/10/2020 om 15u50). Je vindt er ook 8 tips om mee aan de slag te gaan.

Ken/heb je zelf ook mooie voorbeelden? Laat het ons weten via info@bataljong.be

Terug naar boven

20. Wat met evenementen voor meer dan 200 personen?

Laatste update op 27/10/2020 om 21u30

Evenementen mogen tot nader order niet doorgaan.

OUD NIEUWS:

Op 20 augustus kwam de veiligheidsraad opnieuw samen om de verstrengde coronamaatregelen te herevalueren. Indoor events mogen doorgaan voor een publiek tot 200 personen, outdoor mag dit voor 400 bezoekers. Het dragen van een mondmasker en registreren van aanwezigheden blijft verplicht.

Voor ieder evenement dient men aan de lokale overheid een goedkeuring te vragen. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente structuren (zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen) en éénmalige evenementen.  

Permanente structuren hebben een vast aanbod en dienen hiervoor éénmaal goedkeuring te krijgen van het lokale bestuur. 

Voor  éénmalige evenementen is  een evenementenprotocol opgesteld.  Dit protocol vormde de basis voor het  COVID  Event Risk Model (CERM): een  online  tool  om  te  bepalen welke evenementen kunnen doorgaan en  welke maatregelen daarvoor van toepassing zijn.  De tool brengt dus in kaart hoe coronaveilig je evenement is.  Alle evenementen  op de openbare weg en in de publieke ruimte  met meer dan 200 personen zijn verplicht om hun evenementen te testen via deze tool.  Daarna dien je nog steeds goedkeuring te krijgen van je stad of gemeente. Het resultaat van de CERM-tool helpt  lokale overheden om die keuzes te maken. 

IkOrganiseer.be maakte een handig draaiboek waarin alle info voor muziek evenementen wordt gebundeld.  Het draaiboek en meer info over de het veilig organiseren van je evenement vind je op de site van ikorganiseer.be

Terug naar boven

Bouvard
Kristof
Administratie & Organisatiebeheer
03 740 76 43

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief