fbpx Vaccinatie 12- tot 15-jarigen | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaccinatie 12- tot 15-jarigen

Deze pagina werd het laatste aangepast op vrijdag 23 juli 2021 om 14u15.

Tijdens de volgende vaccinatieronde is het aan de 12- tot 15-jarige kinderen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid zo beslist. Men maakt die keuze om de algemene vaccinatiegraad te verhogen, de groepsimmuniteit na te streven en zo een betere bescherming te bieden aan kwetsbare groepen (ook zij die al gevaccineerd zijn maar nog risico lopen).

In Vlaanderen worden de komende weken alle 12- tot 15-jarigen dan ook uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio. De eerste vaccinaties zullen wellicht al toegediend worden in de week van 19 juli. Het verschil met de +16-jarigen is dat deze groep toestemming nodig heeft van een ouder. Ze kunnen die geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen.

Het is belangrijk om ook rond deze beslissing gepast beleid te voeren naar kinderen en ouders toe.

Campagnemateriaal op maat van jongeren en ouders

Om jongeren en hun ouders te informeren en sensibiliseren werkte Agentschap Zorg & Gezondheid een aantal materialen uit. 

Ook lokale besturen kunnen dit materiaal inzetten in de communicatie naar jongeren en hun ouders.

Onze aanbevelingen:

Moedig gesprekken aan tussen tieners, ouders, jeugd(welzijns)werkers, animatoren, … Dit kan een topic zijn tijdens het kamp, op het skatepark of aan de eettafel thuis. Maak de voor- en nadelen objectief mee duidelijk en heb begrip voor ieders mening en overtuiging. Besteed bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Lukt het voor hen om dit gesprek aan te gaan met hun ouders? Hebben zij hierbij extra ondersteuning nodig?

Elke beslissing is OK, als ze niet gedwongen is en als de tiener er zich goed bij voelt. Waar lokale besturen een rol in kunnen spelen, is wanneer een tiener en zijn/haar ouder het niet eens zijn. Waar kunnen kinderen terecht die wel een vaccin willen, maar niet krijgen van hun ouders? Waar kunnen kinderen terecht die geen vaccin willen, maar verplicht worden door de ouders? Wat met kinderen van gescheiden ouders die een andere mening hebben?

Ieder kind, met welke keuze dan ook, moet nadien gevrijwaard zijn van discriminatie of ongelijkheid. Dat stelt ook de Hoge Gezondheidsraad heel duidelijk in haar rapport.

Het recht op ontspanning, onderwijs en vrije tijd moet gewaarborgd blijven, gevaccineerd of niet. Nu, en in de toekomst. Kinderen die niet gevaccineerd zijn mogen geen extra drempels of hinder ondervinden in hun dagelijkse leven. De toegang tot hun rechten moet gelijk zijn voor elk kind.

Over de gevoelige communicatie

Een prikje is meer dan ‘de prik van de vrijheid’ of ‘de poort naar een festival’, maar veeleer ‘een prik om je naaste te helpen beschermen’ of ‘een prik voor jezelf’. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren een keuze kunnen maken, die gebaseerd is op hun eigen intrinsieke motivatie.

Niet stigmatiseren kan een uitdaging worden in de communicatie. Het is een gevoelig maatschappelijk debat. Elke gedragen keuze is een goede keuze, en kinderen en jongeren verdienen ook in de omgang een gelijke behandeling, gevaccineerd of niet.

Lokale besturen hebben een cruciale rol om elk kind vanuit openheid, begrip en objectiviteit te versterken in de gedragenheid van zijn keuze.

Alweer iets dat erbij komt.

We willen de druk bij jullie niet verhogen, middenin de hectiek van een zomer vol activiteiten. Anderzijds denken we dat het onze opdracht is om de jeugdreflex consequent aan te kaarten, zodat we jullie voeden om dat ook lokaal te doen. Jullie maken elke dag werk van sterk beleid voor jonge inwoners en doen dat goed. Vergeet niet te genieten. Veel plezier deze zomer!

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong