fbpx Speelstraten en corona | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Speelstraten en corona

Deze webpagina werd voor het laatste aangepast op woensdag 7 juli 2021 om 11u30.

Publieke ruimte als oplossing, niet het probleem

Publieke ruimte bleek tijdens het voorbije coronajaar essentieel. Zowel vanuit fysiek (spelen en sporten), mentaal (even weg 'uit ons kot') als sociaal (anderen coronaproof kunnen ontmoeten) perspectief. In het begin van de coronapandemie, werd een deel van deze publieke ruimte beperkt en werden speelterreinen afgesloten. Na die eerste golf is er duidelijk gezegd: nooit meer de publieke ruimte voor kinderen en jongeren inperken. Het is dus te allen tijde, zelfs in code rood, de bedoeling dat de publieke speel-, sport-, en ontmoetingsruimte in openlucht toegankelijk blijft voor kinderen en jongeren.

Publieke ruimte is een deel van de oplossing. Het is daarom belangrijk dat publieke speel-, sport en skateterreinen openblijven. Lokale besturen kunnen zorgen voor extra buitenspeelmogelijkheden voor kinderen en jongeren door het faciliteren van speelstraten. Dit kan op een virusveilige en verantwoorde manier.
Benjamin Dalle
Minister Van Jeugd

Toch zien we dat veel kinderen en jongeren buiten school geen of weinig leeftijdsgenoten fysiek ontmoeten. Dit is nochtans zeker toegelaten. Sociaal contact, en daar bovenop voldoende beweging en ontspanning zijn cruciaal voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge inwoners.

De publieke ruimte is voor ons deel van de oplossing. Gebruik dit dan ook zeker, door het gebruik van bestaande publieke speel- en ontmoetingsruimte zoveel mogelijk te stimuleren (binnen de geldende maatregelen). Of door extra speel- en ontmoetingsmogelijkheden zelf te creëren waar mogelijk. Een leuke invulling hiervan is het faciliteren van speelstraten. Dit is een toegankelijke manier om kleinschalige ontmoetingskansen te creëren, waar kinderen en jongeren veilig kunnen samenkomen en spelen.   

Speelstraten: do's en don'ts

Er zijn geen bijkomende regels afgesproken rond speelstraten. Hier volg je dus de maatregelen die gelden voor in de maatschappij. We lijsten nog enkele verdere aandachtspunten op.

Inhoud
Stimuleer vrij spel

Om extra speelkansen te creëren, kan je langs speelstraten gaan met speelkoffers of aantrekkelijk spelmateriaal. Hierdoor benader je wel de grens tussen vrije spelen en georganiseerd aanbod. Focus daarom op inzet van vrij spel met het materiaal op de speelstraat, en probeer weg te blijven van zelf organiseren of begeleiden. Wil je hier wel op inzetten? Volg dan de correcte maatregelen.

Maak van het aanvragen kinderspel

Maak het aanvragen van een speelstraat toegankelijker en laagdrempeliger, zodat zoveel mogelijk mensen die dit willen hier gebruik van kunnen maken. Zorg voor zo weinig mogelijk administratieve drempels of rompslomp. Durf je procedure ook evalueren en bijsturen indien nodig.

Vermijd dat het een festival wordt

Er een gezellig buurtfeest van maken, met samen eten of aperitieven, is momenteel nog uit ten boze. Ook andere ideeën, zoals een mobiele DJ, hoe gezellig ze ook zijn, zijn voorlopig niet het beste idee.

Communiceer helder

Om te vermijden dat het een samenscholing wordt, is het belangrijk helder te communiceren over de maatregelen. Zo weten de betrokkenen goed wat er wel en niet kan. Dit kan je doen naar de organisatoren van de speelstraten, of gaan flyeren in de straten waar een speelstraat zal doorgaan, of op de dag zelf langsgaan en zien of alles vlot verloopt. Communiceer duidelijk wat er wel mag. Probeer weg te blijven uit het negatieve, door altijd te benadrukken wat niet meer mag. Stimuleer kinderen en jongeren meer naar buiten te komen door in te zetten op wat je allemaal nog kan doen. Breng ook de politie op de hoogte van waar de speelstraten doorgaan, zodat er hier geen misverstanden kunnen ontstaan over wat er al dan niet mag. 

Registreer

Raad de organisatoren van de speelstraten aan om de kinderen en jongeren te registreren, en faciliteer dit. Maak duidelijk welke rol ze hierin hebben, welke gegevens geregistreerd moeten worden en hoe met de nodige respect om te gaan met deze gegevens. Eventuele contactopsporing kan op die manier vlot verlopen. Zo ben je voorbereid, moest er toch een geval zijn van een coronabesmetting.

Een speelstraat is een uitgelezen manier om de publieke ruimte terug te geven aan kinderen en jongeren. Laat ze hun straat maar veroveren! De Buitenspeeldag vormt de ideale gelegenheid om dit extra te stimuleren en in de verf te zetten.
Cara Allonsius
Stafmedewerker vrije tijd Bataljong
Loesje

Zo gebeurt het in de praktijk

Om hier verder mee aan de slag te gaan, geven we je graag enkele concrete praktijkvoorbeelden mee. 

 

Inhoud
Herentals

Wat is jullie visie op speelstraten in tijden van corona?

 • Speelstraten organiseren in tijden van corona geeft voor veel kinderen toch de mogelijkheid om buiten te spelen op een veilige en gecontroleerde manier en draagt bij tot het welzijn van de kinderen (en ouders).
 • We merkten vorig jaar dat de maatregelen wel impact hadden. Zo was er één straat die haar aanvraag toch nog annuleerde hierdoor, omdat ze -12-jarigen en +12-jarigen moeilijk gescheiden konden houden.
 • De straten die hun speelstraat wel lieten doorgaan, reageerden heel positief. De kinderen speelden veilig en de ouders hielden afstand en droegen een mondmasker waar nodig.

Hoe pakken jullie het aan? Welke aanpassingen zijn er in kader van corona?

 • Goede afspraken zijn noodzakelijk en het aanstellen van een meter en een peter geeft hen de verantwoordelijkheid over de organisatie van de speelstraat. We communiceerden de maatregelen heel duidelijk met hen en stelden contactlijsten ter beschikking om alle aanwezigen op in te vullen.
 • De verantwoordelijkheid om de maatregelen (afstand houden, mondmaskers dragen, materiaal ontsmetten, ...) na te leven, lag bij de inwoners zelf, maar we vroegen de meters en peters wel om hier toezicht op te houden. De inwoners van de speelstraten krijgen ook een flyer met daarop alle nodige informatie rond corona. 

Hoe communiceren jullie over speelstraten?

 • De communicatie ging vorig jaar via mail naar de aanvragers. We legden hen duidelijk de beperkingen en hun verantwoordelijkheden uit.
 • We communiceerden de beperkingen ook op de sociale mediakanalen van de stad.
Houthalen-Helchteren

Wat is jullie visie op speelstraten in tijden van corona?

 • Speelstraten worden gebruikt om de Buitenspeeldag dit jaar te herdenken. Door speelstraten in te richten kunnen we de activiteiten verspreiden over de gemeente. De visie op speelstraten is hetzelfde gebleven en we gaan uit van het bestaande regelement. 

Hoe pakken jullie het aan? Welke aanpassingen zijn er in kader van corona?

 • Momenteel hebben we nog geen concrete afsprakennota omtrent afstandsregels, mondmaskers, hygiëne en dergelijke opgemaakt.
 • Dit is wel de bedoeling om te doen in de loop van maart, waarbij deze nota regelmatig geëvalueerd zal worden in functie van de geldende maatregelen. Per aanvraag vragen we de contactgegevens van 2 verantwoordelijken. Zij kunnen het aanspreekpunt zijn om de maatregelen te communiceren.

Hoe communiceren jullie over speelstraten?

 • In eerste instantie doen we een oproep om deel te nemen met de straat. Inschrijven kan tot 31/03. Nadien zullen we bekijken (opnieuw in functie van de geldende maatregelen) of we de deelnemende straten op voorhand kenbaar zullen maken aan het grote publiek.
 • Vliegende reporter door lokale radiozender zal live interviews en beelden streamen.
Wuustwezel

Wat is jullie visie op speelstraten in tijden van corona?

 • In niet-coronatijden zijn speelstraten in Wuustwezel een heel groot succes, met in de paasvakantie altijd een 8-tal speelstraten en in de zomer loopt dat tegen de 20. Ze mogen 2 dagen per week de straat afsluiten, in de paasvakantie van 10 tot 18 uur en in de zomer van 13 tot 21 uur. Er zijn ook straten die uitzondering krijgen, bv. een kleine wijk die elke dag afgesloten is, een speelstraat die in de zomer ook al om 10u begint, of een straat die woensdag en heel het weekend vraagt. We zijn flexibel
 • In coronatijden gaan de speelstraten door.  We zien dat als een kans op extra speelruimte. Er is wel wat bezorgdheid in verband met samenscholingen en dat het onmogelijk is om dat te controleren. Dat kinderen dan kunnen spelen overrulet dat. Zoals in normale tijden houden we er wel rekening mee dat straten die op elkaar aansluiten of vlakbij elkaar liggen niet op dezelfde dag afgesloten zijn. We krijgen ook altijd heel enthousiaste reacties van de speelstraten, als we de verlossende mail sturen dat ze mogen doorgaan.

Hoe pakken jullie het aan? Welke aanpassingen zijn er in kader van corona?

 • Eigenlijk zijn er bij ons niet echt aanpassingen in kader van corona, behalve dan de maatregelen die overal in de publieke ruimte gelden.
 • Enkel vorig jaar in de paasvakantie zijn ze niet doorgegaan, maar toen was er ook geen ruimte binnen de lockdown om dat te doen.
 • De enige aanpassing die er wel is, is dat ze dit jaar ook op de Buitenspeeldag hun straat kunnen afsluiten, zodat er dan meer plaats is om te spelen in Wuustwezel.

Hoe communiceren jullie over speelstraten?

 • Wij hebben in elke straat 2 aanspreekpunten (de speelstraatmeters en -peters) en communiceren vooral met hen.
  • Nu krijgen zij steeds een overzicht van de maatregelen en van wat er van hen verwacht wordt (het hek ’s morgens zetten en ’s avonds weghalen en ons contacteren bij problemen).
  • Ze krijgen ook een standaardbrief van ons die ze aan de buren kunnen uitdelen, met daarin een algemene uitleg over speelstraten en ruimte om hun eigen gegevens in te vullen. Ze mogen ook hun eigen brief gebruiken, maar we bieden die aan voor straten waar sommige buren het moeilijk hebben met de speelstraat; dan kunnen ze een brief uitdelen met het logo van de gemeente op.
 • In het W-tje, ons gemeentelijk magazine, posten we ook altijd de algemene regels in een speelstraat. Ondertussen bestaan de speelstraten een jaar of 7 en zijn de regels over het algemeen wel bekend, maar we blijven dat wel doen. Die komen ook op de website en op sociale media; we hebben ooit eens een speelstraatpeter in the picture gezet in het W-tje en zijn foto met quote blijft een dankbaar middel om een berichtje over de speelstraten te posten.
 • In sommige straten blijven nog altijd auto’s passeren; daar raden we aan om samen met de kinderen iets te knutselen om duidelijk te maken dat er gespeeld wordt. Dat is geen officiële infrastructuur, maar de ervaring leert dat dat een stuk beter werkt dan dat wij daar nog een saai verkeersbord wegzetten. Ik raad hen dan ook aan om zoveel mogelijk speelgoed op straat te laten slingeren, zodat auto’s gewoon niet door kunnen. Zolang ze de straat maar niet afspannen, zodat de hulpdiensten er nog door kunnen.
Wetteren

Wat is jullie visie op speelstraten in tijden van corona?

 • Door speelstraten kunnen we extra speelkansen creëren in de directe woonomgeving van kinderen. We zien speelstraten als extra openbare speelruimte.

Hoe pakken jullie het aan? Welke aanpassingen zijn er in kader van corona?

 • We organiseren geen activiteiten in de straten, maar stellen wel speelmateriaal ter beschikking. Normaal gesproken moeten organisatoren van speelstraten handtekeningen verzamelen van de buurt. Dit is voor de Buitenspeeldag niet nodig, omdat het over een namiddag gaat. Wel zien we het als een kans om speelstraten voor de zomer ook alvast te promoten.
 • Buurtbewoners kunnen een speelstraat aanvragen via ons online systeem. Zij krijgen wel de geldende coronarichtlijnen mee, dus zullen toezicht houden op drukte, materiaal delen etc.
 • Speelstraten kunnen ook door delen van straten worden aangevraagd, zodat de groepen niet te groot kunnen worden.

Hoe communiceren jullie over speelstraten?

 • We proberen op verschillende manieren kinderen, jongeren en burgers te bereiken. Voor volwassenen zal het in de gemeentelijke nieuwsbrief verschijnen en alle vorige organisatoren van speelstraten worden aangeschreven. We delen alles zoveel mogelijk op Facebook en Instagram, ook op de andere pagina’s van de gemeente.
 • Alle jeugdbewegingen, Habbekrats en andere organisaties die met kinderen werken zullen we ook stimuleren om een speelstraat aan te vragen.
 • Daarnaast maken we voor kinderen een buitenspeelboekje op, dat via alle lagere scholen verdeeld wordt. Hier zullen buitenspeelideeën instaan samen met informatie over speelstraten.
Kortrijk

Wat is jullie visie op speelstraten in tijden van corona?

 • We gaan in Kortrijk volledig voor speelstraten! De speelstratenactie wordt uitgerold in de paasvakantie, voor de Buitenspeeldag en tijdens de zomervakantie. 
 • Speelstraten zijn een uitbreiding van het publieke domein. We organiseren hiermee geen jeugdaanbod en kunnen zo meer mogelijkheden bieden voor kinderen en jongeren. 

Hoe pakken jullie het aan? Welke aanpassingen zijn er in kader van corona?

 • We rekenen op de verantwoordelijkheid van de ouders en buurtbewoners om de corona maatregelen op te volgen. De speelstraten zijn bedoeld voor de kinderen en jongeren uit de straat, en we gaan er vanuit dat ze geen aanzuigeffect gaan hebben. 
 • We bieden speelkoffers aan, die iets uitgebreider zijn dan anders. Tegenover andere jaren zien we hier een grotere vraag. De speelkoffers zijn niet verplicht en mensen kunnen kiezen hoe lang ze het willen uitlenen. We zien dit als extra spelprikkelondersteuning, als afwisseling van het eigen spelmateriaal. 

Hoe communiceren jullie over speelstraten?

 • We promoten onze speelstraten breed via verschillende kanalen, zoals sociale media, het stadsmagazine, e-mail en straat- en feestcomités. 

Adam Winger (Unsplash)

 

Heb je zelf praktijkvoorbeelden of goede tips van hoe speelstraten aan te pakken? Laat het ons weten! Meer inspiratie voor deze editie van de Buitenspeeldag kan je hier vinden.  

Allonsius
Cara
Regie vrijetijdsaanbod
03 740 76 45

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief