fbpx Schepenen van jeugd | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Schepenen van jeugd

Home»Boost je kennis»Brede jeugdreflex»Kernspelers»Schepenen van jeugd

Schepenen van jeugd

De schepen van jeugd zet op politiek niveau de krijtlijnen uit en verankert het beleid voor kinderen en jongeren in het meerjarenplan, het beleid en organisatie van de gemeente.

Als schepen van jeugd ben je

 • schepen van het beleidsdomein jeugd
 • schepen van 30% van je inwoners

Schepen van het beleidsdomein jeugd

Samen met je ambtenarenploeg, de jeugdraad en andere vertegenwoordigers van kinderen en jongeren ga je als schepen van jeugd de uitdaging aan om:

 • het brede vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren te regisseren in je gemeente
 • het jeugdwerk op maat te ondersteunen
 • de participatie van kinderen en jongeren aan het beleid te garanderen en faciliteren
 • beleid te voeren voor alle kinderen en jongeren
"Elke schepen is schepen van en voor kinderen en jongeren, want zij vormen zo’n 30% van je inwoners. Kinderen en jongeren centraal zetten in gemeentelijk beleid, over de beleidsdomeinen heen, levert dé hefboom naar duurzaam, toegankelijk en democratisch totaalbeleid. Daarmee scoor je niet alleen bij de kinderen en jongeren, maar bij alle burgers en stakeholders."
Jurgen Sprangers
Directeur Bataljong

30% van je inwoners

Kinderen en jongeren vormen zo'n 30% van de inwoners in je gemeente. Kinderen en jongeren centraal zetten in gemeentelijk beleid, over de beleidsdomeinen heen, levert dé hefboom naar duurzaam, toegankelijk en democratisch totaalbeleid. Daarmee scoor je niet alleen bij de kinderen en jongeren, maar bij alle burgers en stakeholders.

Rol van het voltallige college

Het werk van het voltallige schepencollege, én van elke schepen afzonderlijk, heeft impact op het leven van kinderen en jongeren. Elke schepen is dus mee schepen van en voor kinderen en jongeren, want zij vormen zo’n 30% van je inwoners.

Rol van de schepen van jeugd

 • vuur de brede jeugdreflex aan binnen het college
 • help je collega-schepenen om de brede jeugdreflex te implementeren in de domeinen van hun bevoegdheden
 • ijver je voor de verankering van de brede jeugdreflex in het algemene gemeentebeleid

De brede jeugdreflex veranker je in het algemene gemeentebeleid via:

 • Procedures waarin je de aandacht voor de invloed van beleidsbeslissingen, vanuit alle domeinen, op de leefwereld van kinderen en jongeren vastlegt;
 • Het meerjarenplan: maak daarin expliciet duidelijk dat het bestuur structureel rekening houdt met belangen van kinderen en jongeren (via middelen, mensen en doelen met acties)
 • Duidelijke communicatie intern en extern over
 • Mandaten: wijs ze toe aan 1 of meerdere ambtenaren voor de uitvoering en opvolging van deze brede jeugdreflex .

 

“Zonder schepen van jeugd zal er misschien nog aandacht zijn voor kinderen en jongeren, maar met een klassiek beleid. Niets meer. Een sterke schepen van jeugd daarentegen, luistert naar kinderen en jongeren, betrekt hen en zorgt voor een uitdagend beleid dat verbinding maakt met alle domeinen. Want ook publieke ruimte en mobiliteit hebben impact op kinderen en jongeren.”
Bert Herrewyn
Schepen van milieu, klimaat, biodiversiteit, kinderen en Jongeren, Kortrijk
Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong