fbpx Krachtlijn 6: kinderarmoede | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Krachtlijn 6: kinderarmoede

De krachtlijn

Elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. Maak een gedragen, transversaal kinderarmoedeplan op.

Waarom?

1 op 7 kinderen in Vlaanderen wordt in armoede geboren. Een groeiende groep in een welvarende regio als de onze. Effectief armoedebeleid verhoogt het gezinsinkomen en zet flankerend in op de gevolgen van leven in armoede. Met de hefbomen die je als lokaal bestuur hebt, maak je mee een groot verschil.

Onze aanbevelingen

 • Geef prioriteit aan het bestrijden van kinderarmoede in het strategisch meerjarenplan. Volg op via een transversaal beleidsplan, uitgestippeld met kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, afgestemd op de wijken of deelgemeentes waar het armoedeprobleem het grootst is.

 • Maak werk van een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden en verbeter de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

 • Ken automatisch rechten toe. Ga proactief aan de slag met premies en tegemoetkomingen die je als lokaal bestuur zelf beheert. Werk outreachend en ga met mensen op zoek naar waar ze recht op hebben.

 • Streef naar betaalbare, bereikbare, toegankelijke kinderopvang voor alle gezinnen als één manier om gezinnen met kinderen in de eerste 1000 dagen ten gronde te ondersteunen.

 • Ga voor een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod waar alle kinderen en jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten in een voor hen veilige omgeving. Help zo isolement te doorbreken.

"De rechten van een kind dat opgroeit in armoede staan op zoveel vlakken onder druk. Op de school moeten rekenen voor eten, slechts één paar schoenen hebben, geen toegang hebben tot betaalde vrijetijdsbesteding, niet één week vakantie per jaar, overal net niet bijhoren..."

Inspiratie en praktijkvoorbeelden

We vullen de aanbevelingen de komende maanden graag aan met inspiratie en praktijkvoorbeelden. Heb je (weet van) een actie, praktijk of aanpak die anderen kan inspireren? Laat het ons weten en we gaan ermee aan de slag. 

Lees meer over de andere krachtlijnen

 1. Elk beleidsdomein heeft impact op kinderen en jongeren. Maak werk van de brede jeugdreflex en neem impact op alle kinderen en jongeren als gids in je beleidskeuzes. Klik hier

 2. Kinderen en jongeren hebben een waardevolle kijk. Veranker beleidsparticipatie van jonge inwoners structureel en verrijk zo je beleid. Klik hier

 3. Vrije tijd is meer dan jeugdwerk en jeugdwerk is meer dan vrije tijd. Bied alle kinderen en jongeren kansen op een betekenisvolle vrije tijd. Klik hier

 4. Publieke ruimte is ontmoetingsruimte. Garandeer nabije groene en open ruimte. Waar kinderen en jongeren welkom zijn om te spelen, rond te hangen en elkaar en anderen te ontmoeten. Klik hier

 5. Het mentaal welzijn van kinderen en jongeren staat onder druk. Versterk de veerkracht van je jonge inwoners met een integraal beleid rond mentaal welbevinden. Klik hier

 6. Elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. Maak een transversaal kinderarmoedeplan op. Scroll even naar boven

 7. Kinderen en jongeren steken de gemeentegrens over. Werk intergemeentelijk samen en win aan bestuurskracht. Klik hier

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong