fbpx Bouwstenen van beleidsparticipatie | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwstenen van beleidsparticipatie

Home»Boost je kennis»Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren»Visie op inspraak en beleidsparticipatie»Bouwstenen van beleidsparticipatie

Bouwstenen van beleidsparticipatie

Hoe kan je kinderen en jongeren laten participeren aan het lokale beleid? Wat zijn concrete stappen die je kan zetten? Hoe kan je de stem van kinderen en jongeren verankeren?

Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelden we samen met de commissie 3 bouwstenen van beleidsparticipatie, namelijk: 

  1. Een visie 
  2. Een afwegingskader
  3. Een stappenplan

Drie bouwstenen die je verder op weg kunnen helpen om jonge inwoners te laten participeren aan het beleid. Voor elke bouwsteen werd een poster ontwikkeld die je kan afdrukken en ophangen. Gebruik het als geheugensteun, als houvast, om te sensibiliseren, andere diensten te overtuigen...  

Bouwsteen 1: De visietekst 

Alles staat of valt met een goede visie rond participatie in je gemeente.

Deze visietekst biedt handvatten aan, aan (jeugd)ambtenaren en zoomt in op hoe je participatie van kinderen en jongeren integraal kan verzekeren in je meerjarenplan.

‘Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren, een taak voor alle diensten?’ gaat na wat participatie voor kinderen en jongeren betekent.

  • We staan stil bij wat de regelgeving over participatie zegt. 
  • We reiken concrete tips & tricks aan van hoe er bruggen gebouwd kunnen worden met andere beleidsdomeinen en hoe je als (jeugd)ambtenaar ondersteuning kan bieden en krijgen.
  • Om af te sluiten volgen er voorbeelden rond intergemeentelijke samenwerking en participatie van kinderen en jongeren.

Bouwsteen 2: Het afwegingskader 

Het afwegingskader is een flow chart, een tool, die de jeugdambtenaar kan gebruiken wanneer een vraag aan de jeugddienst wordt gesteld of een situatie met kinderen en/of jongeren zich voordoet. Op basis van de flow chart kan de jeugdambtenaar een afweging maken of participatie wenselijk is.  
Voorbeeldsituaties: 

  • Op het dorpsplein wordt er overlast met jongeren vastgesteld.  
  • Een groep jongeren wil betrokken worden bij het klimaatplan van de gemeente.  
  • Je vangt signalen op dat de dorpskern opnieuw wordt ingericht en autovrij wordt gemaakt. 

 

Bouwsteen 3: Het stappenplan 

Je hebt het afwegingskader doorlopen en je bent klaar om een participatie-actie op poten te zetten? Dan helpt dit stappenplan je verder. 

Dit document neemt je stapgewijs mee om participatief aan de slag te gaan. Voor een klein of groot project, structureel of ad hoc. Bepaalde stappen moet je altijd zetten, sommige zullen groter of kleiner zijn, met meer of minder collega's/ betrokkenen worden uitgedacht. Veel succes! 

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief