fbpx Jeugdraders | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdraders

Home»Boost je kennis»Brede jeugdreflex»Kernspelers»Jeugdraders

Jeugdraders

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur. Advies geven over alles wat kinderen, jongeren en jeugdverenigingen aanbelangt is de hoofdtaak van elke jeugdraad.

Vijf kerntaken voor jeugdraden

Bataljong onderscheidt vijf kerntaken voor jeugdraden.

1. Adviseren is de hoofdtaak

Het college van burgemeester en schepenen moet aantonen dat ze advies vragen aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren.

2. Inspraak en participatie

Elke gemeente en stad moet een jeugdraad oprichten om inspraak en betrokkenheid te verzekeren van kinderen en jongeren aan het gemeentelijk beleid. De jeugdraad kan zelf ook participatie organiseren of het initiatief laten aan de gemeente/stad zelf.

3. Jeugdbeleid opvolgen

De jeugdraad moet minstens betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het meerjarenplan van de gemeente.

4. Organiseren

Om de spreekbuis te kunnen zijn van alle kinderen en jongeren moet je je als jeugdraad op de kaart zetten. Hoe je dit doet als jeugdraad, kan je kiezen en is niet decretaal verankerd. Wij schuiven vanuit Bataljong de taak organiseren naar voor als kans om participatie te realiseren, jeugdbeleid op de kaart te zetten en als een manier om aan het imago van je jeugdraad te werken.

5. Informeren en netwerken

De jeugdraad is het ideale forum om informatie te verspreiden, uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Dit is vooral een taak gericht naar de interne werking.

“Als Jeugdraad Gent merken we dat het beleid ons au sérieux neemt, zeker als het gaat om jeugdbeleid.”
Maité Coppens
Jeugdraad Gent

Lees meer over de jeugdraad.

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong