fbpx Kindvriendelijk beleid zonder het label | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Kindvriendelijk beleid zonder het label

Home»Boost je kennis»Kindvriendelijke steden en gemeenten»Kindvriendelijk beleid»Kindvriendelijk beleid zonder het label

Kindvriendelijk beleid zonder het label

Je wil werk maken van kindvriendelijk beleid, maar (nog) niet gaan voor het label?

Bataljong zet ook in op het ondersteunen van steden en gemeenten die via andere wegen willen werken aan kindvriendelijk beleid.

Toolkit

De toolkit kindvriendelijk beleid biedt je tools om in jouw gemeente stappen te zetten naar kindvriendelijk beleid.

Met de toolkit:

  • Maak je een grondige, participatieve analyse om je toekomstig beleid op te baseren;
  • Verdiep je je in de prioritaite uitdagingen aan de hand van belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren;
  • Veranker je je keuzes in een strategie kindvriendelijkheid die deel uitmaakt van het meerjarenplan.

Alle methodieken, handleidingen, visie- en kaderteksten zijn vrij beschikbaar en bruikbaar voor alle steden en gemeenten die ermee aan de slag willen. De toolkit sluit sinds de recente update nog beter aan bij de lokale realiteit en helpt je als gemeente om zelfstandig het traject richting kindvriendelijk beleid af te leggen.

"Deze toolkit is zeer bruikbaar voor lokale besturen om er zelfstandig mee aan de slag te gaan, ook los van het label. Je kunt er visie en handvaten uithalen en gebruiken om bijvoorbeeld lokale analyses te maken, belevingsonderzoek te voeren of een visie te formuleren. Absoluut een aanrader."
Tieme Verlinde
Bataljong

Categoriale jeugdreflex

Breed, geïntegreerd, transversaal beleid voor kinderen en jongeren realiseer je ook als je de categoriale jeugdreflex verankert in de visie, strategie en werking van je gemeentelijke organisatie.

Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten

Het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten is een samenwerkingsverband tussen steden en gemeenten en partners zoals Bataljong, VVSG, Kind & Samenleving en het Kinderrechtencommissariaat. Het Netwerk is een initiatief van lokale besturen met ervaring in de uitbouw van een breed jeugd- en kinder(rechten)beleid.

Vanuit kinderrechten wil het Netwerk het breed kind- en jeugdvriendelijk beleid op alle beleidsniveaus versterken door

  1. bruggen te slaan tussen het lokale- en bovenlokale beleidsniveau
  2. expertise te ontsluiten en kennis te delen
  3. te innoveren via proeftuinen en onderzoek
  4. te internationaliseren.
Pichal
Imke
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
03 740 76 44

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong