fbpx Bataljong begeleidt je | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Bataljong begeleidt je

Home»Boost je kennis»Kindvriendelijke steden en gemeenten»Begeleiding»Bataljong begeleidt je

Bataljong begeleidt je

Bataljong kan ook jouw stad of gemeente begeleiden of coachen in een traject naar kindvriendelijk beleid, al dan niet met het oog op het behalen van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten.

Bataljong ontwikkelde een toolkit kindvriendelijk beleid voor steden en gemeenten, die de leidraad vormt van onze coaching en begeleidingen. Je kan zelfstandig het traject afleggen met deze toolkit, of je door Bataljong laten begeleiden. 

Een stad of gemeente die het traject aflegt aan de hand van de toolkit, doorloopt volgende drie fases:

 • Fase 1: de staat van kindvriendelijkheid (brede, kwantitatieve analyse)
 • Fase 2: belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren (diepgaande, kwalitatieve analyse)
 • Fase 3: de opmaak van een strategie Kindvriendelijke Stad of Gemeente

 

“De begeleiding door Bataljong hielp ons erg vooruit in ons traject. De begeleider coacht je bij moeilijke kwesties en wanneer je vastloopt, en geeft je zo nieuwe inzichten en energie. Bataljong zorgt voor een kritische blik en tilt het traject naar een hoger niveau. Ook de leiding tijdens strategische platformen of workshops door een externe expert was een grote meerwaarde.”
Ellen Olefs
Deskundige jeugd, stad Hasselt

Begeleiding op maat van jouw stad of gemeente

We willen  gemeenten helpen om een zo groot mogelijk deel van het proces zelf te dragen. Vanuit een analyse van de beschikbare competenties, middelen en tijd vullen we samen met de gemeente de begeleiding op maat in.

Menukaart vanuit lokale analyse

Een begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen, en wordt samengesteld uit één of meer van de volgende ingrediënten:

 • Procesbegeleiding: Bataljong volgt het intensief proces mee op van A tot Z;
 • Coaching en advisering: Bataljong coacht en adviseert één-op-één de procesopvolger van de gemeente tijdens de duurtijd van het traject. Ook het coachen van enkele medewerkers  voor specifieke onderdelen uit de toolkit is een optie; 
 • Training ter plaatse: Bataljong werkt een training uit voor een grotere groep medewerkers met focus op het verwerven van de juiste competenties; 
 • In opdracht: hierbij besteed je één of meerdere onderdelen uit het  traject uit aan Bataljong.

Bovenop de individuele begeleiding organiseert Bataljong gratis intervisiesessies voor en met steden en gemeenten in een traject naar het label.

  “Het is een intensief traject maar je gemeente plukt er de vruchten van op lange termijn, daar ben ik van overtuigd. De strategie waarmee het traject eindigt is een houvast naar de toekomst dat aan de hand van verschillende lokale acties over diverse beleidsdomeinen heen tot doel heeft bij te dragen aan het algemeen welzijn van onze jonge inwoners.”
  Eva Helpers
  Deskundige jeugd, gemeente Wemmel

  Voor elke begeleiding krijg je een voorstel op maat

  We rekenen hiervoor in dagdelen. De kostprijs van een dagdeel is afhankelijk van drie factoren:

  • Lidmaatschap van Bataljong: leden krijgen een aanzienlijke korting ten op zichte van niet-leden; 
  • De grootte van de gemeente (aantal inwoners op 1 januari van het kalenderjaar waarin de offerte wordt opgemaakt): kleine gemeenten betalen minder dan grote gemeenten; 
  • Omwille van de emancipatorische visie van Bataljong op procesbegeleiding, is het begeleidingsingrediënt ‘in opdracht’ duurder dan de andere ingrediënten.
  "Op regelmatige basis aftoetsen met een begeleider die expert is in kindvriendelijkheid en de aanpak hiervan en die onafhankelijk van jouw gemeente/bestuur/politiek mee nadenkt is een grote meerwaarde. Ook een duidelijke structuur/stappenplan/planning dat met de begeleider afgetoetst is en waar in staat wat er "verwacht" wordt van jou als trekker en van jouw gemeente is een grote hulp in het gestructureerd werken aan kindvriendelijkheid.”
  Jolan Rooze
  Consulent Kinderstad, stad Mechelen

  Wil je een traject kindvriendelijke stad of gemeente opstarten? Vraag een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan. 

  Contacteer Imke voor een een gratis en vrijblijvend intakegesprek. We tonen jou de opties om het traject, of een deel ervan, onder begeleiding of met coaching van Bataljong. Zo krijg je zicht op wat het label precies is, en waaruit de begeleiding kan bestaan. 

  Een traject afleggen naar het label duurt minstens anderhalf jaar. Wil je een begeleiding opstarten om het label te behalen in 2026? Vraag dan zo snel mogelijk een intakegesprek. In juni 2026 moet je dossier ingediend worden bij de jury.

  2024 is een verkiezingsjaar. Je kan er voor kiezen om enkel een begeleiding aan te vragen voor fase 1 (staat van kindvriendelijkheid/omgevingsanalyse). De nieuwe bestuursploeg kan dan de keuze maken of het traject verder wordt gezet. 

  Pichal
  Imke
  Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
  03 740 76 44

  Contacteer ons

  Bataljong vzw
  Ossenmarkt 3
  2000 Antwerpen
  03/821.06.06
  info@bataljong.be

  Volg Bataljong