fbpx Bataljong begeleidt je | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Bataljong begeleidt je

Home»Boost je kennis»Kindvriendelijke steden en gemeenten»Begeleiding»Bataljong begeleidt je

Bataljong begeleidt je

Bataljong kan ook jouw stad of gemeente begeleiden of coachen in een traject naar kindvriendelijk beleid, al dan niet met het oog op het behalen van het label kindvriendelijke stad of gemeente.

De toolkit kindvriendelijk beleid als leidraad

Bataljong ontwikkelde een toolkit kindvriendelijk beleid voor steden en gemeenten, die de leidraad vormt van onze coaching en begeleidingen. Je kan zelfstandig het traject afleggen met deze toolkit, of je door Bataljong laten begeleiden. 

Een stad of gemeente die het traject aflegt aan de hand van de toolkit, doorloopt volgende drie fases:

  • Fase 1: de staat van kindvriendelijkheid (brede, kwantitatieve analyse)
  • Fase 2: belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren (diepgaande, kwalitatieve analyse)
  • Fase 3: de opmaak van een strategie kindvriendelijke stad of gemeente

 

“De coach van Bataljong hielp ons om gefocust en kritisch te blijven."
Noor Talpe
Jeugddienst Aarschot

Begeleiding op maat van jouw stad of gemeente

We willen  gemeenten helpen om een zo groot mogelijk deel van het proces zelf te dragen. Vanuit een analyse van de beschikbare competenties, middelen en tijd vullen we samen met de gemeente de begeleiding op maat in.

Menukaart vanuit lokale analyse

Een begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen, en wordt samengesteld uit één of meer van de volgende ingrediënten:

  • Procesbegeleiding: Bataljong volgt het intensief proces mee op van A tot Z;
  • Coaching en advisering: Bataljong coacht en adviseert één-op-één de procesopvolger van de gemeente tijdens de duurtijd van het traject. Ook het coachen van enkele medewerkers  voor specifieke onderdelen uit de toolkit is een optie; 
  • Training ter plaatse: Bataljong werkt een training uit voor een grotere groep medewerkers met focus op het verwerven van de juiste competenties; 
  • In opdracht: hierbij besteed je één of meerdere onderdelen uit het  traject uit aan Bataljong.

Bovenop de individuele begeleiding organiseert Bataljong gratis intervisiesessies voor en met steden en gemeenten in een traject naar het label.

Voor elke begeleiding krijg je een voorstel op maat

We rekenen hiervoor in dagdelen. De kostprijs van een dagdeel is afhankelijk van drie factoren:

  • Lidmaatschap van Bataljong: leden krijgen een aanzienlijke korting ten op zichte van niet-leden; 
  • De grootte van de gemeente (aantal inwoners op 1 januari van het kalenderjaar waarin de offerte wordt opgemaakt): kleine gemeenten betalen minder dan grote gemeenten; 
  • Omwille van de emancipatorische visie van Bataljong op procesbegeleiding, is het begeleidingsingrediënt ‘in opdracht’ duurder dan de andere ingrediënten.
"Een kindvriendelijke gemeente word je niet zomaar, en terecht! Bataljong brengt een rugzak vol ervaringen mee, daagt ons uit en zet ons aan het denken zodat we ons met een open vizier richten op de inhoud, de doelgroepen en het creatieve aspect."
Tinne Rombouts
Voormalig burgemeester en schepen van jeugd, Hoogstraten

Wil je een traject kindvriendelijke stad of gemeente opstarten? Vraag een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan. 

Contacteer Imke voor een een gratis en vrijblijvend intakegesprek. We tonen jou de opties om het traject, of een deel ervan, onder begeleiding of met coaching van Bataljong. Zo krijg je zicht op wat het label precies is, en waaruit de begeleiding kan bestaan. 

Een traject afleggen naar het label duurt minstens anderhalf jaar. Bataljong start geen trajecten meer op voor het label met indienmoment februari 2024. Vanaf 2023 kan je onder begeleiding van Bataljong een traject opstarten om te kandideren voor het label in 2026. 

Pichal
Imke
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
03 740 76 44

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief