fbpx Kindvriendelijkheid als ultieme barometer voor de samenleving | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Kindvriendelijkheid als ultieme barometer voor de samenleving

Home»Boost je kennis»Kindvriendelijke steden en gemeenten»Kindvriendelijk beleid»Kindvriendelijkheid als ultieme barometer voor de samenleving

Kindvriendelijkheid als ultieme barometer

Het welbevinden van kinderen en jongeren centraal zetten in alle beslissingen die we als samenleving nemen, maakt ons een ambitieuze samenleving en creëert een goeie samenleving voor iedereen.

We zetten even op een rij waarom we daar van overtuigd zijn.

En waarom iedereen in de samenleving zijn steentje kan én moet bijdragen in het groeien naar een kindvriendelijke samenleving.

Kinderen en jongeren zijn het nu

In een kindvriendelijke samenleving erkennen we dat kinderen en jongeren volwaardige actoren zijn, die het recht hebben die samenleving actief mee vorm te geven, er een duidelijke plek in krijgen. Kinderen en jongeren zijn geen burgers in wording: ze zijn nu al burgers. Kinderen en jongeren zijn niet enkel de toekomst, ze zijn ook het nu.

Kinderen en jongeren zijn competent

Kinderen en jongeren zijn ook bijzonder competent in het meedenken over de maatschappij en waar we als samenleving naartoe moeten gaan. Meer dan wat ‘wij als volwassenen’ vaak denken, zijn kinderen en jongeren in staat om verschillende belangen in kaart te brengen en na te denken over een uitkomst die al die belangen in acht neemt. Kinderen en jongeren zijn ook kritische burgers: ze zeggen waar het op staat, geven vaker dan volwassenen hun ongezouten mening en slaan geregeld nagels met koppen. Daarbovenop hebben kinderen en jongeren de kwaliteit van het ‘out of the box’ denken. Ze komen met creatieve, nieuwe dingen aanzetten waar volwassenen vaak niet aan denken.

Ruimte voor innovatie

Daar waar kinderen en jongeren een plek krijgen en ‘mee mogen doen’, creëren we plekken waar ruimte is voor creativiteit, voor experiment, voor nieuwe dingen. Voor vallen en opstaan, dat ook. Allemaal deel van het experiment. We creëren een dynamische samenleving met innovatieve ideeën en ingrepen als inzet.

Experten in jong zijn

Kinderen en jongeren zijn ervaringsdeskundigen wanneer het gaat over hun leefwereld, noden en behoeften. Al te vaak denken we als volwassenen dat we wel weten wat het best is voor kinderen. Maar zelfs iemand die dag in dag uit met en voor kinderen en jongeren werkt, is minder ervaringsdeskundig in wat goed is voor hen dan de kinderen zelf. Gedaan dus met het praten over kinderen en jongeren, laat ons met hen praten en hen erkennen in die deskundigheid.

Kindvriendelijkheid stimuleert burgerschap

In een kindvriendelijke samenleving krijgen kinderen en jongeren de kans om te groeien in burgerschap, zonder dat dit een ‘opgelegd werkje’ wordt. Burgerschap in de eindtermen van het onderwijs? Ok, maar ook buiten het onderwijs heeft iedereen een verantwoordelijkheid hierin. Wanneer alle spelers in de samenleving spontaner, vaker en intensiever met kinderen en jongeren de dialoog aan gaan en hen betrekken als actieve, deskundige partners, weten kinderen en jongeren zich ook effectief erkend als burgers en ontwikkelen ze zo vanzelf de capaciteiten die nodig zijn om op een positieve manier in dialoog te gaan en samen te leven met burgers van allerhande allooi én met een andere mening.

Kindvriendelijk beleid is duurzaam

Op een kindvriendelijke manier onze samenleving construeren, is tegelijkertijd ook werken aan een samenleving met een sterk oog voor duurzaamheid. Duurzaamheid in de twee betekenissen van het woord. Kinderen hechten ontzettend veel belang aan milieu, liggen wak-ker van vervuiling en ijveren voor meer aandacht voor de natuur. Daar waar gewerkt wordt aan kindvriendelijkheid, wordt automatisch gewerkt aan milieuvriendelijkheid. Een kindvriendelijke samenleving is ook een duurzame samenleving omdat kinderen en jongeren verder in de toekomst denken. Als kinderen en jongeren mee kunnen beslissen over en bouwen aan een samenleving, wordt er automatisch een lange termijnperspectief aangenomen. Kinderen en jongeren moeten nu éénmaal nog hun hele leven verder met beslissingen die vandaag genomen worden.

Kindvriendelijkheid als kwaliteitslabel voor je beleid

Kindvriendelijkheid kan je hanteren als een soort van quality check. Als kinderen en jongeren zich ergens thuis voelen, als zij zich gewaardeerd voelen, als zij makkelijk ergens toegang toe krijgen, als zij zich veilig van punt a naar punt b kunnen verplaatsen, als de luchtkwaliteit voldoende hoog is voor hen, als communicatie over iets begrijpbaar is voor hen… dan mogen we ervan uit gaan dat dat voor iedereen geldt. Kindvriendelijk zijn is ambitieus zijn, de lat hoog leggen. Het is allerminst the easiest way out. Maar het maakt wel dat we een samenleving maken ‘op hoog niveau’ en kwaliteitsgaranties kunnen bieden voor iedereen in die samenleving.

"Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers en vormen hierdoor een onmisbare schakel in het Genkse participatiebeleid. Als geen ander weten zij wat voor hen belangrijk is. Daarom houden we stevig vinger aan de pols en stippelen we samen met hen het beleid uit, over de verschillende (levens)domeinen heen."
Toon Vandeurzen
Schepen van jeugd, Genk
"Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid en ga zo maar door: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede."
Sven Gatz
Voormalig minister van Jeugd
Pichal
Imke
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
03 740 76 44

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief