fbpx Werf 1 - Hoe gaat Bataljong om met het evoluerende lokaal jeugdbeleid? | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 1 - Hoe gaat Bataljong om met het evoluerende lokaal jeugdbeleid?

1. Waarover gaat deze werf?

Lokaal jeugdbeleid kent een steeds breder spectrum aan verschijnings- en organisatievormen. Van zuivere jeugddienst tot geïntegreerde clusterdienst.  Van een gemeente georiënteerd op jeugdaanbod tot beleidsgerichte regiegemeente voor wie breed beleid voor kinderen en jongeren centraal staat. Van een gemeente waar jeugdparticipatie enkel loopt via de jeugdraden tot gemeentes waar participatie in een gamma aan initiatieven en kanalen vorm krijgt. Enz.

Mede door de toegenomen autonomie (na het verdwijnen van de jeugdbeleidsplannen), het verdwijnen van de provincies en de integratie van OCMW en gemeente, ziet jeugdbeleid er steeds meer overal anders uit. De vraag luidt: waarop moet Bataljong haar ondersteuning richten?

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf?

 • We zijn op zoek gegaan naar een manier om het jeugdbeleid van lokale besturen te typologeren. Dit bij wijze van denkoefening en om scherpere keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.
 • Drie inhoudelijke thematische teams hebben hier met hun commissies denkwerk rond verricht.
 • Per kernthema (breed jeugdbeleid, regie vrijetijdsaanbod en beleidsparticipatie) werd er een typologie geformuleerd.
 • Deze typologie wordt niet 1 op 1 op een lokaal bestuur gelegd, maar is een manier om naar onze leden te kijken.

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota?

 • Per kernthema is er een bepalende factor die aangeeft of een lokaal bestuur al straf bezig rond het kernthema of niet.
  • Breed jeugdbeleid: het aantal ambassadeurs binnen de gemeente, over beleidsdomeinen heen, voor een beleid op maat van kinderen en jongeren.
  • Regie vrijetijdsaanbod: de mate waarin het vrijetijdsbeleid vorm krijgt op basis van de noden en behoeften van kinderen en jongeren zelf én de mate waarin de gemeente daarin een regierol opneemt.
  • Beleidsparticipatie: de mate waarin lokale besturen hieraan ‘willen’ en ‘kunnen’ werken.
 • Binnen iedere kernopdracht voor een lokaal bestuur ontstaan telkens
  • Pioniers: zij die hier straf mee bezig zijn, vooroplopen.
  • Middengroep: zetten al stappen, zijn ermee bezig.
  • Talmers: zijn hier niet of beperkt mee bezig.

Talmers - middengroep - pioniers

Een lokaal bestuur kan dus een pionier zijn op vlak van beleidsparticipatie, maar nog talmen op vlak van regie vrijetijdsaanbod en in de middengroep vallen voor wat betreft breed jeugdbeleid. De uitdaging voor Bataljong is per domein de passende ondersteuning te bieden.

 • We laten geen enkel lokaal bestuur los. We beslissen wel om in de beleidsnota het meeste energie toe te spitsen op de middengroep. We proberen op die manier de norm te verleggen. We laten ons hierbij inspireren door pioniers en hopen ook de talmers mee te krijgen in de positieve beweging.

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf?

 • We ontwikkelen nog steeds een groot luik algemene communicatie en dienstverlening. Deze is voor alle groepen relevant, maar zeker ook voor talmers.
 • We bereiken de talmers intensiever dan voorheen, oa. via de opdrachten rond ondersteuning van jeugdregio's en het project Komm-Af.
 • Er is een grote focus op de middengroep, onder meer via de thematische dienstverlening in inhoudelijke teams (vb: toolontwikkeling), begeleiding op maat…
 • We onderhouden een warme band met vele pioniers van het lokale jeugdbeleid. 
Sprangers
Jurgen
Directeur
03 821 06 03

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief