fbpx Werf 2 & 5 - De inzet van regionale ondersteuners in ondersteuning van bovenlokaal jeugdbeleid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 2 & 5 - De inzet van regionale ondersteuners in ondersteuning van bovenlokaal jeugdbeleid

1. Waarover gaat deze werf?

VVJ was ook een soort 'steunpunt' voor provinciaal jeugdbeleid. Geen provincies meer, maar wel een tendens naar schaalvergroting (intergemeentelijke samenwerkingen, fusies...) en subsidies die daarop inspelen. Voor ondersteuning wordt bij Bataljong aangeklopt. Wat kunnen we doen voor wie?

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf?

We beslisten deze werf te koppelen aan werf 5 ‘vragen we extra budget voor regionale ondersteuners?’. We zien de ondersteuning van jeugdregio’s door regionale ondersteuners immers als een potentieel sterk model dat een antwoord biedt op twee uitdagingen.

 • Zo spelen we in op de inhoudelijke en strategische kansen van het bovenlokaal niveau. Bataljong als ondersteuner van het bovenlokaal niveau.
 • Én voorzien we nabije en generieke basisondersteuning waar veel leden vragende partij voor zijn.

Voor deze werf gingen we in dialoog met enkele reeds bestaande jeugdregio’s. We formuleerden met hen succesfactoren voor een goede jeugdregio, en de bijbehorende ondersteuning. We stemden onze ideeën ook af met partnerorganisaties met expertise rond intergemeentelijk samenwerken VVSG, Op/Til en De Federatie.

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota?

‘De toekomst van jeugdbeleid is bovenlokaal.’ Dit is de conclusie van onze analyse op dit vlak. Waarom?

We dromen ervan om van Bataljong de ondersteuner van het bovenlokaal jeugdbeleid te maken, en dit in de toekomst ook verankerd te zien in de decretale opdracht van Bataljong. We zien daarbij twee belangrijke opdrachten voor ons weggelegd:

 1. Steunpuntfunctie: we ontwikkelen een visie samen met stakeholders, voorzien vorming en uitwisseling van jeugdregio’s, maken publicaties…
 2. Ondersteuningsfunctie: Bataljong wijst een regio-ondersteuner toe aan elke jeugdregio. Er is ondersteuning op maat. Dit is generieke en nabije basisondersteuning, gevoed vanuit de sterke expertise die Bataljong ontwikkelt in de schoot van de inhoudelijke teams breed jeugdbeleid, beleidsparticipatie en regie vrijetijdsaanbod.

Deze twee functies vormen de ruggengraat van SD 5 in de beleidsnota: Bataljong als ondersteuner van bovenlokaal jeugdbeleid.

Een jeugdregio is een intergemeentelijke samenwerking van 5 à 15 aaneengrenzende lokale besturen. Zij wisselen minimaal 4x/jaar uit. We streven naar minstens 1 vorm van gezamenlijke dienstverlening voor kinderen en jongeren per jeugdregio per jaar.

Enkele zaken zijn voor ons hierbij van belang:

 • Binnen iedere jeugdregio streven we naar 1 of 2 jeugdregiotrekkers. Dit zijn jeugdambtenaren uit deze regio die het jeugdregioverhaal in tandem met de Bataljong-ondersteuner aanvuurt.
 • Jeugdregio’s kiezen zelf in welke vorm ze zich verenigen. Dit kan een projectvereniging zjin, maar dat hoeft niet. Het gaat dus ruimer dan formeel erkende en gesubsidieerde IGS’en.
 • We enten ons op de referentieregiokaart van de Vlaamse regering. We initiëren jeugdregio’s met respect voor deze kaart en het volgens het matroesjkamodel.
 • We streven naar een groeimodel in de ondersteuning van jeugdregio’s. In de beleidsnota spreken we van de ondersteuning van 12 jeugdregio’s (100 lokale besturen) in 2021, tot 30 regio’s in 2024 (300 lokale besturen).

Deze strategische doelstelling in de beleidsnota vormt onze grootste meervraag. Dit is iets wat we niet doen zonder significante extra subsidiëring.

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf?

 • Deze strategische doelstelling staat niet in onze beheersovereenkomst 2021-2025. Wel krijgen we via een aparte convenant met de Vlaamse Overheid middelen voor 1 jaar om te experimenteren met het initiëren en ondersteunen van jeugdregio’s. Het gaat over €100.000. Hiermee kunnen we 8 jeugdregio’s ondersteunen in 2021. Op het einde van dit jaar wordt bekeken of er toekomstige financiering vanuit Vlaanderen voorzien wordt.
 • Eind 2021 zullen we  een toonmoment organiseren waarop we een publicatie lanceren met goeie voorbeelden van samenwerkingen in de praktijk, en de impact die het op lokaal beleid én op kinderen en jongeren heeft.
 • In het hernieuwd organogram (dat in maart 2021 in voege ging) kwam er een extra team ‘regio-ondersteuners’ bij. 5 regio-ondersteuners zorgen enerzijds voor de ondersteuning van 8 jeugdregio’s. Anderzijds verzorgen zij ook de ondersteuning voor het project Komm-Af.

jeugdregio

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief