fbpx Commissie Breed Jeugdbeleid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie Breed Jeugdbeleid

Laatste update: 4 augustus 2022.

Waar gaat het over?

Hoe werk je aan sterk beleid voor kinderen en jongeren over alle beleidsdomeinen heen?

Goed lokaal beleid houdt over alle beleidsdomeinen heen rekening met kinderen en jongeren. Domeinen als mobiliteit, onderwijs, welzijn, vrije tijd... hebben allemaal een grote impact op hun leefwereld. Voor Bataljong vertrekt goed lokaal beleid vanuit de filosofie van de brede jeugdreflex. Dat is het 

  • automatisme (= reflex)
  • om over beleidsdomeinen heen (= breed)
  • rekening te houden met kinderen en jongeren die in de gemeente komen en wonen (= jeugd)

Commissie en teamwerking

Commissiebijeenkomst juni 2021

4 bijeenkomsten

De commissie breed jeugdbeleid kwam sinds september 2021 4x samen. Dat was 3x fysiek (in Antwerpen, Lokeren en Brussel) en 1x digitaal.

Leden

14 steden en gemeenten: Antwerpen, Beveren, Bornem, Hoogstraten, Kortrijk, Laarne, Lochristi, Lokeren, Londerzeel, Puurs-Sint-Amands, Turnhout, Wemmel, Wuustwezel en Zwevegem. We verwelkomden dit jaar 4 nieuwe gezichten.

5 partnerorganisaties: KinderrechtencoalitieKeKi, VVSGDe Federatie en Uit De Marge.

6 stafmedewerkers breed jeugdbeleid: Bieke, Tieme, Imke, Jolijn, Ilse en Wim.

De commissie is als een energiedrank voor jezelf en het jeugdbeleid in je gemeente. Het laat je toe om je eigen jeugdbeleid te evalueren en in perspectief te plaatsen, het is een plek waar je steeds uitgedaagd en geïnspireerd wordt om verder te kijken dan het huidige en gevestigde jeugdbeleid. Het is een plek om samen te dromen over en te werken aan een ideaal of althans nog beter jeugdbeleid.
Tim Van Gool
Doelgroepencoördinator Puurs-Sint-Amands en commissielid

Inhoudelijke projecten

De commissie werkt mee aan tal van acties en projecten binnen Bataljong. Hieronder vind je een bloemlezing.

Inhoud
Jonge Wegweters (jaargang 2)

Jonge Wegweters is een driejarig actieprogramma van Bataljong en Kind & Samenleving, met de steun van Vlaanderen. We ontwikkelen een toolbox voor steden, gemeenten en de vervoerregio's om jongeren te betrekken bij het (boven-) lokale mobiliteitsbeleid en op een participatieve manier te analyseren welke impact het mobiliteitsbeleid heeft op hun autonome een duurzame verplaatsingen. Dit jaar waren er inspraaktrajecten in Mechelen en Bornem. De commissie breed jeugdbeleid kwam 3x samen met mobiliteitsexperts als klankbordgroep van dit project. Meer info.

Kindvriendelijke zoekpaal

De commissie ontwikkelt en beheert verschillende tools die lokale besturen kunnen helpen om de brede jeugdreflex in praktijk te brengen. Belangrijkste verwezenlijking van het voorbije jaar is de Kindvriendelijke Zoekpaal. De zoekpaal is een eyecatcher die collega's van allerhande diensten doet nadenken over wat zij kunnen betekenen op vlak van kindvriendelijkheid. Als lokaal bestuur kun je de zoekpaal ontlenen en op een plek posteren waar veel collega-ambtenaren samenkomen (bvb. administratief centrum of eetruimte). Je kunt er onder meer getuigenissen van kindvriendelijke ambtenaren uit verschillende beleidsdomeinen beluisteren, een quizje spelen, het boek Dwalen met een Doel ontlenen... Meer info.

Visietraject jeugdbeleid en lokale integrale veiligheidscellen (LIVC's)

We starten liepen een visietraject rond deontologie van jeugdambtenaren en LIVC’s (Lokale Integrale Veiligheidscellen). Dit in samenwerking met enkele lokale besturen, Uit De Marge, VVSG, De Ambrassade en KeKi. Er werden verschillende interviews afgenomen met jeugdambtenaren. De resultaten zullen leiden tot visie en handvatten voor jeugdambtenaren. Wordt vervolgd.

Geïntegreerd jeugddecreet

Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle heeft als ambitie om tijdens deze legislatuur 4 verschillende Vlaamse decreten (Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector (DAC)) samen te brengen en te stroomlijnen. Dit in een geïntegreerd jeugddecreet. Met de commissie breed jeugdbeleid dachten we na over de impact op lokaal jeugdbeleid en kinderen en jongeren in het algemeen. Deze input voedde de Bataljong-standpunten. We sloten ook met verschillende commissieleden aan bij een participatiemoment hierover.

Decreet vroeg en nabij

Binnen het Vlaamse beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de decretale basis voor ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen hertekend. Vanuit Bataljong zijn we betrokken bij het participatieproces hieromtrent. De commissie voedt mee de Bataljongstandpunten. Info over het decreet.

JKP (2020-2024)

We volgen heel nauw het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 (JKP) op. Dat plan heeft als ambitie de brede jeugdreflex op Vlaams niveau te realiseren. We leggen daarbij vanuit de commissie focus op de prioriteiten ‘gezonde en leefbare buurten’ en ‘welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling'. We houden de vinger aan de pols, brengen het perspectief van lokale besturen mee in het debat en zoeken actief naar relevante projecten rond deze thema’s. Meer info.

Herwerking visietekst De Hangman

De visietekst rond 'jongeren in de publieke ruimte' is meer dan 10 jaar oud. Tijd voor actualisering, dachten wij met de commissie. De herwerkte versie wordt gelanceerd in het voorjaar van 2023.

Als een mugske. Uitdagend dansend en welgemikt steken uitdelen. Zo moeten het jeugdbeleid en haar ondersteuners zijn. En dat vind ik in de Commissie Breed Jeugdbeleid. Ik hou enorm van de brede, transversale gedachtengang. En de challenge om naast lokaal ook meer en meer bovenlokaal te denken triggert. Na elke bijeenkomst gaan mijn gedachten heerlijk meanderen en zie ik nieuwe aanknopingspuntjes voor de eigen job in het sociaal-cultureel ‘volwassenen’werk.
Elke Verhaeghe
Stafmedewerker De Federatie en commissielid.

JONGE WEGWETERS

Jaargang 3 (van de 3). Via nieuwe proeftuinen wordt de toolkit ditmaal getest door jeugdraden (of een ander inspraakorgaan voor jongeren).

ANIMATIEFILMPJE 'FRANKY GROEIT OP'


We maken van deze tool een animatiefilmpje waarmee je lokaal ogen kan openen van collega's, beleidsmakers en jongeren.

VORMINGSMODULE NETWERKEN

We ontwikkelen een meerdaagse competentiegerichte module ‘netwerken’ voor jeugdambtenaren. Deze gaat door in het voorjaar van 2023.

LABELUITREIKING KINDVRIENDELIJKE STEDEN EN GEMEENTEN

In november gaat de tweejaarlijkse labeluitreiking voor kindvriendelijke steden en gemeenten door. We ondersteunden heel wat lokale besturen in hun kindvriendelijk traject.

JONGEREN EN POLITIE

Omdat de relatie met politie vaak de belangrijkste reden is waarom jongeren zich niet thuis voelen in onze samenleving, zetten we onze schouders onder de begeleiding van 6 lokale dialoogprojecten Jongeren & Politie.

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief