fbpx Commissie Breed Jeugdbeleid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie Breed Jeugdbeleid

Laatste update: 26 juni 2023.

Waar gaat het over?

Hoe werk je aan sterk beleid voor kinderen en jongeren over alle beleidsdomeinen heen?

Goed lokaal beleid houdt over alle beleidsdomeinen heen rekening met kinderen en jongeren. Domeinen als mobiliteit, onderwijs, welzijn, vrije tijd... hebben allemaal een grote impact op hun leefwereld. Voor Bataljong vertrekt goed lokaal beleid vanuit de filosofie van de brede jeugdreflex. Dat is het 

  • automatisme (= reflex)
  • om over beleidsdomeinen heen (= breed)
  • rekening te houden met kinderen en jongeren die in de gemeente komen en wonen (= jeugd)

Commissie en teamwerking

Commissiebijeenkomst april 2023 - Leuven

4 bijeenkomsten

De commissie breed jeugdbeleid kwam tussen september 202 en juni 2023 4x samen. Dat was telkens fysiek, in Mechelen, Leuven en 2x in Antwerpen.

Samenstelling commissie

  • 13 steden en gemeenten:  Antwerpen, Beveren, Bornem, Buggenhout, Genk, Herenthout, Kortrijk, Lochristi, Lokeren, Puurs-Sint-Amands, Turnhout, Wemmel en Wuustwezel.
  • Jeugdregio Meetjesman en VGC jeugddienst Brussel. 
  • 5 partnerorganisaties: Kinderrechtencoalitie, Kind & Samenleving, VVSGDe Federatie en Uit De Marge.
  • 6 stafmedewerkers breed jeugdbeleid: Bieke, Ilse, Imke, Jolijn, Wim en Tieme.
  • We verwelkomden dit jaar 7 nieuwe gezichten
De commissie is als een energiedrank voor jezelf en het jeugdbeleid in je gemeente. Het laat je toe om je eigen jeugdbeleid te evalueren en in perspectief te plaatsen, het is een plek waar je steeds uitgedaagd en geïnspireerd wordt om verder te kijken dan het huidige en gevestigde jeugdbeleid. Het is een plek om samen te dromen over en te werken aan een ideaal of althans nog beter jeugdbeleid.
Tim Van Gool
Doelgroepencoördinator Puurs-Sint-Amands en commissielid

Inhoudelijke projecten

De commissie werkt mee aan tal van acties en projecten binnen Bataljong. Hieronder vind je een bloemlezing.

Inhoud
Jonge Wegweters (jaargang 3)

Jonge Wegweters is een driejarig actieprogramma van Bataljong en Kind & Samenleving, met de steun van Vlaanderen. We ontwikkelen een toolbox voor steden, gemeenten en de vervoerregio's om jongeren te betrekken bij het (boven-) lokale mobiliteitsbeleid en op een participatieve manier te analyseren welke impact het mobiliteitsbeleid heeft op hun autonome een duurzame verplaatsingen. Dit jaar was er een proeftuin in Kortrijk. De toolbox Jonge Wegweters werd aan 150 aanwezigen gelanceerd op woensdag 29 maart in Mechelen. De commissie breed jeugdbeleid kwam 2x samen met mobiliteitsexperts als klankbordgroep van dit project. Meer info.

Visietraject jeugdbeleid en lokale integrale veiligheidscellen (LIVC's)

We liepen een visietraject rond deontologie van jeugdambtenaren en LIVC’s (Lokale Integrale Veiligheidscellen). Dit in samenwerking met enkele lokale besturen, Uit De Marge, VVSG, De Ambrassade en KeKi. Er werden verschillende interviews afgenomen met jeugdambtenaren. Dit resulteerde in het najaar van 2022 in een webpagina met info, visie en handvatten. Check de wegpagina

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

We ondersteunen vanuit Bataljong steden en gemeenten in een traject naar het label kindvriendelijkheid. Ook de 34 steden en gemeenten met het label brengen we op regelmatige basis. We leggen de leerbrug met onze andere leden. We organiseerden op maandag 14 november 2022 de tweejaarlijkse labeluitreking, ditmaal in het Vlaams Parlement. De rol en standpunten van Bataljong in de bredere labelwerking wordt af en toe op de commissie afgetoetst. Meer info lees je hier.

Jongeren en Politie (JOPO)

Vlaanderen financiert 6 lokale projecten waarbij de relatie tussen jongeren en politie versterkt wordt. Samen met onze partners Uit De Marge en Placecompany verzorgen we de begeleiding van de lokale projecten en zijn we verantwoordelijk voor de onderzoeksomkadering. Het project loopt tot voorjaar 2024, waarbij de geleerde lessen breed verspreid zullen worden. 

Geïntegreerd jeugddecreet

Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle herwerkt tijdens deze legislatuur 4 verschillende Vlaamse decreten (Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector (DAC)). Hij brengt deze samen in een geïntegreerd jeugddecreet. Met de commissie breed jeugdbeleid dachten we na over de impact op lokaal jeugdbeleid en kinderen en jongeren in het algemeen. Deze input voedde de Bataljong-standpunten.

Decreet vroeg en nabij

Binnen het Vlaamse beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de decretale basis voor ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen hertekend. Vanuit Bataljong zijn we betrokken bij het participatieproces hieromtrent. De commissie voedt mee de Bataljongstandpunten. Info over het decreet.

JKP (2020-2024)

We volgen heel nauw het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 (JKP) op. Dat plan heeft als ambitie de brede jeugdreflex op Vlaams niveau te realiseren. We leggen daarbij vanuit de commissie focus op de prioriteiten ‘gezonde en leefbare buurten’ en ‘welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling'. We houden de vinger aan de pols, brengen het perspectief van lokale besturen mee in het debat en zoeken actief naar relevante projecten rond deze thema’s. Meer info.

Rondhangen: visie en serious game

Het samenwerkingsverband en de publicatie van De Hangman is intussen 10 jaar oud. We herwerkten samen met de commissie breed jeugdbeleid de visietekst rond ‘jongeren in/en de publieke ruimte’. In februari 2023 lanceerden we dit als ons pleidooi voor rondhangen. Daarnaast is er een serious game in de maak rond dit thema. De commissie fungeert als klankbord- en testgroep. Lancering is voorzien begin 2024. Lees meer info

Serious game rondhangen

Als een mugske. Uitdagend dansend en welgemikt steken uitdelen. Zo moeten het jeugdbeleid en haar ondersteuners zijn. En dat vind ik in de Commissie Breed Jeugdbeleid. Ik hou enorm van de brede, transversale gedachtengang. En de challenge om naast lokaal ook meer en meer bovenlokaal te denken triggert. Na elke bijeenkomst gaan mijn gedachten heerlijk meanderen en zie ik nieuwe aanknopingspuntjes voor de eigen job in het sociaal-cultureel ‘volwassenen’werk.
Elke Verhaeghe
Stafmedewerker De Federatie en commissielid.

JONGE WEGWETERS

We kregen middelen om de tool verder te optimaliseren en implementeren bij zoveel mogelijk lokale besturen. De commissie blijft klankbordgroep.

RONDHANGEN

We ontwikkelen verschillende acties rond het thema jongeren in/en de publieke ruimte: webmateriaal, praktijkvoorbeelden, bustours... We werken ook de serious game af. 

MENTAAL WELBEVINDEN

Een thema dat heel hoog op de agenda staat. De komende periode bijten we ons vast in dit thema om lokale besturen er goed rond te ondersteunen. 

JONGEREN EN POLITIE

We ronden de begeleiding van 6 lokale dialoogprojecten Jongeren & Politie af. Eind 2023 organiseren we samen met Uit De Marge en Placecompany een event hierrond. 

ANIMATIEFILMPJE 'FRANKY GROEIT OP'


We maken van deze tool een animatiefilmpje waarmee je lokaal ogen kan openen van collega's, beleidsmakers en jongeren.

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief