fbpx Beleidsnota 2021-2025: omgevingsanalyse | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsnota 2021-2025: omgevingsanalyse

Een blik om ons heen

Anno 2019 verandert de omgeving razendsnel. Denk aan veranderingen in de leefwereld van kinderen en jongeren, de maatschappij, lokale besturen, de Vlaamse overheid... Aan het begin van zo'n beleidsnotaproces, vonden wij het belangrijk om voldoende tijd te nemen goed om ons heen te kijken. Welke trends en tendensen hebben zoal impact op het leven van kinderen en jongeren? En welke inschattingen maken we over de toekomst van het leven van de jonge inwoners in de Vlaamse steden en gemeenten?

Bataljong-staffers Ilse en Tieme doken in de zomer van 2019 in heel wat relevant datamateriaal. Het resultaat? Een lijvige omgevingsanalyse van maar liefst 71 pagina's. We maakten er een korter samenvattend document van dat je hier kan nalezen.

De hoofdstukken van de omgevingsanalyse zijn:

  1. Tendensen in de maatschappij en bij kinderen en jongeren. 

  2. Kinderrechten onder druk 

  3. Tendensen lokale besturen 

  4. Tendensen Vlaamse overheid 

  5. Thema’s beleid voor jonge inwoners 

  6. Tendensen voor organisaties 

Lessen door de staf

Met de staf trokken wij op een zonnige maandag in september met zijn allen naar Gent. We gingen er op stafdag, en bogen ons onder meer over de resultaten van de omgevingsanalyse. Deze discussie leidde tot 5 lessen die we als organisatie willen leren uit de omgevingsanalyse. Dat moeten toetsstenen vormen voor verdere (strategische) keuzes in het beleidsnotaproces.

Inhoud
Bataljong durft voldoende focus te kiezen kiezen binnen de strategische lijnen 

Deze omgevingsanalyse gaat heel breed. Over kinderrechten, evoluties op verschillende beleidsniveaus, maatschappelijke evoluaties, evoluties voor organisaties… We moeten als organisatie de strategische lijnen uitzetten en daarbinnen focus durven kiezen en daarvoor gaan. Binnen deze focus kunnen we dan ook strategische partnerschappen sluiten. Daarmee gaan we uiteindelijk ook meer impact hebben op die andere beleidsdomeinen. 

Bataljong durft flexibel zijn als organisatie in een snel evoluerende omgeving

Zo ongeveer alles lijkt in evolutie te zijn. De maatschappij verandert snel, lokale besturen zijn in transitie, de Vlaamse overheid is in transitie, de doelgroep kinderen en jongeren veranderen snel… We moeten al die veranderingen niet willen of kunnen voorspellen. Het is belangrijk om een wendbare organisatie te zijn die snel kan ageren en flexibel is. Van belang is om daarbij de missie en de basisopdrachten trouw te blijven. Kinderrechten zijn het beleidsmatig en moreel kompas. 

Een bijkomende bedenking die hierbij gemaakt wordt: we moeten nadenken over de verhouding (basis)ondersteuning van leden versus durven innoveren en vernieuwen in functie van ondersteunen van diezelfde leden. Inspelen op veranderingen kost tijd, die je op korte termijn niet in basisondersteuning investeert. Op (middel)lange termijn is het wel nodig om relevant te blijven als organisatie.

Bataljong zet kinderen en jongeren centraal

Jeugdbeleid lijkt de dag van vandaag op sommige plekken uit een ivoren toren te worden gevoerd, zowel lokaal als Vlaams. De voeling met de doelgroep(en) ontbreekt, wordt niet belangrijk gevonden of nodig geacht. Specialisten zullen de zaken dan wel op een efficiënte manier organiseren. We moeten blijven pleiten voor een beleid dat structureel voelsprieten uitzet naar de doelgroep.  

Het is onze taak om de logica van lokaal jeugdbeleid (opnieuw) binnen te brengen bij de Vlaamse overheid. Informeren en sensibiliseren hoe bepaalde beslissingen impact hebben op lokale besturen en uiteindelijk op kinderen en jongeren.

Bataljong voorziet duidelijke handvaten rond sterk lokaal beleid voor kinderen en jongeren

Een aantal richtinggevende kwaliteitskaders of handvaten rond lokaal jeugdbeleid vanuit de Vlaamse overheid zijn weggevallen: wegvallen van geoormerkte middelen, jeugdbeleidsplanning, cijferboek en ondersteuning van de provincie zijn daar enkelen van. Er is een toegenomen autonomie, wat een goede zaak is voor het (transversaal) jeugdbeleid bij een aantal lokale besturen. Tegelijk zien we dit toch als een verlies van kwaliteitskaders vanuit het Vlaams niveau, wat ten nadele gaat van jeugdbeleid in een andere groep lokale besturen.  

Bij sommige lokale besturen worden ‘basics’ in vraag gesteld. Wij moeten daarop een antwoord hebben: handvaten aanreiken en versterken. Onze visie/richting/bakens moeten met andere woorden duidelijk zijn. Een scherpe visie op hoe lokaal jeugdbeleid het beste vorm krijgt.  

Daarbij aansluitend is het van belang dat leden weten wat ze van Bataljong mogen verwachten. Als Bataljong engageren we ons om jeugdambtenaren, jeugdschepenen en jeugdraders te versterken in het vormgeven van lokaal jeugdbeleid.

Bataljong focust ook op de meest kwetsbare kinderen en jongeren 

Uit de omgevingsanalyse blijkt duidelijk dat er steeds een groep kinderen en jongeren zijn die eruit valt. De meest kwetsbare kinderen en jongeren vallen op verschillende beleidsdomeinen snel uit de boot. Dit is ook het geval voor lokale dienstverlening/aanbod. Lokale besturen hebben hier met andere woorden een heel belangrijke opdracht in.  

Wij vertrekken als organisatie vanuit een kinderrechtenbenadering en willen lokale besturen helpen alle kinderrechten te realiseren voor alle kinderen, zowel de kwetsbare als de niet-kwetsbare kinderen en jongeren. Specifiek naar de kwetsbare kinderen en jongeren toe kunnen we sensibiliseren en goed doorverwijzen naar het netwerk van middenveldorganisaties die op dat domein actief zijn. Zij werken ook zowel op de ‘harde’ rechten als onder de waterlijn, waarden en normen, maatschappelijk engagement, bewustzijn en handelingskaders aanreiken... - net als wij in onze kindvriendelijke trajecten. 

Partnerschappen sluiten met organisaties die hier expertise in hebben is dus van belang. 

 

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief