fbpx Commissie Beleidsparticipatie | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie Beleidsparticipatie

Laatste update 12 oktober 2022

Waar gaat het over?

Hoe kan de participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal beleid fundamenteel versterkt en verankerd worden?

Participatief besturen betekent voor Bataljong een klimaat scheppen voor participatie (zowel bottom-up als top-down) en zelf eerlijke participatie-initiatieven opzetten. Van het ondersteunen van de jeugdraad tot het opzetten van een belevingsonderzoek. Het resultaat? Ster beleid voor én op maat van kinderen en jongeren. 

Focus

Participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid

Nice to know

Leden
11 steden en gemeenten: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Gent, Hasselt, Ieper, Mechelen, Sint-Niklaas, Stabroek, Wortegem-Petegem en Zwijndrecht

2 partnerorganisaties: KSA en VGC

4 Bataljonkies: Ellen, Cato, Jimmy & Zita

Bijeenkomsten 2022-2023
Woensdag 19 oktober
Donderdag 15 en 16 december (kruisbestuiving met andere commissies op beleidstweedaagse Bataljong)
Woensdag 15 februari
Woensdag 16 april
Dinsdag 20 juni (beleidsdag Bataljong)

Deel uitmaken van een beleidscommissie is voor mij zoals deel uitmaken van de crew van een zeilschip.
De richting of het doel is geweten, maar alleen geraak je er niet. Door de inzet van matrozen wordt de reis enerzijds makkelijker en boeiender.
Kom je gaandeweg nog een onverwacht eiland tegen, des te beter. Voor mij was het samen beleid maken vanuit verschillende inzichten en ervaringen.
Roel Camps
commissielid

Inhoudelijke thema's

  • De commissie ontwikkelde mee de bouwstenen van beleidsparticipatie. We schreven een hanteerbare visie, ontwikkelde een afwegingskader en een concreet stappenplan om aan participatie te doen.  

  • De commissie staat stil bij verschillende vormen van participatie aan het beleid en zoekt naar modellen om de klassieke democratie te moderniseren en de kloof tussen de mondige burger en het effectieve beleid te dichten. 

  • De commissie buigt zich over de participatie reflex en maakt mee de vertaalslag van de tool 'Democracy Reloading'. 

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief