fbpx Goed jeugdbeleid maak je met 3 kernspelers | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Goed jeugdbeleid maak je met 3 kernspelers

Home|Boost je kennis|Brede jeugdreflex|Kernspelers|Goed jeugdbeleid maak je met 3 kernspelers

Kernspelers

Goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren krijgt vorm door het samenspel tussen drie kernspelers. Alles staat of valt met dit partnerschap en elke kernspeler heeft zijn rol ambtenaren, politici en kinderen en jongeren zelf.

Lokale besturen hebben verschillende ambities. Vanuit Bataljong dagen we gemeenten uit om te gaan voor een ruime benadering van de kernspelers. We geven ook mee wie in de gemeente minimaal een rol te spelen heeft om kwalitatief jeugdbeleid te realiseren.

De drie kernspelers in je gemeente in ruime zin
 • alle kinderen, jongeren en hun organisaties
 • alle gemeenteraadsleden en mandatarissen
 • alle ambtenaren werkzaam voor je gemeente
Minimaal zijn de drie kernspelers in je gemeente
 • de jeugdraad
 • de schepen van jeugd
 • de ambtenaren jeugd
“Als de driehoek van gemeentelijk jeugdbeleid werkt, dan lijkt het wel een magisch beleidsdrankje. Als het niet werkt, dan krijg je snel een vies soepje."
Gehoord op Triple Lokaal 2018

Alle kinderen en jongeren en hun organisaties

 • Ze vormen ongeveer één derde van je inwoners
 • Ze zijn tegelijkertijd doelgroep én actieve medemakers van beleid op hun maat van hun leefwereld.
 • De gemeente is voor hen de meest relevante plek, van waaruit hun steeds meer uitbreidende leefwereld wordt gevormd. Van hieruit krijgen ze steeds meer grip op hun leven en maken steeds meer eigen keuzes.
 • Ze zijn zelf de grootste experten over de leefwereld van kinderen en jongeren.

Alle gemeenteraadsleden en mandatarissen

Als democratisch verkozenen zetten zij de krijtlijnen en verankeren ze de categoriale jeugdreflex door:

 • aandacht voor de invloed van hun beslissingen op kinderen en jongeren
 • in het meerjarenplan de belangen van kinderen en jongeren duidelijk te maken
 • die belangen intern en extern te communiceren
 • mandaten toe te wijzen aan ambtenaren om deze reflex te implementeren én op te volgen.

Alle ambtenaren werkzaam voor de gemeente

Ze zijn verspreid over alle levensdomeinen binnen het lokale bestuur verantwoordelijk om

 • het beleid voor te bereiden
 • beleidsvoorstellen te doen
 • de voorstellen uit te werken en vorm te geven
 • het beleid uit te voeren

In de praktijk vertaalt dit zich in specifieke rollen die ambtenaren opnemen. Elk met zijn specifieke vaardigheden, kennis en attitudes.

 

“Wij willen als jeugdraad wijzen op één van de meest essentiële dynamieken binnen de jeugdwerking van onze gemeente. Onze troef is het feit dat de jeugdraad, de jeugddienst en de schepen van jeugd altijd positief met elkaar in contact staan. We zien hier al sinds jaren een verhaal van samenwerking en niet van concurrentie. Het is door samenwerking dat we de zwaarste bergen het best kunnen verzetten.”
Tom Simoens
Jeugdraad Deerlijk, wensennota 2018.

De jeugdraad

 • het formeel erkend adviesorgaan
 • dat qua vorm en werkwijze aansluit bij de eigenheid van kinderen en jongeren
 • geeft advies op vraag van het gemeentebestuur
 • of vanuit eigen noden en keuzes
 • over beleid dat impact heeft op kinderen en jongeren.

De schepen van jeugd

Binnen het college van burgemeester en schepenen:

 • heeft hij het mandaat en de taakom zijn collega’s attent te maken op de impact van hun beleid op kinderen en jongeren
 • zet hij de krijtlijnen en de verankering uit van de categoriale jeugdreflex
 • is hij de stem die de leefwereld van kinderen en jongeren binnenbrengt

Ambtenaren jeugd

 • de ambtenaren met de meeste expertise over kinderen en jongeren
 • die zowel voor collega’s als voor jongeren de ingangsdeur en aanspreekpunt zijn
 • die het best geplaatst zijn om de opvolging en regie van breed jeugdbeleid te verzorgen

Gemandateerde beslissers, experten en kinderen en jongeren maken goed beleid voor kinderen en jongeren. Samen, en elk vanuit hun eigen rol, kracht en mandaat.

Stallaert
Filip
Breed Jeugdbeleid & Regie Vrijetijdsaanbod
03 821 06 08

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief