fbpx Intergemeentelijke samenwerking: erkenning en subsidiëring | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Intergemeentelijke samenwerking: erkenning en subsidiëring

Erkenning en subsidiëring

Er zijn subsidiemogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS) omtrent jeugd(werk)beleid. Om deze aan te vragen zijn er drie mogelijkheden. We lichten ze hieronder toe.

1. Als deel van de IGS cultuur

  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) cultuur vervullen een regisseursrol in het bovenlokale culturele veld en krijgen een werkingssubsidie van max. 100.000 euro per werkjaar voor een looptijd van zes jaar. Instappen kan maar om de 6 jaar.
  • Er zijn 19 erkende culturele IGS'en die van start gaan op 1 januari 2020.

Leg de link

  • Is jouw gemeente onderdeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuur en heeft 'jeugd' een voetje tussen de deur? Dat is goed nieuws. Kinderen en jongeren kunnen hierbinnen immers een belangrijke doelgroep zijn. Dit kan bijvoorbeeld verankerd staan in de statuten van de projectvereniging, of in acties en doelstellingen van de intergemeentelijke samenwerking.
  • Bekijk samen met de gemeentelijke partners (cultuurdienst, bib, erfgoed...) die in de IGS'en zitten, welke mogelijkheden er zijn om met jeugd aan te sluiten en samen te werken.

2. Als apart luik binnen de IGS cultuur - momenteel niet mogelijk

IGS cultuur dient aparte subsidie-aanvraag in

Is jouw gemeente deel van zo'n projectvereniging rond cultuur, maar is er weinig of geen link met 'jeugd'? Dan kan deze IGS ook een subsidie-aanvraag indienen binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk. De deadline hiervoor was 1 juni 2020. Een nieuwe aanvraag indienen kan pas in 2025. Bataljong is vragende partij voor een sneller 'instapmoment'.

3. Een eigen IGS jeugd oprichten - momenteel niet mogelijk

Een eigen IGS in de vorm van een projectvereniging.

Als de IGS cultuur geen mogelijkheid openliet om aan te sluiten met 'jeugd' of je opgerichte cultuur IGS is niet het juiste vehikel, door zijn grootte, structuur of gedeelde focus op jeugd, is er de mogelijkheid om een eigen IGS oprichten. Deze dient de vorm te hebben van een projectvereniging.

De deadline om hiervoor een subsidie (cofinanciering 50%-50%) aan te vragen was 1 juni 2020. Een nieuwe aanvraag indienen kan pas in 2025. Bataljong is vragende partij voor een sneller 'instapmoment'.

Subsidies als bovenlokaal cultuurproject

Ook bovenlokale (jeugd)cultuurprojecten kunnen subsidies krijgen vanuit Vlaanderen. Dit zijn culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Alle info lees je hier. 

Decreten

Info- en uitwisselmoment 

Op 2 december 2019 organiseerde Bataljong in samenwerking met Departement Cultuur, Jeugd en Media, VVSG en Vlinter een info- en uitwisselmoment omtrent intergemeentelijke samenwerkingen jeugd. Op 10 februari 2020 was er ook nog een uitwisselmoment.

De presentaties van dit moment zijn hier te vinden:

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief