fbpx Intergemeentelijke samenwerking: erkenning en subsidiëring | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Intergemeentelijke samenwerking: erkenning en subsidiëring

Erkenning en subsidiëring

Er zijn subsidiemogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS) omtrent jeugdbeleid. Daar waar de focus voorheen op jeugdwerkbeleid lag, is de focus nu verbreed naar (breed) jeugdbeleid. Om deze aan te vragen zijn er twee mogelijkheden. We lichten ze hieronder toe.

1. Als apart luik binnen de IGS cultuur

  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) cultuur vervullen een regisseursrol in het bovenlokale culturele veld en krijgen een werkingssubsidie. Voorwaarden en modaliteiten lees je op deze webpagina van OP/TIL.
  • Er zijn 19 erkende culturele IGS'en die van start gingen op 1 januari 2020. De volgende indiendatum is 1 april 2026, om van start te gaan op 1 januari 2027. Dit is een synchronisatie met de timing voor IGS'en jeugd (zie onder), voorheen zat hier een jaar verschil op. Dat verschil is weggewerkt.

Leg de link

  • Is jouw gemeente onderdeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuur en heeft 'jeugd' een voetje tussen de deur? Dat is goed nieuws. Kinderen en jongeren kunnen hierbinnen immers een belangrijke doelgroep zijn. Dit kan bijvoorbeeld verankerd staan in de statuten van de projectvereniging, of in acties en doelstellingen van de intergemeentelijke samenwerking.
  • Bekijk samen met de gemeentelijke partners (cultuurdienst, bib, erfgoed...) die in de IGS'en zitten, welke mogelijkheden er zijn om met jeugd aan te sluiten en samen te werken.

2. Een eigen IGS jeugd oprichten 

  • Je kan een eigen IGS jeugd oprichten om een erkenning te krijgen voor 2027-2032. De regelgeving hierrond is licht gewijzigd in het nieuw jeugddecreet.
  • Om hierop aanspraak te maken moet je een IGS met eigen rechtspersoonlijkheid zijn. Voorheen kon je enkel indienen als projectvereniging, nu kan je ook als dienstverlenende vereniging indienen. Meer info over samenwerkingsvorming voor IGS'en vind je hier.
  • Dit werkt via cofinanciering: lokale besturen betalen 50%, Vlaanderen subsidieert maximaal 50%.
  • De eerstvolgende deadline om hiervoor een subsidie aan te vragen is 2026. Het dossier moet ingediend worden op 1 juni 2026. Er volgt nieuws op 30 september 2026. De beleidsperiode gaat in op 1 januari 2027.
  • Bataljong is vragende partij voor een sneller 'instapmoment', zoals dat bij cultuur wel kan na 3 jaar.
  • Momenteel worden er 5 IGS'en jeugd op deze manier erkend en gesubsidieerd.

Subsidies als bovenlokaal cultuurproject

Ook bovenlokale (jeugd)cultuurprojecten kunnen subsidies krijgen vanuit Vlaanderen. Dit zijn culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Alle info lees je hier. 

Decreten

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong