fbpx Implementatie BOA-decreet | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan
Home»Boek je vorming»Wij komen naar je toe»Implementatie BOA-decreet

Implementatie BOA-decreet

Je kan beroep doen op Bataljong om ter plekke een werkgroep te begeleiden die de implementatie van het decreet voor buitenschoolse opvang en activiteiten voorbereidt. We maken inhoudelijk de koppeling met onze visie op de regie van  vrijetijdskansen.

Waarover gaat het?

Lokale besturen hebben de opdracht om de regie in handen te nemen van het buitenschoolse aanbod aan opvang en activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met de verschillende partners die een aanbod hebben in de gemeente. Op die manier wordt het BOA-decreet een hefboom om werk te maken van sterke lokale vrijetijdskansen voor kinderen en jongeren.

Doelstelling

De doelstelling van deze begeleiding op maat is om samen met een werkgroep toe te werken naar een visie op hoe het BOA-decreet het beste vorm kan krijgen in de lokale context. In het proces krijgen de lokale noden en behoeften van zowel de toekomstige gebruikers als aanbieders een plek. We hechten veel belang aan het creëren van een draagvlak voor de visie en de gekozen werkvorm.

Aanpak

In de loop van het proces zetten we een aantal stappen, die soms na elkaar gezet worden, maar evengoed samen kunnen lopen:

 • Bouwen aan een intern draagvlak
 • Het mandaat van de stuurgroep scherpstellen
 • De huidige situatie in kaart brengen
 • De visie-onderdelen bepalen en een ontwerpvisie formuleren
 • Het in de steigers zetten van een werkvorm en de ondersteuning bepalen
 • Bekijken naar wie en hoe de visie best verspreid wordt en wat de boodschap is

Concreet betekent dit:

 • We komen drie à vijf keer ter plekke om een werkgroep te begeleiden
 • De bijeenkomsten worden gespreid over een looptijd van 6 à 9 maanden
 • Aangevuld met een af te spreken aantal kredietdagdelen voor coaching van de trekker
 • En eventueel andere begeleidingsingrediënten, bijvoorbeeld voor analyse van vragenlijsten of een training

Voor wie?

Lokale besturen die ook de jeugdambtenaar meenemen in de denkoefening over de implementatie van het BOA-decreet, kunnen deze begeleiding op maat aanvragen bij Bataljong.

Prijs

In onderling overleg maken we een inschatting van de tijdsinvestering. Voor de kostprijs rekenen we in dagdelen (blokken van 3 uur).

 • De kostprijs van een dagdeel is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente
 • De dagdeelprijzen zijn inclusief overheadkosten
 • Leden van Bataljong genieten een voordeeltarief
Delville
Bert
Coördinatie regie vrijetijdsaanbod
03 821 06 05

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief