fbpx Beleids-en beheerscyclus | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleids-en beheerscyclus

Home»Boost je kennis»Impact op de beleidsperiode»Beleids- en beheerscyclus»Beleids-en beheerscyclus

Beleids- en beheerscyclus

De beleids- en beheerscyclus (BBC) is een geïntegreerd werkinstrument of systeem waarbinnen gemeentebesturen hun inhoudelijk en financieel beleid kunnen plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen waardoor de opvolging van het beleid op een veel efficiëntere manier zal verlopen. We spreken van ‘geïntegreerd’ omdat alle aspecten van het gemeentelijk beleid er een plek in vinden: mobiliteit, cultuur, jeugd, vrije tijd, ruimte …

Om de lokale besturen te helpen de cyclus van plannen - uitvoeren - evalueren - bijsturen telkens mooi rond te maken en de workflow te bewaken, bestaan er beleidsrapporten waarmee de gemeentebesturen hun beleid moeten opmaken. De BBC is dus het systeem die de motor doet draaien, de beleidsrapporten zijn de tandwielen.

Meerjarenplan

In het meerjarenplan worden de doelstellingen van het gemeentebeleid neergeschreven gekoppeld aan de budgetten (inkomsten en uitgaven) die hiervoor zijn voorzien.

 • Tijdens het eerste jaar van de legislatuur bereidt het gemeentebestuur het meerjarenplan voor en keuren ze het goed (2019).
 • Het plan heeft betrekking op de zes jaar die daarop volgen (2020-2025).
 • Het is dus voor één jaar legislatuur overschrijdend, vanuit de idee dat een nieuwe bestuursploeg onmogelijk al meteen voor het eerste jaar een nieuw meerjarenplan kan maken.
De strategische nota

Je vindt in de strategische nota tekst en uitleg bij de lokale prioritaire beleidsdoelstellingen(*).

 • Om de doelstelling concreter te maken, wordt aan elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota één of meer actieplan(nen) toegevoegd.
 • In elk actieplan vind je een termijn terug waarbinnen de doelstelling gerealiseerd moet zijn.
 • De afzonderlijke initiatieven die de gemeente neemt om een actieplan te realiseren noemt men acties.

Voorbeeld

 • Beleidsdoelstelling: Het vrijetijdsaanbod optimaliseren
 • Actieplan: Samenwerking tussen culturele actoren en burger bevorderen
 • Acties: Meer podiumkansen voor jong talent van eigen bodem

De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn die beleidsdoelstellingen die het bestuur heel belangrijk vindt. Het gaat vooral om die zaken die een wijziging betekenen tegenover het verleden, om nieuwe initiatieven en/of investeringen. Het zijn de doelstellingen waarvan men de (mate van) realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen.

*De niet-prioritaire doelstellingen of overig beleid
gaan meestal over zaken die gewoon doorlopen, waarrond geen nieuw beleid ontwikkeld wordt, denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van verenigingen, onderhoud van straten, pleinen en parken, het ophalen van huisvuil of het afleveren van identiteitskaarten en rijbewijzen.

“In het meerjarenplan hebben we een pijler ‘kindvriendelijkheid’ toegevoegd. Bij elke doelstelling, elk actieplan en elk project vragen we ons af hoe we kindvriendelijker te werk kunnen gaan.”
Gunter Desmet
Algemeen Directeur, Sint-Katelijne-Waver
De financiële nota

De financiële nota geeft per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire en niet-prioritaire (*) doelstellingen. De financiële nota geeft een goed overzicht welke budgetten aan welke actieplannen en bijgevolg acties zijn gekoppeld en biedt verduidelijking over het financieel evenwicht.

Het meerjarenplan is geen statisch document maar gedurende de beleidsperiode voortdurend in beweging. De gemeente moet de boekhouding met de inkomsten en uitgaven goed opvolgen. Om uitgaveposten overzichtelijk te maken, wordt het gemeentelijk beleid ingedeeld in beleidsvelden (vb. ‘jeugdsector- en verenigingsondersteuning’, ‘sportinfrastructuur’, ‘toerisme infrastructuur’…).
Deze beleidsvelden kunnen worden verfijnd in beleidsitems en gegroepeerd in beleidsdomeinen.

Voorbeeld

 • Beleidsdomein: Vrije Tijd
 • Beleidsvelden:  Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
 • Beleidsitem: Aanleg nieuw speelterrein

Aan elk beleidsveld is een code gekoppeld. Voor ‘jeugd’ bestaan er vier codes:

 • 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 • 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 • 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren    
 • 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Je kan dus heel snel op het einde van het jaar en op basis van deze codes nagaan hoeveel budget er naar “jeugd” is gegaan. Dit is natuurlijk slechts een ruwe indicator. De renovatie van het zwembad (beleidsitem) waar kinderen en jongeren ook gebruik van maken, zal wellicht vallen onder het beleidsveld (sportinfrastructuur, code: 0742).

Het meerjarenplan biedt een enorme meerwaarde wat betreft het plannen en structureren van het beleid. Maar zeker ook op het gebied van de uitvoering. Beleid voeren is immers geen statisch gegeven en wordt in de loop van de rit bijgehouden. De boekhouding en budgetten zijn dus constant in beweging en kunnen via het meerjarenplan efficiënt worden beheerd. 

“Het meerjarenplan is de lijm tussen de kernspelers van lokaal beleid voor kinderen en jongeren.”
Ilse Holvoet
Bataljong
Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief