fbpx Werf 8 - Dienstverlening op maat | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 8 - Dienstverlening op maat

1. Waarover gaat deze werf?  

Op basis van bovenstaande keuzes lichten we ook onze traditionele dienstverlening door. Welke info bieden we aan en hoe? Voor wie en in welk model voorzien we ontmoeting en uitwisseling? Welke vormingsmodules bieden we aan? Misschien moeten we bv. wel overstappen naar vorming op basis van competenties (bv. lobby'en, ...) in plaats van op basis van thema's?

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf? 

89 leden vulden een gerichte survey over kwaliteit en bereik van onze communicatiekanalen, begeleidingen, vormingen, evenementen en het prijzenbeleid. We analyseerden de antwoorden onder meer op basis van geografische ligging, grootte dienst/gemeente en aantal jaar ervaring. Daarna bezochten we (fysiek dan wel digitaal) ook 25 lokale besturen die we in de voorbije 2 jaar niet gehoord of gezien hebben, om te weten welke noden zij hebben.

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota? 

Communicatie vormde één van de dé rode draden: we hebben veel straf inhoudelijk materiaal, maar krijgen die onvoldoende tot bij onze leden gecommuniceerd. We zetten meer personeelstijd in op communicatie. De communicatie moet visueel aantrekkelijk en op maat van onze doelgroepen informeren en inspireren. Op die manier zijn we toonaangevend op vlak van lokaal jeugdbeleid.

Wat goed is in ons aanbod blijft: onder meer de vormingstweedaagse en starterscursussen voor jeugdambtenaren zijn vaste waarden. We zetten meer in op begeleiding op maat (zowel individueel als groepstrajecten) binnen onze thematische kernopdrachten. De regionale netwerkmomenten zijn communicerende vaten met het jeugdregioverhaal. Hoe meer jeugdregio’s ondersteund worden, hoe minder netwerkmomenten, en vice versa.

De themamodules herwerken we met meer focus op competenties. Jaarlijks plannen we twee meerdaagse vormingsmodules. We ontwikkelen vier modules, die jaarlijks alterneren:

  • Beleidsparticipatie
  • Regie vrijetijdsaanbod
  • Overtuigend communiceren
  • Netwerken en lobbyen

We werken in de komende beleidsnotaperiode toe naar 2024. Een lokaal verkiezingsjaar, waar we straf uit de hoek zullen komen met straffe tools en sterke inhoud voor zowel jongeren, ambtenaren als politici. We dromen van een congres lokaal jeugdbeleid in 2025, als opstart van de nieuwe legislatuur.

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf? 

De groei in VTE voor communicatieopdrachten is gerealiseerd. Met Koen hebben we intussen ook een ‘regisseur communicatie’ aan boord. Op vlak van algemeen aanbod werden de meeste plannen uit de beleidsnota overgenomen. Enkel de stevige ambities rond de gemeenteraadsverkiezingen 2024 werden getemperd. Voor een groots congres is er voorlopig onvoldoende budget. We gaan nog zoeken naar extra fondsen.

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief