fbpx Werf 6 - Strategisch netwerk van partnerschappen | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 6 - Strategisch netwerk van partnerschappen

1. Waarover gaat deze werf?

Op basis van bovenstaande keuzes moet Bataljong haar netwerk en partnerschappen tegen het licht houden en innoveren. Ook het gloednieuwe Vlaams Netwerk Kind & Jeugdvriendelijke Steden & Gemeenten dat we mee oprichtten, maakt daar deel van uit. Welke nieuwe partners hebben we nodig? Wat bieden zij ons? Wat wij hen?

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf?

We stemden in ons beleidsnotaproces af met heel wat van onze partners. Dat waren onder meer: VVSG, De Ambrassade, Uit De Marge, KeKi, Jint, KiReCo, Kind & Samenleving, Formaat, VDS…

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota?

Bataljong gelooft in de kracht van netwerken en stelt zich op als duidelijke en geëngageerde partner. Om onze opdracht te realiseren, werken we steeds verbindend, ook tussen middenveldpartners en overheden. Partnerschappen moeten gelinkt zijn aan de drie kernopdrachten voor lokaal jeugdbeleid: breed jeugdbeleid, regie vrijetijdsaanbod en beleidsparticipatie. Jeugdwerk blijft binnen het vrijetijdsveld een prioritaire partner. Binnen de jeugdsector werken we prioritair samen met organisaties die sterk vertrekken vanuit kinderen en jongeren zelf, mee kinderrechten verwezelijken (in het bijzonder voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties) en met duidelijke lokale verankering of expertise.

We formuleren voor de beleidsperiode partners op 3 niveaus:

  • Twee strategische basispartners – VVSG en De Ambrassade – met wie we structurele samenwerkingsakkoorden maken, met respect voor ieders eigenheid.  Die samenwerkingsverbanden belangen nagenoeg de hele organisatie aan. Bataljong is immers een beetje de VVSG van de jeugdsector en De Ambrassade van het lokaal jeugdbeleid.

Logo's VVSG en De Ambrassade

  • Enkele strategische partners met wie we rond meer dan één SD visie en strategie uitwisselen en afstemmen.

Nog een tiental thematische partners waarbij we bininen één thema/SD een samenwerking aangaan. Deze kunnen evolueren doorheen de beleidsnotaperiode.

Bataljong steunt netwerken met een bijzondere opdracht. Het is de visie van Bataljong dat zo’n Netwerk steeds een regisseur of facilitator nodig heeft.  

  • Enerzijds laat Bataljong daarbij het trekkerschap en de regisseursrol in volle vertrouwen aan anderen, ook wanneer ze zich rechtstreeks op onze kerndoelgroep richten. We denken hierbij aan Netwerken zoals Goe Gespeeld en Ikorganiseer. We zetten ons in als loyale partner, voeden de werking met onze expertise, zetten onze communicatiekanalen in en verwijzen de leden met ondersteuningsvragen door naar het Netwerk.
  • Anderzijds, netwerken gericht op kindvriendelijk en transversaal lokaal beleid voor kinderen en jongeren, de lokale beleidsparticipatie van kinderen en jongeren of de expliciete regierol rond vrijetijdsaanbod liggen ze zo dicht op onze core dat we graag zelf de facilitator of regisseur zijn, als netwerk- én expertorganisatie van lokale besturen.  

Om meer te doen dan enkel te overleggen, bakenen we ook af. Waar men ons enkel nodig heeft om ‘de link te maken met lokaal’ (i.f.v. communicatie) en onze expertise geen meerwaarde is, investeren we niet of vragen we een duidelijke ‘return on investment’: onze inzet van mensen is niet ‘gratis’. We maken een argumentenlijst om vast te leggen 

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf?

In het ‘coronajaar’ 2020 werkten we meer dan ooit met vele partners samen. We stemden in de mate van het mogelijke de plannen voor de komende jaren af met de strategische partners. Diverse partners zijn actief in onze thematische commissies, maar ook in de jury en stuurgroep van het label. In het Netwerk Jeugdvriendelijk werken we ook samen met heel wat partners.

Met VVSG en De Ambrassade maken we in 2021 werk van het structurele samenwerkingsakkoord. 

Daarnaast schrijven we momenteel met tal van partners en stakeholders het verhaal van Komm-Af.

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief