fbpx Werf 3 - De rol die Bataljong kan opnemen voor jeugdraden | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 3 - De rol die Bataljong kan opnemen voor jeugdraden

1. Waarover gaat deze werf?

Na de fusie met Karuur, de 1-meting lokaal jeugdbeleid en een vraag van minister Gatz heeft de ondersteuning van de verplichte maar zoekende jeugdraden een meer centrale plaats gekregen bij Bataljong. De komende beleidsnota moet een toekomstvisie en ondersteuningsplan voor lokale jeugdraden bevatten. Hoe ver kan Bataljong daarin gaan?

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf?

We deden deskresearch, door oa. de verschillende helpdeskvragen van en rond jeugdraden, de bevindingen uit de 0- en 1-meting lokaal jeugdbeleid te analyseren. De werkgroep jeugdraden hield de pen vast rond de strategische doelstelling rond jeugdraadondersteuning. En we stemden af met de commissie beleidsparticipatie en de Vlaamse Jeugdraad.

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota?

Jeugdraad als motor voor beleidsparticipatie van jonge inwoners

Als Bataljong geloven we 100% in participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal beleid. Dit kan op verschillende manieren, niet in het minst via de jeugdraad. We willen het klassieke model van jeugdraden uitdagen. De jeugdraad kan de lokale motor van beleidsparticipatie zijn, voor en door jongeren. Het is een potentieel krachtig klankbord voor kinderen en jongeren dat signalen, ideeën, noden kan overbrengen naar het beleid. Dat hier absoluut nood aan is, blijkt uit de 1-meting lokaal jeugdbeleid. De jeugdraad is trouwens ook nog steeds decretaal verplicht.

Nood aan ondersteuning op maat

Jeugdraden zijn geen lokale besturen. Ze hebben nood aan eigen communicatie op maat en ondersteuning. We kiezen ervoor de jeugdraadondersteuning als aparte strategische doelstelling (SD) op te nemen in onze beleidsnota om hierop in te spelen. We stellen ook een meervraag aan Vlaanderen voor een groeiende ondersteuning van jeugdraden, een groter bereik en het uitbouwen van een ‘koepelwerking’ voor jeugdraden, met de nodige autonomie binnen de werking van Bataljong. We zien hier veel kansen liggen, maar hebben nood aan meer draagkracht.

Gelinkt aan ondersteuning van ambtenaren en schepenen

Hiernaast staat in onze beleidsnota een SD over de ondersteuning van lokale besturen rond beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. Daarbij ligt de focus op het versterken van jeugdambtenaren en schepen van jeugd in hun opdracht rond beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. Dit is uiteraard sterk gekoppeld aan de SD rond jeugdraad-ondersteuning. We splitsen deze beiden op omwille van de andere noden van de doelgroep.

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf?

Vlaanderen voorzag geen extra middelen om de jeugdraden te ondersteunen. We laten jeugdraden niet los, maar de ondersteuning groeit ook niet. We continueren ons aanbod naar jeugdraden dat er al was. Denk aan vormingen, regionale uitwisselingen, Jongtourage, helpdesk… We behouden ook nog steeds een aparte werkgroep jeugdraden die mee het aanbod voor jeugdraden vormgeeft en ons voedt met signalen uit het veld. Dit naast de commissie beleidsparticipatie. Voor extra projecten (bvb: Aanstekers of Debattle) beroepen we ons op andere fondsen (bvb: Europese subsidies).

In onze beheersovereenkomst werden de aparte SD’s beleidsparticipatie en jeugdraadondersteuning opnieuw gekoppeld aan elkaar. Dit wordt vanuit het team beleidsparticipatie opgevolgd.

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief