fbpx Werf 10 - Optimalisatie van onze interne werking | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 10 - Optimalisatie van onze interne werking

1. Waarover gaat deze werf?

Tot slot moet ook onze interne werking mee-evolueren. Zowel de organisatiestructuur als de stafstructuur. Ook daarin gaan we voor: professioneel, verbindend en toonaangevend.

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf?

Op verschillende stafdagen dacht team Bataljong na over de verschillende componenten van een goeie interne werking. Een deel van het werk verschoof naar voorjaar 2021. Pas dan begon de impact van nieuwe keuzes en opdrachten duidelijk te worden op ons team en de interne werking.

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota?

We maakten analyses op vlak van

  • Personeelsbeleid: we gaan voor een Bataljong waar medewerkers en vrijwilligers zich op hun plaats, uitgedaagd en gewaardeerd voelen. Een goed VTO- en vrijwilligersbeleid staan daarbij centraal.
  • Kennismanagement: het opbouwen en delen van kennis en expertise is cruciaal in een ledenorganisatie als Bataljong. Informele kennis over de praktijk van het lokaal jeugdbeleid bouwen we op door onze voortdurende interactie met lokale besturen. De kennis versterken we met data uit gerichte analyses en onderzoeksvragen. Dit onder meer gevoed vanuit de helpdeskvragen en evoluties van het lokaal jeugdbeleid. We onderzoeken ook koppelingen aan de kennisdatabanken van VVSG en De Ambrassade.
  • Kwaliteitsbeleid: we willen straf materiaal ontwikkelen. Visie, projecten, events en tools gaan we beter structureren. We zorgen voor een afwegingskader en beslissingsboom om keuzes te maken. We evalueren ook doorlopend onze dienstverlening.
  • Participatieve organisatie: als ledenorganisaties is het voor ons erg belangrijk dat lokale besturen mee aan de knoppen zitten. De drie thematische commissies sturen de werking inhoudelijk aan. Er zijn ook halfjaarlijkse beleidsmomenten om organisatiebreed na te denken over rol, taken en positionering van Bataljong.

Deze werden elk 1 operationale doelstelling in onze beleidsnota. Dit onder strategische doelstelling 7: ‘Bataljong is professioneel, kwalitatief en impactgericht’.

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf?

In maart 2021 namen we een belangrijke stap: we implementeerden een nieuw staforganogram, aangepast aan onze nieuwe opdrachten en een groeiend Bataljong. Met de nodige aandacht voor alle facetten van een sterke interne werking. We nemen ons voor dit snel genoeg te evalueren en bij te sturen. We weten bovendien ‘culture eats strategy for breakfast’. Het zal er dus op aankomen om de principes zoals omschreven in de beleidsnota, ook in praktijk te brengen. Dat is in elk geval onze stevige ambitie.

teamorganigram

 

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief