fbpx Neem het op voor jongeren, ook in coronatijden! | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Neem het op voor jongeren, ook in coronatijden!

Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op 05/10/2020 om 15u50.

Jongeren volgen de maatregelen niet?

In deze coronaperiode is er in de media al te vaak negatieve beeldvorming rond jongeren en hoe ze de regels (niet) naleven. In het artikel 'Jongeren volgen de maatregelen niet? Een beeld dat niet helemaal lijkt te kloppen' op VRT NWS (1 oktober 2020) worden enkele kanttekeningen gemaakt bij dit cliché. Dit op basis van een wereldwijd onderzoek naar gedrag van mensen in de crisis, een onderzoek bij mensen uit verschillende leeftijdsgroepen. Enkele quotes uit het artikel

 • "In tegenstelling tot het stereotype van jonge mensen die de maatregelen negeren, zagen we dat jongere en oudere mensen over heel de wereld eigenlijk op dezelfde manier geëngageerd zijn om hun gedrag aan te passen", zegt onderzoeker Tilman Brück. "Jongere en oudere mensen gedragen zich eigenlijk even verantwoordelijk."

 • "Er blijken amper verschillen te zijn tussen de leeftijdsgroepen. In alle groepen gaven mensen aan gemiddeld 6 van de 9 voorgestelde maatregelen te hebben gevolgd."

 • "Dit stelt de tendens om jongeren met de vinger te wijzen in vraag", zeggen de onderzoekers. "We zien wel dat oudere mensen zich iets meer engageren, maar de verschillen zijn marginaal. Het populaire beeld van onverantwoorde jongeren zien we hier niet in terug."

 • "Jongere mensen maken zich minder zorgen over de risico's voor hun gezondheid dan oudere mensen, maar ze ervaren wel meer stress door de omstandigheden waarin ze nu moeten leven. Jongere mensen zijn ook bereid om een groter deel van hun inkomen op te geven, als dat nodig is om sneller door de crisis te geraken."

Creatief, geëngageerd en plichtsbewust

Heel wat jongeren tonen dat ze heel creatief, geëngageerd en plichtsbewust zijn deze periode. Wij zien:

 • Digitale initiatieven zoals de online jeugdbeweging

 • Jongeren die zich spontaan aanbieden voor vrijwilligerswerk (boodschappen doen, als animator in noodopvang paasvakantie…)

 • Jeugdraden die initiatieven ondernemen (bvb: jeugdraad OudenaardeJeugdraad Buggenhout en nog vele anderen)
 • Vele jongeren die in de zomer kinderen de zomer van hun leven gaven in het jeugdwerk, op het sportkamp, op jeugdcultuuractiviteiten...
 • … 

Praat niet over jongeren, praat met jongeren

Ja, er zijn jongeren die de maatregelen niet volgen. Wij roepen op om met die jongeren in dialoog te gaan. Praat met hen. Niet met het vermanende vingertje, maar vanuit nabijheid. Probeer zicht te krijgen op hun noden en behoeften, en daar in de mate van het mogelijke in te spelen. Hebben ze inzicht in de situatie en zijn ze voldoende geïnformeerd? Hebben ze nood aan ontmoeting? Leven er complottheorieën of doet fake news de ronde? Breng hun leefwereld binnen in het beleid en de diensten van de gemeente.

Onze samenleving verwacht op dit moment heel wat van jongeren. Toch krijgen ze niet altijd het nodige krediet. Maak jongeren in de gemeente duidelijk wat zij kunnen betekenen in dit verhaal, maak het concreet voor hen. Op die manier zet je in op betrokkenheid en verbondenheid tussen jongeren en hun omgeving. Versterk jongeren door hen te informeren, sensibiliseren en motiveren. Geef hen niet onmiddellijk die fikse boete of PV, omdat het reglement dat eventueel toelaat.

Hoe doe je dat? 8 tips

Wil je de handschoen opnemen voor de jongeren in de gemeente, maar je weet niet direct hoe? Hier 8x inspiratie.

 1. Informeer en sensibiliseer jongeren via jeugdwerkers, rolmodellen en influencers online (vb: via filmpjes) en offline (bv. affiches uithangen op pleintjes). De boodschap zal sneller opgepikt worden als die komt vanuit iemand die ze vertrouwen en via kanalen waarmee ze vertrouwd zijn. Zorg ook dat je zelf goed geïnformeerd bent. 

  • Check dit filmpje van Froze, artiest/jeugdwelzijnswerker in Gent

  • De jeugddienst in Genk legt zich vooral toe op doelgroepcommunicatie via sociale media, specifieke communicatie naar verenigingen en de coördinatie van de jeugdwerkers in de wijken. De fysieke aanwezigheid van outreachende jongerenwerkers in de wijken is belangrijk om jongeren goed te informeren en te sensibiliseren.

  • Ook in Schoten gaan ze outreachend te werk. De jeugddienst, jongerencoaches van het CAW, gemeenschapswachters en lokale politie gaan de straat op om jongeren actief te sensibiliseren. Ieder vanuit zijn rol.

  • Tip uit Lanaken: breng de juiste boodschap, op het juiste moment, via het juiste kanaal en volgens de juiste frequentie. Zo gaat je boodschap niet verloren in de massa.

 2. Praat met hen. Sommige lokale besturen sturen jeugd(welzijns)werkers of vrijwilligers - onder bepaalde afspraken - nog de straat op, langs de hotspots. Luister naar jongeren, maar wijs hen ook op hun verantwoordelijkheid. Probeer signalen te capteren waarop je kunt inspelen. Maar zorg te alle tijde dat deze medewerkers zich niet verplicht voelen om dit te doen.
  • De jeugddienst van de stad Mechelen heeft jongeren zelf bevraagd over de communicatie die ze nog missen. Op basis van hun noden wordt een communicatieplan opgemaakt.
 3. Uit De Marge maakte enkele filmpjes. Eentje over ‘hoe omgaan met straffe uitspraken van jongeren rond corona’, eentje over fake news en eentje over complottheoriën.
 4. Stem hierrond af en maak afspraken met de politie en/of stadswacht.
  • Tip uit Turnhout: Laat je jeugdwerk niet inzetten om tekorten van politie aan te vullen. Bewaak je opdracht en wissel hierover uit.
  • Om voldoende met elkaar te communiceren en geen dubbel werk te doen, communiceren de betrokken diensten in Schoten via een Whatsapp-groep en Microsoft Teams (jeugddienst, CAW, politie, gemeenschapswachte...)
 5. Wissel tips en tricks uit met organisaties die veel jongeren in hun netwerk hebben. Denk aan jeugdverenigingen, jeugdhuizen, sportclubs, jongerenwerkingen, jeugdwelzijnswerkingen …
  • Tip uit Hooglede: Sommige jongeren bereik je niet zelf. Voetbalclubs, volleybalclubs, dansscholen hebben vaak andere jongeren in hun werking dan degene die jij bereikt via jouw kanalen.
 6. Werk met vertrouwens- en brugfiguren. Zoek vertalers die de nuance van de maatregelen eventueel kunnen brengen in de moedertaal van de jongere.
 7. Positief klimaat helpt. Roep burgers op om begrip te tonen voor de situatie van (vaak kwetsbare) jongeren. Als iedereen hen gaat ‘blamen’, gaan zij zich mogelijk harder verzetten.
 8. Prikkel jongeren. Bied hen uitdagingen aan. Verbind hen en wees luidspreker door goede voorbeelden te delen. Breng (initiatieven van) jongeren in beeld via social media.

De stem van kinderen en jongeren laten doorklinken? 

 

Kinderen en jongeren hebben sociaal contact, ruimte en ­begeleiding nodig. De exitstrategie houdt daar te weinig rekening mee, vinden organisaties en onderzoekers die rond kinderrechten werken. Jeugdwerkers vangen bij kinderen en jongeren signalen op van demotivatie, gebrek aan ruimte, eenzaamheid, gemis van (echt) contact, gebrek aan faciliteiten en ondersteuning voor aanloopleren, financiële problemen bij jongeren en bij gezinnen, enz.

Bataljong ondertekende mee de open brief 'Wat met het belang van kinderen en jongeren?'.

 

Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong