fbpx Jongeren sensibiliseren over corona | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Jongeren sensibiliseren over corona

De rol van lokale besturen

Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op dinsdag 7/04/2020 om 10u45.

Lokale besturen staan momenteel voor de uitdaging om ook jongeren te sensibiliseren en controleren op het naleven van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Gouverneurs roepen op om effectief werk te maken van communicatie met jongeren, controle en indien nodig ook te sanctioneren. Verschillende steden en gemeenten zijn op zoek naar een manier om in dialoog te gaan met jongeren en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Bataljong roept op om het op te nemen voor jongeren, ook in coronatijden. Laat je inspireren door ons pleidooi.

We gingen op zoek naar good practices en ervaringen van steden en gemeenten. Op deze pagina zetten we enkele lokale verhalen, succesfactoren en tips op een rijtje. Bedankt om jullie ervaringen met ons en elkaar te delen. 

Generatieneutrale berichten uit Mechelen

 

Mechelen is een stad met 86.718 inwoners.

De stad zet in op positieve communicatie via verschillende kanalen met heel gerichte boodschappen en initiatieven van jeugdwerkers. De jeugddienst zelf deelt content van nationale initiatieven als WatWat, nws.nws.nws, .... De jeugddienst heeft jongeren zelf bevraagd over de communicatie die ze nog missen. Op basis van hun noden wordt een communicatieplan opgemaakt.

De jeugddienst merkt dat alle diensten die met jongeren werken zich ervan bewust zijn dat slechts een minderheid zich niet aan de regels houdt. In de communicatie legt het lokale bestuur daarom meer de focus op de positieve initiatieven die opborrelen.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de gouverneur gaat de Schepen van jeugd, sport, preventie een videoboodschap opnemen. De jeugddienst is er in geslaagd om in die boodschap het woord jongeren of jeugd niet te laten vernoemen, maar de boodschap generatieneutraal te houden. 

In deze stad bestond al langer een structureel STROOP-overleg (Strategisch Overleg Overlast Preventie) tussen de afdeling preventie, specifiek jeugdwerk en de politie. Sinds de coronacrisis wordt ook de jeugddienst betrokken. De jeugddienst geeft input, communiceert met zijn doelgroep en ondersteunt het overlegplatform waar nodig. Naar enkele jongeren waar sensibiliseren en praten met de mobiele jeugdwerker niet meer werkt, is er een sanctionerende aanpak. 

Tips:

Laat je jeugdwerk niet inzetten om tekorten bij de politie aan te vullen. Bewaak je opdracht en wissel hier over uit. (Turnhout)

Wegjagen met boetes is niet altijd de oplossing. Let op dat het resultaat niet is dat jongeren zich nog beter gaan verstoppen.
 
 

Why so serious in Mol?

 

Mol is een gemeente met 37.011 inwoners.

Mollenaars Stinus en Bart maakten een filmpje op vraag van het gemeentebestuur. Op een ludieke manier brengen ze de coronamaatregelen nog maar eens onder de aandacht. Ja, nog maar eens. Maar dit keer kan je er gegarandeerd om lachen. Het deejay-duo vraagt héél vriendelijk om niet het virus, maar wel het filmpje te verspreiden. De communicatiedienst en de jeugddienst dagen jeugdtrainers, animatoren, begeleiders en iedereen tout court uit om het filmpje te delen.

In de wijken van Genk

 

Genk is een stad met 66.349 inwoners.

De diensten wijkontwikkeling, communicatie, flankerend onderwijs, jeugd, politie, het veiligheidshuis, campus03 (huizen van het kind), … zetten samen hun schouder onder deze opdracht in Genk. De jeugddienst legt zich vooral toe op doelgroepcommunicatie via sociale media, specifieke communicatie naar verenigingen en de coördinatie van de jeugdwerkers in de wijken. De fysieke aanwezigheid van outreachende jongerenwerkers in de wijken is belangrijk om jongeren goed te informeren en te sensibiliseren. Ze bieden ook spelboekjes en spelmateriaal aan voor de meest kwetsbare gezinnen.

Hun filmpje met invloedrijke jonge Genkenaren bereikte een heel breed publiek.

Tips:

Doe niet aan overkill wat het opzetten van initiatieven betreft. Denk beter even na en bevraag jongeren alvorens je in een communicatieve kramp schiet. (Mechelen)

Werk in je lokale campagne enerzijds aan de bewustmaking van de ernst van de maatregelen en anderzijds aan positieve beeldvorming van jongeren door engagementen en initiatieven van jongeren in beeld te brengen.
 
 

Geen dubbel werk in Schoten

 

Schoten is een gemeente met 34.311 inwoners.

Ook in Schoten gaan ze outreachend te werk. De jeugddienst, jongerencoaches van het CAW, gemeenschapswachters en lokale politie gaan de straat op om jongeren actief te sensibiliseren. Ieder vanuit zijn rol. De jongerencoaches en jeugddienst doen een goede babbel met de jongeren. De gemeenschapswachters en politie treden enkel repressief op wanneer het echt nodig is. Zo proberen de diensten zo veel mogelijk aanvullend te zijn en leren ze van elkaars stijl en manier van werken. In Schoten merken ze dat jongeren vooral ‘s avonds samenkomen en dus werken ze ook ‘s avonds outreachend. Dat vraagt flexibiliteit van de medewerkers en het bestuur.

Een belangrijk aandachtspunt is de interne communicatie. Om voldoende met elkaar te communiceren en geen dubbel werk te doen, communiceren de betrokken diensten via een WhatsApp-groep en Microsoft Teams.

Tussen hun jongeren in Turnhout

 

Turnhout is een stad met 45.205 inwoners.

In Turnhout gaan elke dag twee jeugdwerkers van de jeugddienst en Arktos (beurtelings) op pad. Populaire plaatsen worden intensiever opgezocht door de partners. De rondgang door de stad gebeurt afwisselend overdag en ’s avonds. Ze sensibiliseren de doelgroep en spreken jongeren aan die zich niet aan de maatregelen houden. Het verslag van elke rondgang wordt gedeeld met politie. Daarnaast houden de jeugdwerkers de sociale media in de gaten en reageren ook daar op jongeren die de maatregelen niet in acht nemen.

Tips:

Deel overheidsmaatregelen mee op een begrijpelijke manier. Filter de boodschappen die er voor jongeren echt toe doen, bijvoorbeeld of ze hun lief mogen zien en of ze mogen skaten. (Torhout)

Wees snel in je communicatie maar belangrijker, wees ook correct. Deel alleen het essentiële en zorg dat de info klaar en duidelijk is. Werk desnoods met puntjes, niet met volle teksten.

Jongeren worden momenteel enorm geprikkeld. Breng de juiste boodschap, op het juiste moment, via het juiste kanaal en volgens de juiste frequentie. Zo gaat je boodschap niet verloren in de massa. (Lanaken)
 

Online creativiteit in Lanaken

 

Lanaken is een gemeente met 25.875 inwoners.

In Lanaken zijn de taken duidelijk verdeeld. Controleren of de maatregelen worden nageleefd is een opdracht van de politie en GAS-ambtenaar. De diensten communicatie, sport en jeugd sensibiliseren de inwoners. De jeugddienst communiceert met haar doelgroep, deelt berichten van WatWat en nws.nws.nws, laat jongeren zelf boodschappen inspreken en verspreiden, antwoordt op vragen die er leven onder de jongeren, … Omdat ze de kinderen en jongeren zo missen, zijn ze een initiatief gestart onder de noemer ‘Online paasvakantie Lanaken’.

Weldra mogen de jongeren van Lanaken videoboodschappen verwachten van bekende Lanakenaren, bekende sporters uit Lanaken, leden van het college van burgemeester en schepenen, jeugdverenigingen en het jeugdhuis. Ze plannen zelfs een live stream met een dokter om vragen van jongeren te beantwoorden.

Omslagfoto gaat viraal in Londerzeel

 

Londerzeel is een gemeente met 18.872 inwoners.

In Londerzeel maakte de jeugddienst samen met jongeren een Facebook-omslagfoto met het opschrift 'Red de Lonneseelse zomer en blijf in uw kot!' en daarnaast alle namen van de geplande zomerevenementen. Dit initiatief ging niet onopgemerkt voorbij. Veel jongeren, jeugdwerkinitiatieven en jeugdhuizen hebben de afbeelding ingesteld als hun omslagfoto. Verschillende jongeren maken filmpjes op TikTok die de jeugddienst mag verspreiden. Het directe en online contact met de jongeren zorgt ervoor dat de jeugddienst snel op de hoogte is van wat er leeft bij de doelgroep. De jeugddienst wordt soms geïnformeerd wanneer jongeren toch samenkomen.

De jeugddienst beseft dat hij niet alle jongeren bereikt. Daarom zal de jeugddienst bijkomend nog experimenteren met een virtueel café (soort chatruimte) om diverse jongeren bij elkaar te brengen.

Tips:

Deel manieren om in contact te blijven met vrienden zonder dat jongeren uit hun kot moeten komen. Haal je vrienden in huis met Discord, Houseparty of Praatbox. (Schilde)

Ga niet berispend te werk maar bied een alternatieve en zinvolle vrijetijdsbesteding aan, met de nadruk op in ‘uw eigen kot’-activiteiten.

Sommige jongeren bereik je niet zelf. Voetbalclubs, volleybalclubs, dansscholen hebben vaak andere jongeren in hun werking dan degenen die jij bereikt via jouw kanalen. (Hooglede)
 

Voor en mét jongeren in Leuven

 

Leuven is een stad met 102.126 inwoners.

Op de socials van MIJNLEUVEN geven ze informatie op maat, in verschillende vormen én laten ze jongeren zelf aan het woord. Een coronadagboek, DJ-livestreams, een ‘hé, het is oke’-reeks, kooktips, insta-take-overs en stop motion filmpjes rond nieuwe reglementen…alles kan! Binnenkort volgt ook de eerste digitale jeugdwerkraad. Daarnaast zetten ze in op individueel contact en verwijzen gericht door naar de juiste organisaties.

Negen outreachende jongerenwerkers gaan 7 op 7 sensibiliserend en informerend naar verschillende trekpleisters, speelterreinen, begraafplaatsen, …. Waar mogelijk spreken ze jongeren – en ook de vele andere burgers – aan en gaan in gesprek over wat mag en niet mag. Ze wisselen informatie over hotspots uit met de gemeenschapswachters en krijgen ook updates van de lokale politie. Deze constante afstemming doet de zaken vlot verlopen, en zorgt voor minder boetes en meer en beter geïnformeerde jongeren. De grootste uitdaging schuilt in het uitdragen van een uniforme boodschap in overeenstemming met de nieuwste maatregelen op alle niveaus. Zo werd er op een bepaald moment in het veld een tegengestelde boodschap verteld over skaten. Dat werd snel rechtgezet, maar zorgde even voor verwarring.

Op het jeugdwelzijnsoverleg brengen ze samen met het Leuvense middenveld in kaart wie welke initiatieven uitrolt voor jongeren (in kwetsbare situaties) en stemmen deze op elkaar af. 

Stad draagt zorg voor kwetsbare jongeren

 

De jeugddienst, dienst preventie voor veiligheid, sociale regisseurs en politie, verschillende stadsdiensten en middenveldorganisaties die een goeie band met de kinderen en jongeren hebben, gaan voor een complementair en integraal verhaal. Ze bekijken elke week tweemaal de belangrijkste signalen die binnenkomen en proberen hier zo snel mogelijk op in te spelen, ieder vanuit een duidelijke rol. De stad wil verder kijken dan enkel de aanwezigheid in de publieke ruimte en gaan dus op zoek naar antwoorden op de waarom. Ze zijn zich er sterk van bewust dat niet alle jongeren een rustig en veilig kot hebben en willen ook voor hen op zoek gaan naar goede alternatieven.

Vanuit de jeugddienst wordt doelgroepgericht gecommuniceerd over de maatregelen, maar worden ook verschillende alternatieven verder verspreid. Alle jeugdwerkorganisaties houden contact met hun gasten, ze vragen hoe het met de jongeren is en wat ze voor hen kunnen betekenen. Daarnaast wordt er ook volop outreachend gewerkt. Om naast het handhavende luik op preventieve wijze met jongeren in gesprek te gaan.

Tot slot wil de stad niet blind zijn voor de meest kwetsbare jongeren. Jongeren zonder dak boven hun hoofd, zonder veilige plek om naar toe te gaan, die geen verbinding meer hebben met school, .... Voor deze doelgroep gaat de stad intensief op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld een laagdrempelig individueel onthaal, georganiseerd door middenveldorganisaties en ondersteund door de stad.

Tips:

Communicatie richten naar jongeren is oké, maar spreek als lokaal bestuur zeker ook de ouders aan. (Genk)

Zorg dat je boodschap niet ‘afgezaagd’ wordt. Het effect van de ‘Blijf in uw kot’-boodschap mag niet afnemen. (Genk)

Soontjens
Wim
Breed Jeugdbeleid
03 740 76 41

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief