fbpx Fiscale Attesten Kinderopvang | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiscale Attesten Kinderopvang

Home»Boost je kennis»Jeugdaanbod»Lokaal jeugdaanbod vormgeven»Fiscale Attesten Kinderopvang

UPDATE!

15/02/2024

FOD Financiën organiseerde op 14 november een webinar rond het indienen van fiscale attesten voor inkomstenjaar 2023.
Wat verandert er concreet? Op korte termijn niet veel.

 • De uitzondering voor organisaties die niet over voldoende geïnformatiseerde middelen beschikken geldt nog steeds voor het digitaal doorsturen via Belcotax. Je vindt deze uitzondering op P12 in de FAQ van de FOD Financiën.

 • Er wordt gewerkt aan een verbeterde versie van de BOA tool en het zou binnenkort eenvoudiger moeten zijn om de attesten te uploaden.

 • Er wordt gevraagd om bij het doorsturen zo veel mogelijk de nationaalnummers (rijksregisternummer) in te vullen bij fiscale attesten. Maar ook voor aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) wordt er nog flexibel omgegaan met fiscale attesten waar geen nationaalnummer is ingevuld. (zo lang het adres dan maar zeker juist is ingevuld)

Wie het webinar zelf graag bekijkt kan dat hier doen.

Nieuwe tool om je jeugdorganisaties te ondersteunen

Elias van Jeugddienst Ieper bezorgde ons een zelf ontworpen tool om vlot fiscale attesten te maken. Hij was zo vriendelijk die te delen. Je kan hem downloaden via de knoppen onder de het deeltje Wat kan ik voor mijn lokale jeugdorganisaties doen?

1. Fiscale attesten?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders voor de kosten van kinderopvang een fiscaal attest ontvangen. De kosten van kinderopvang, wat ook jeugdactiviteiten, sportkampen, muzieklessen, …. omvat, kunnen fiscaal ingebracht worden en voor belastingvermindering zorgen. Lokale besturen schrijven de nodige attesten uit voor hun eigen activiteiten en faciliteren verder het jeugdwerk hierin.   

Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren doorgaan. Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden in het weekend, tijdens de schoolvakanties, maar ook voor en na de lessen en gedurende de middagpauze.

Binnen de jeugdwerksector gaat dit bijvoorbeeld over jeugdkampen, weekends van de jeugdbeweging, speelpleinwerkingen, open kinderateliers, enzovoort. Het omvat zowel activiteiten van erkende en gemeentelijke jeugdwerkorganisaties, maar ook particuliere initiatieven en organisaties, die niet erkend zijn als jeugdwerk, komen in aanmerking. Lokale en regionale besturen hebben de autonome bevoegdheid om hen specifiek te erkennen in het kader van kinderopvang. Je bepaalt hiervoor zelf de regels en voorwaarden.

Commerciële initiatieven kunnen geen fiscale attesten uitreiken. Activiteiten georganiseerd met een winstoogmerk worden immers niet beoogd door de belastingvermindering. Commerciële ondernemingen, zoals bijvoorbeeld binnen- en buitenspeeltuinen, fitnesscentra, reisbureaus, ontvangen in principe geen vergunning, erkenning, subsidiëring, kwaliteitslabel of staan niet onder toezicht of controle (overeenkomstig de wet- of regelgeving van de gemeenschappen) van de certificeringsinstanties voor de opvang van kinderen.

2. Wat wijzigde er het afgelopen jaar?

In het Belgisch Staatsblad van 31.12.2021 verscheen dan toch op de valreep van 2021 de afkondiging van de invoering van de nieuwe regeling rond de fiscale attesten voor kinderopvang.

“Het Koninklijk Besluit dat bepaalt welke gegevens op het attest moeten worden vermeld, is op 31 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Het nieuwe modelattest wordt vastgesteld op basis van dat KB. De publicatie van dit modelattest en bijhorende richtlijnen zal spoedig gebeuren onder de vorm van een bericht in het Belgisch Staatsblad. Voor de opvangactiviteiten georganiseerd in 2021, zal worden aanvaard dat het gebruikelijke attest verder wordt gebruikt. Voor die activiteiten geldt er dus nog geen verplicht gebruik van het nieuwe modelattest en nog geen verplichte elektronische verzending aan de administratie.” 

Dit wil zeggen dat:

 1. Fiscale attesten zullen rechtstreeks digitaal kunnen doorgegeven worden door de organisator. De bedoeling is het voor de ouders gemakkelijker te maken omdat op deze manier het fiscale attest rechtstreeks en automatisch in myfinance terecht komt en op de belastingbrief.
 2. Het nieuwe model attest dat verplicht te gebruiken is kan je hier downloaden.
 3. De organisator moet het attest geven aan diegene die betaalde voor de opvang. Dat wil zeggen dat je als organisator moet registreren wie de betaling deed. (dus opgelet in het geval van gescheiden ouders, derde betaler, ...)

OPGELET! Op het nieuwe fiscale attest wordt het rijksregisternummer verplicht, dit zowel voor kind als ouder (of betaler van de opvangkosten).  De wetgeving om deze gegevens te gebruiken werd in orde gebracht. Je vindt hieronder meer info over de vraag van VVSG om éénmalige administratieve inhaalbeweging te doen ivm ontbrekende kindgegevens.

Het nieuwe modelattest wordt best gebruikt voor alle activiteiten van dit jaar (2022).

3. Wat moet ik zeker weten?

 1. Voor uitgaven voor kinderopvang vanaf 2022 gebruik je een nieuw attest.
 2. De gemeente moet naast het bezorgen van de attesten aan ouders ook zorgen dat ze alle info doorgeven aan de FOD financiën via Belcotax.
 3. Het doorgeven van de info kan pas vanaf volgende jaar, want de koppeling staat nog niet op punt.
 4. Informeer bij de firma die jullie registratiesysteem beheert of zij de koppeling met Belcotax in orde krijgen tegen maart 2023.
 5. Wie geen informatica systeem gebruikt dat de koppeling automatiseert wordt verwacht de info in een specifieke vorm via Belcotax te uploaden:
  1. De FOD financiën maakte een programma om een file te genereren die kan worden doorgestuurd
   Dat programma en de bijhorende info kan je downloaden via deze pagina van de FOD Financiën.
  2. Er is een powerpoint presentatie beschikbaar die het gebruik van het programma toelicht. Die kan je hier bekijken.
 6. Jeugdorganisaties die niet kunnen werken met het systeem dat de FOD financiën voorziet kunnen nog steeds kiezen om gewoon een fiscaal attest in te vullen en dit aan de ouders te geven. Ze moeten dan wel zeker meegeven dat dit niet automatisch op het belastingformulier zal zijn ingevuld.
 7. Jeugdorganisaties moeten verplicht het nieuwe modelattest gebruiken. Het modelattest moet niet meer worden afgestempeld door de gemeente, maar de organisaties hebben nog wel een aantal gegevens van de gemeente nodig om  het attest in te vullen.
 8. Het maximumbedrag per opvangdag voor de aangifte kan je hier nakijken.

4. Wat kan ik doen om mijn lokale jeugdorganisaties te ondersteunen?

Voor lokale jeugdorganisaties is de verandering van regels verwarrend. Er wordt van de jongeren verwacht dat ze meer gegevens gaan verzamelen en dat ze verantwoordelijkheid nemen om de correcte gegevens op het belastingformulier van ouders te laten verschijnen. Naast het invullen van een attest moeten ze nu ineens ook extra administratie doen en zaken doorgeven aan de FOD financiën.

Het principe om voor ouders het fiscale voordeel automatisch op de belastingaangifte te laten verschijnen is toe te juichen. Zo wordt het voor de doelgroep die daar een belangrijk voordeel uithaalt eenvoudiger om van het belastingvoordeel gebruik te maken. Maar het is jammer dat er extra (en ingewikkelde) administratieve last bij komt voor jonge vrijwilligers.
 

Informeer je lokale jeugdorganisaties ook dit jaar opnieuw over de regelgeving.

Ga na of alle jeugdorganisaties die een fiscaal attest mogen uitreiken op te hoogte zijn van de de regelgeving. De koepel organisaties zullen communiceren naar hun leden. Maar niet elke organisatie pikt de communicatie even vlot op en sommige organisaties vallen niet onder een koepel.

Geef zeker opnieuw mee dat om de nieuwe fiscale attesten in te vullen er meer info moet worden verzameld.

Maak hen er zeker attent op dat indien de extra administratieve last (nog) niet haalbaar is, ze er nog steeds mogen voor kiezen om gewoon een fiscaal attest aan de betalende ouder te bezorgen.

Voorzie een modelattest waarop de info van de gemeente reeds is ingevuld.

 Een modelattest met de info van de gemeente vooraf ingevuld beschikbaar stellen voor je lokale jeugdorganisaties zorgt dat jongeren niet op zoek moeten naar de gegevens van de gemeente, zoals bijvoorbeeld het KBO nummer. Gemeenten voorzien nu ook fiscale attesten omdat ze deze moeten afstempelen voor de organisaties die erkend zijn. Jeugdorganisaties zijn gewoon dat ze via de gemeente een blanco attest moeten aanvragen, je kan die nieuwe attest dus via dezelfde weg beschikbaar stellen.

Elias, van jeugddienst Ieper maakte een Excel tool waarmee verenigingen vlot fiscale attesten en deelnamebewijzen voor de Mutualiteiten kunnen maken voor alle leden.
Je kan de tool en de handleiding downloaden via de knop onderaan. De tool is verpakt in een zipbestand om hem te kunnen delen.
 

Bezorg je jeugdorganisaties een standaard formulering over de manier waarop het fiscaal attest moet worden gebruikt die ze in de mail naar ouders kunnen zetten.

De betrachting van de FOD Financiën is zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van het recht op fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor opvang. Omdat het invullen van een belastingformulier niet voor iedereen eenvoudig is, kan je jeugdorganisaties voorstellen om in hun mailtje naar ouders de instructies mee te geven over in welk vak het bedrag op het fiscale attest moeten invullen bij de aangifte.

Zorg voor een standaard geformuleerde alinea die alle jeugdorganisaties kunnen toevoegen aan de mailtjes die ze sturen.

De info over het vak waar je de uitgave kan vermelden vind je op deze pagina van de FOD Financiën.

Een voorbeeld van een standaard brief kan je downloaden via de knoppen hieronder.

Overweeg of je als gemeente het doorgeven van de gegevens via Belcotax kan overnemen van lokale jeugdorganisaties.

Sommige gemeenten verzamelen alle gegevens voor de fiscale attesten en nemen het op zich om dit gebundeld door te geven in naam van de organisatie. Dat vraagt een inspanning van de jeugd- of vrijetijdsdienst, maar zorgt wel dat je lokale jeugdorganisaties geen extra administratieve last hebben en dat ouders automatisch een het belastingvoordeel op hun belastingaangifte zien verschijnen.

Je kan er voor kiezen om te werken met het systeem dat wordt voorzien door de FOD financiën. Of je kan bekijken of je de registratie kan doen via jullie eigen registratie systeem zodat alles automatisch wordt doorgegeven.

Informeer je jeugdverenigingen dat ze de gegevens van de uitgereikte fiscale attesten 10 jaar moeten bijhouden. Op een GDPR-proof manier!

Bekijk met je lokale hoe ze dat kunnen doen. Een goed beveiligde online omgeving waar alleen de verantwoordelijke toegang tot heeft, een harde schijf die op een veilige (afgesloten!) plek wordt bewaard ...
De koepelorganisaties hebben voor groepen een aantal tips en voorbeelddocumenten om in orde te zijn met de GDPR-wetgeving.
 

5. Meer info?

Onze collega's van VDS maakten een uitgebreide webpagina met info over het invullen van de fiscale attesten. Daar vind je tips over het invullen, een voorbeeld van hoe het attest moet worden ingevuld en welke gegevens je daarvoor nodig hebt.

Voor de laatste versie van de nieuwe regelgeving en het downloaden van het juiste fiscale attest en de bijhorende handleiding verwijzen we je graag door naar de website van de FOD financiën.

 

Delville
Bert
Coördinatie regie vrijetijdsaanbod
03 821 06 05

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong