fbpx Brede jeugdreflex? | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Brede jeugdreflex?

Home|Boost je kennis|Brede jeugdreflex|Wat is de brede jeugdreflex?|Brede jeugdreflex?

Brede jeugdreflex

Over alle beleidsdomeinen heen rekening houden met kinderen en jongeren, hoe maak je daar werk van als gemeente? Veranker de brede jeugdreflex in de visie, strategie en werking van je gemeentelijke organisatie.

De brede jeugdreflex is?

  • het automatisme (=reflex)
  • bij alle kernspelers in lokaal beleid
  • om over beleidsdomeinen heen (=breed) rekening te houden met
  • alle kinderen en jongeren die in de gemeente wonen en komen (=jeugd).

Voorheen spraken we over de 'categoriale jeugdreflex'. We beslisten om sinds voorjaar 2020 over de 'brede jeugdreflex' te spreken. Een duidelijker begrip, met dezelfde betekenis.

‘Categoriale’ verwijst naar de doelgroep jeugd, dat waren dus twee synoniemen. Door ‘brede’ te benoemen, leggen we extra focus op alle diverse beleidsdomeinen met impact op jonge inwoners. Zo kiezen we voor een begrip dat zichzelf iets makkelijker uitlegt, en stappen we wat verder af van het vakjargon. Dat maakt het makkelijker om hierover in gesprek te gaan met mensen uit verschillende beleidsdomeinen. Zo werk je aan draagvlak voor het kijken naar lokaal beleid vanuit de bril van kinderen en jongeren.

Is spreken over de ‘categoriale jeugdreflex’ vanaf nu dan fout? Zeker niet, het blijven synoniemen van elkaar. We zullen echter stelselmatig in onze eigen Bataljong-communicatie vaker spreken over de brede jeugdreflex. Zo wordt de categoriale jeugdreflex stilaan de brede jeugdreflex.

Anders denken en anders werken

De uitdaging is om van de brede jeugdreflex de dagelijkse realiteit te maken in het doen en denken van alle kernspelers van lokaal beleid voor kinderen en jongeren.

Elke verandering start met een verandering in het denken van mensen. Mensen binnen en buiten het gemeentebestuur bepalen het beleid en voeren het uit. Om een verandering waar te maken, is niet alleen een verandering nodig in het denken van mensen. De structuur van je organisatie moet aangepast worden zodat de cultuurverandering geformaliseerd wordt.

Het doel? Iedereen mee krijgen en houden in de aandacht voor de rechten van het kind bij de formele planning en uitvoering van het beleid.

“Het moet een evidentie zijn om de impact van beslissingen op alle domeinen aan kinderen en jongeren af te toetsen.”
Annelies Staelens
Diensthoofd jeugd en kinderopvang, Zwevegem

Jeugd is een categorie, geen sector

Bekijk de werkelijkheid vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren, en dan zie je dat alle beleidsdomeinen impact op het leven van kinderen en jongeren: sport, mobiliteit, welzijn, milieu… Benader jeugd als een categorie en doelgroep van verschillende beleidsdomeinen, niet enkel als een sector binnen vrije tijd.

“Een goed beleid voor kinderen en jongeren vraagt een integrale benadering. Het is ‘categoriaal’, het vertrekt vanuit de belangen, de rechten, de ervaringen en de leefwereld van de categorie ‘jonge mensen’. Categoriaal jeugdbeleid wil kinderen en jongeren niet kunstmatig onderverdelen in deelaspecten zoals onderwijs, jeugdwerk, sport … Het moet deze sectorale benadering overstijgen en streven naar verankering op alle beleidsdomeinen en niveaus. ”
Jeugdraad Kontich
Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen, 2018

Kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren

Als gemeentebestuur moet je investeren om ‘jong zijn’ op een juiste manier in beeld te brengen en voeling te krijgen en te houden met kinderen en jongeren en wat er bij hen leeft. Dat vergt een goede, permanente en duurzame interactie tussen het gemeentebestuur en kinderen en jongeren.

Vanuit kennis over hun leefwereld kom je tot goed beleid voor kinderen en jongeren.

Kinderrechten als kompas

Als lokaal bestuur ben je mee verantwoordelijk voor het realiseren van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). De Kinderrechten gaan heel breed: het gaat over de participatie van kinderen en jongeren, over hun bescherming en voorzieningen waar ze terecht kunnen.

Om dit lokaal waar te maken, is een cross-sectoraal beleid nodig. Dit is de aandacht voor de impact van het geheel van het lokale beleid op (de leefwereld van) kinderen en jongeren én een streven naar een kwalitatieve dienstverlening voor deze doelgroep. De kinderrechten vormen een goed kompas om werk te maken van de brede jeugdreflex in je stad of gemeente.

 

"Een kind- en jongerenvriendelijk beleid vraagt om een aanpak over alle domeinen heen. De actieve aanwezigheid van een schepen van jeugd zorgt ervoor dat we bij elke beslissing, op elk domein, stilstaan bij de impact op de leefwereld van kinderen en jongeren.”
Bert Verhaeghe
Schepen van (onder meer) kinderen, jongeren en gezinnen, Wervik
Verlinde
Tieme
Breed Jeugdbeleid
03 821 06 04
Stallaert
Filip
Breed Jeugdbeleid & Regie Vrijetijdsaanbod
03 821 06 08

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief