fbpx Het belang van kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Het belang van kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren

Home»Boost je kennis»Brede jeugdreflex»In het meerjarenplan»Het belang van kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren

Het belang van kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren

Waarom is die kennis zo belangrijk voor steden en gemeenten?

Goed beleid vertrekt vanuit de doelgroep

Om te komen tot goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren vertrek je vanuit een integraal leefwereldperspectief. Kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren is dan ook een must. Hun leefwereld is constant in evolutie. Als gemeente moet je investeren. In ‘jong zijn’ op een juiste manier in beeld brengen en in voeling krijgen en houden met kinderen en jongeren en wat er bij hen leeft.

Zonder participatief overheidsbeleid is goed beleid voor kinderen en jongeren onmogelijk. De kwaliteit van het lokaal beleid hangt in belangrijke mate af van de lokale bestuursfilosofie. Voor Bataljong is dat een beleid dat

  • Activeert
  • Uitnodigt tot betrokkenheid
  • Proactief zoekt naar kansen en verbindingen
  • Steunt op goede en permanente dialoog.

Kinderen en jongeren zijn de experten over hun leefwereld

Expertise moet benut worden, toch? Daarom is de participatie van deze doelgroep een belangrijke bouwsteen van goed lokaal beleid. Bataljong benadert participatie als een recht van kinderen en jongeren en een plicht van gemeentebesturen. We hebben daarbij aandacht zowel voor participatie die bottom-up ontstaat als voor participatie die top-down georganiseerd wordt.

In de kern betekent beleidsparticipatie van kinderen en jongeren dat er een wisselwerking is tussen het gemeentebestuur en kinderen en jongeren, die resulteert in invloed op het beleid. Daarbij hebben kinderen en jongeren het recht om wel of niet te participeren, ontwikkelen ze hun competenties en zien we participatie als een investering in de lokale democratie en de toekomst van de gemeente.

“Het uitwerken en uitvoeren van ons belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren was niet alleen heel fijn, maar ook ontzettend leerrijk. We leerden dat kinderen en jongeren ook over minder eenvoudige thema’s een mening hebben.”
Sara Driesen
Jeugdambtenaar, Hoogstraten

Gemeentebesturen staan het dichtst bij hun leefwereld

Gemeentebesturen kunnen vandaag volledig zelf hun beleid voor kinderen en jongeren vorm geven. Ze doen dat elk op hun eigen manier en kiezen zelf de inhoud. Dat opent veel perspectieven en maakt steeds meer lokaal beleid voor kinderen en jongeren in Vlaanderen mogelijk. Van alle overheidsniveaus, staan gemeentebesturen het dichtst bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Ze zijn dus best geplaatst om in te schatten hoe ze een beleid kunnen voeren met en voor deze kinderen en jongeren, en om in te schatten wat hun noden en behoeften zijn.

De gemeente is ook bij uitstek de plaats waar alles begint. Naarmate kinderen ouder worden, breidt hun leefwereld uit en verwerven ze steeds meer autonomie. Ze krijgen meer grip op hun leven, maken meer keuzes zelf. Eén van die keuzes is bijvoorbeeld met wie ze zich gaan groeperen, in het jeugdwerk en in meer spontaan ontstane groepen van gelijkgezinden.

“De projecten waarvoor we tot nu toe met de doelgroepen kinderen en jongeren samenwerkten, gingen vaak over speelruimte of publieke ruimte. Maar er zijn nog zoveel andere domeinen die invloed op hen hebben en daar hadden we te weinig zicht op. Met ons grootschalig belevingsonderzoek ‘Baas in Sint-Niklaas’ in 2018 wilden we veel breder informeren naar hun interesses en noden, weten waar ze mee bezig zijn. Dit om te weten te komen waarop we de komende jaren moeten inzetten.”

Tim De Brabander
Hoofddeskundige team jeugd, Sint-Niklaas
Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong