fbpx Visie op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Home»Boost je kennis»Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren»Visie op inspraak en beleidsparticipatie»Visie op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Visie op participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid

Participatie is een fundamenteel recht van kinderen en jongeren en lokale besturen hebben hier een belangrijke rol in te vervullen omdat ze een grote invloed hebben op de directe leefomgeving van kinderen en jongeren. Kiezen voor participatief besturen betekent een klimaat scheppen voor participatie die bottom-up ontstaat en zelf eerlijke participatie-initiatieven opzetten. Het resultaat is een goed beleid voor, door én op maat van kinderen en jongeren.

 

"Jongeren zijn onze toekomstige vertegenwoordigers, beleidsmensen en meer. De realisatie van een sociaal beleid in dialoog met inwoners, kinderen en jongeren zorgt voor een gedragen beleid. Het is de sleutel tot succes."
Christoff Van Acker
Jeugddienst Lochristi

Participatie als instrument voor het gemeentebestuur

Voor een gemeentebestuur is participatie een instrument om:

  • Initiatieven te detecteren die van onderuit groeien en te weten of en welke ondersteuning zij nodig hebben;
  • Een netwerk uit te bouwen van mensen en organisaties die iets kunnen betekenen voor elkaar en voor het beleid;
  • Beleidsdoelstellingen te formuleren die de juiste antwoorden bieden op wat de burger werkelijk nodig heeft. Dat maakt het beleid effectiever (doelen bereiken) en efficiënter (middelen voor de juiste zaken inzetten) dan wanneer niet ingespeeld wordt op werkelijke noden en behoeften;
  • Draagvlak te creëren voor het beleid. Participatie is een middel om bestuurders de legitimiteit te geven om beleid te maken ‘in naam van’ de burger, een aanvulling op het mandaat dat politici krijgen bij de verkiezingen.

 

Participatie als investering

in kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren ontwikkelen competenties door deel te nemen aan het beleidsproces. Ze doen er kennis op over beleidsthema's en hoe het gemeentebestuur werkt, leren kritisch denken en in team werken, leren komen tot consensus, trainen zich in attitudes als luisteren naar anderen/andere meningen en rekening houden met elkaars sterktes en zwaktes, en zoveel meer.

in lokale democratie

Jonge inwoners verantwoordelijkheid geven is een investering. Een gemeentebestuur investeert in de lokale democratie als het toont dat het in kinderen en jongeren gelooft en hen als volwaardige burgers effectief een stem geeft in het beleid. Het versterkt kinderen en jongeren in die rol. Zo zijn zij beter dan voorheen in staat zijn om af te wegen of ze ergens (mee) voor in de bres gaan springen of niet en legt het gemeentebestuur de basis voor een groep inwoners met een hart voor de gemeente die bereid zijn zich voor de gemeenschap in te zetten. .

in de toekomst van de gemeente

Tijd en mensen investeren in de participatie van kinderen en jongeren is ook investeren in de toekomst van de gemeente. Wat goed is voor kinderen, is in vele gevallen ook goed voor volwassenen. Denk aan een goede luchtkwaliteit, een veilig doorsteekbare dorpskern of stadscentrum voor voetgangers en fietsers, een vlotte doorverwijzing tussen (gemeeentelijke) diensten, het bewaken van de kwaliteit van woningen, propere straten en pleinen…Een beleid dat afgestemd is op de zwakste schakels in de samenleving, houdt de ketting van het volledige beleid sterk.

"Participatie is een fundamenteel recht van kinderen en jongeren. Lokale besturen hebben hier een belangrijke rol in te vervullen, omdat ze een grote invloed hebben op de directe leefomgeving van kinderen en jongeren."
Ellen De Grauwe
Bataljong
De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong