fbpx Kinderen, jongeren en publieke ruimte | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderen, jongeren en publieke ruimte

Home»Boost je kennis»365 dagen buiten spelen»Publieke ruimte»Kinderen, jongeren en publieke ruimte

Publieke ruimte

Verkeersveiligheid, mobiliteit en meer speel- en ontmoetingsruimte staan bovenaan het prioriteitenlijstje van Vlaamse kinderen en tieners. Dat blijkt uit tal van bevragingen, zowel op Vlaams als lokaal niveau. Kinderen en jongeren zijn volwaardige gebruikers van publieke ruimte. Jeugdvriendelijke publieke ruimte is een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers en een kruispunt waarop ruimtelijke planners, jeugdambtenaren en kinderen en jongeren elkaar kunnen vinden.

  • Geef kinderen en jongeren mede-eigenaarschap. Als lokaal bestuur is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze kinderen en jongeren mogen zijn in de openbare ruimte
  • Maak van je huidige publieke ruimte generatiedoorbrekende ontmoetings- en belevingsplekken.
  • Zet in op voldoende plekken voor alle kinderen en jongeren, benut leegstaande ruimtes voor (gedeeld en tijdelijk) gebruik. Ruimte voor creativiteit, experiment, groei en ontwikkeling.
  • Besteed in je mobiliteitsbeleid prioritaire aandacht aan kinderen en jongeren als gebruiker door aandacht voor fietszones, openbaar vervoer, veilige situaties rond scholen en de toegangswegen er naartoe…

 

“Inspraak en participatie vormen de rode draad in onze legislatuur. Er is nood aan een langetermijnvisie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Voor mobiliteit gaan we uit van het principe: als de publieke ruimte goed is voor kinderen en jongeren, is ze goed voor iedereen. En met ruimtelijke ordening willen we een lans breken voor (tijdelijk) meervoudig ruimtegebruik.”
Toon Luypaert
Schepen van jeugd, Merchtem
“Buiten spelen is een sleutelmoment in het leven van een kind! Voorzie in elke gemeente of stad groene plaatsen waar kinderen onbezorgd en veilig kunnen spelen, klimmen en klauteren, voetballen, verstoppertje spelen, zingen, dansen, rustig een boek lezen of samen een spel spelen … Ga voor een kindvriendelijke openbare ruimte zodat het voor elk kind elke dag een beetje 'buitenspelen' is!”
Geoffrey Dehaen
Jeugddienst Wachtebeke & Moerbeke
Stallaert
Filip
Regionale ondersteuning Oost-Vlaanderen
03 821 06 08

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief