fbpx Beleidsnota 2021-2025: het kader | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsnota 2021-2025: het kader

In welk kader werken we?

Het decretaal kader

Bataljong is een 'bovenbouworganisatie met een bijzondere decretale opdracht. Voor dat deel van onze identiteit zijn we een ‘beleidsinstrument’ van de minister. Onze opdracht luidt:

§ 3. Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over het gemeentelijke jeugdbeleid, subsidieert de Vlaamse Regering een vereniging als ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke jeugddiensten. De organisatie, vermeld in het eerste lid, is een ledenorganisatie die openstaat voor alle gemeentebesturen uit het Nederlandse taalgebied, voor de eentalig Nederlandstalige gemeentelijke jeugddiensten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ten minste 164 gemeentebesturen zijn lid van de ondersteuningsorganisatie.

Twee belangrijke zaken: het gaat bij ons over ‘gemeentelijk jeugdbeleid' en het decreet bepaalt dat we een ledenorganisatie zijn.

We zijn de ondersteuningsorganisatie voor gemeentelijke jeugddiensten, maar in de lokale praktijk zijn deze autonome jeugddiensten niet meer overal een realiteit. Vroeger werd ook het provinciale jeugdbeleid benoemd. Dat is geschrapt sinds het verdwijnen van de provincies, maar intussen startte wel een tendens naar meer bovenlokaal jeugdbeleid. 

Taart budget Bataljong

Het financiële plaatje

De nieuwe minister van jeugd kent Bataljong subsidies toe op basis van de beleidsnota. Momenteel gaat dat jaarlijks om 585.000 euro, wat ongeveer 6/10de van onze inkomsten is. Daarnaast draait Bataljong voor 2/10de op lidgeld en 2/10de op eigen inkomsten (begeleidingen, vormingen ...). Omwille van de grote ondersteuningsnoden van lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid hopen we de subsidie aanzienlijk op te trekken.

Geen revolutie, maar evolutie. Dit blijft!

In dit beleidsnotaproces bouwen we verder op eerdere keuzes. We stellen onze missie en kernwaarden niet in vraag.

Voor de lopende beleidsperiode namen we deze gidsende beleidsuitdagingen die nu nog steeds relevant zijn:

  • Aandacht voor strategische communicatie rond onze Unique Selling Position.
  • Durven keuzes maken.
  • Inzetten op expertise en praktijkontwikkeling.
  • Practice what you preach. Hoe kunnen onze 3 kerndoelgroepen participeren aan VVJ?

In het kader van bovenstaande beleidsuitdagingen en als gevolg van het wegknippen van provincies werd de ledenstructuur van VVJ hervormd naar participatie via thematische commissies met partners. De commissies zijn opgehangen aan kernopdrachten voor steden en gemeenten rond lokaal beleid voor kinderen en jongeren:

  • Voer breed jeugdbeleid (focus op transversale en andere beleidsdomeinen dan vrijetijd)
  • Garandeer de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren
  • Regisseer het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Als gevolg van deze keuzes en de veranderende lokale context (jeugddiensten gaan op in een groter geheel), koos VVJ voor een nieuwe naam en branding: Bataljong. Onder die vlag verbinden we verder voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners.

De stuurgroep bestaat uit Astrid Roeges (Halle), Famke Proost (Vosselaar), Klaartje Mariën (Sint-Katelijne-Waver), Kenny Rogiers (Izegem), Naomi Vanhengel (Dilsen-Stokkem), Ben Verstreyden (Demos), David Nassen (ISB), Ines De Geest (Chiro) en 3 Bataljongstaffers die ook het planningsteam vormen: Leen, Tieme en Jurgen.

Sprangers
Jurgen
Directeur
03 821 06 03

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief