fbpx Begeleiding naar kindvriendelijk beleid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan
Home»Boek je vorming»Wij komen naar je toe»Begeleiding naar kindvriendelijk beleid

Begeleiding naar kindvriendelijk beleid

Je kan beroep doen op Bataljong om jouw stad of gemeente te begeleiden of te coachen in een traject naar kindvriendelijk beleid, al dan niet met het oog op het behalen van het label kindvriendelijke stad of gemeente.

De toolkit kindvriendelijk beleid als leidraad

Bataljong ontwikkelde een toolkit kindvriendelijke beleid voor steden en gemeenten, die de leidraad vormt van onze coaching begeleidingen. Steden en gemeenten kunnen deze toolkit ook gebruiken om zelfstandig een traject af te leggen. Een stad of gemeente die het traject aflegt aan de hand van de toolkit, doorloopt volgende drie fases:

  • Fase 1: de staat van kindvriendelijkheid (brede, kwantitatieve analyse)
  • Fase 2: belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren (diepgaande, kwalitatieve analyse)
  • Fase 3: de opmaak van een strategie kindvriendelijke stad of gemeente

Onze begeleidingen nemen de toolkit kindvriendelijke steden en gemeenten als leidraad. 

Begeleiding op maat van jouw stad of gemeente

We willen steden en gemeenten helpen om een zo groot mogelijk deel van het proces zelf te dragen. Vanuit een lokale analyse van de beschikbare competenties, middelen en tijd vullen we samen met de stad of gemeente de begeleiding op maat in.
Een begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen, en wordt samengesteld uit 1 of meer van de volgende ingrediënten:

  • Procesbegeleiding: Bataljong volgt het intensief proces mee op van A tot Z;
  • Coaching en advisering: Bataljong coacht en adviseert 1-op-1 de procesopvolger van de gemeente tijdens de duurtijd van het traject. Ook het coachen van enkele medewerkers  voor specifieke onderdelen uit de toolkit is een optie.
  • Training ter plaatse: Bataljong werkt een training uit voor een grotere groep medewerkers met focus op het verwerven van de juiste competenties.
  • In opdracht: Hierbij besteed je één of meerdere onderdelen uit het  traject uit aan Bataljong.

Voor elke begeleiding maken we een offerte op maat.

We rekenen hiervoor in dagdelen. De kostprijs van een dagdeel is afhankelijk van 3 factoren:

  • Lidmaatschap van Bataljong: leden krijgen een aanzienlijke korting ten op zichte van niet-leden.
  • De grootte van de gemeente (aantal inwoners op 1 januari van het kalenderjaar waarin de offerte wordt opgemaakt): kleine gemeenten betalen minder dan grote gemeenten.
  • Omwille van de emancipatorische visie van Bataljong op procesbegeleiding, is het begeleidingsingrediënt ‘in opdracht’ duurder dan de andere ingrediënten.

Vraag je gratis en vrijblijvend intakegesprek aan

Wil je weten wat de opties zijn om het traject (of een deel ervan) af te leggen met begeleiding of coaching vanuit VVJ/Bataljong? Contacteer Imke voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Pichal
Imke
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
03 740 76 44

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong