fbpx Stap 5: In gesprek met de schepen(en) | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Stap 5: In gesprek met de schepen(en)


Tijdens deze  stap is het tijd  voor actie! Jouw jeugdraad, jeugddienst en schepen(en) gaan met elkaar in gesprek. Heb je nog wat overtuigingspower nodig? Bekijk de voorbeeldmail met extra argumenten. Personaliseer je communicatie naar je schepen(en) zoveel mogelijk en kies de argumenten die je denkt nodig te hebben.  

Hieronder vind je een aantal tips voor het gesprek zelf.  

Tips voor een effectief gesprek 

  1. Zorg voor een echt en oprecht gesprek. Toon dat je begaan bent met de kinderen en jongeren in je gemeente. Of vertel waarom je dit gesprek zo belangrijk vindt. Wat drijft jullie? 
  2. Wees constructief en respectvol in wat je zegt. Ga niet in de aanval, want dan schiet je gesprekspartner in de weerstand en creëer je geen open dialoog. 
  3. Leer actief luisteren. Heb niet alleen aandacht voor je eigen argumenten of replieken, maar probeer de boodschap van je gesprekspartner te begrijpen. 
  4. Stel passende vragen waar nodig. 
  5. Onderbreek je gesprekspartner niet. 
  6. Hou oogcontact. 
  7. Kom niet te vroeg tot (voorbarige) conclusies. 
  8. Glimlach. 
  9. Let op je eigen non-verbale communicatie en die van je gesprekspartner. 

Plancheckers-deal 

Sluit het gesprek af met een deal. Waarover zijn jullie het eens en welke toekomstplannen/acties wil je graag op papier? Maak samen een Plancheckers-deal op! Maak een top 3 (of meer als je dat wenst) met topics die jullie samen aangepakt willen zien na deze beleidsperiode.  

Je kan deze deal ook officieel maken met een foto-moment en deze verder verspreiden.   

Deze afspraak kan je daarna verder opvolgen. Je kan de schepen(en) regelmatig herinneren aan de ‘deal’ die jullie hebben gemaakt.  

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong