fbpx Til je mobiliteitsbeleid een trapje hoger | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Til je mobiliteitsbeleid een trapje hoger

Home»Boost je kennis»Mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren»Beleidsaanbevelingen»Til je mobiliteitsbeleid een trapje hoger

Til je mobiliteitsbeleid een trapje hoger

Een kindvriendelijk mobiliteitsbeleid streeft naar een groeiende autonomie voor kinderen en jongeren.

Een goed vertrekpunt is kijken hoe de buurten in jouw gemeente scoren op walkability

Check Fix the Mix als je fietsen in de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk wil maken

In het gezondheidsbeleid vind je aanknopingspunten voor een kindvriendelijk mobiliteitsbeleid

Sport als sparringpartner voor kindvriendelijke mobiliteit

Walkabilityscore-tool: een goed vertrekpunt

Of kinderen en jongeren zich autonoom kunnen en mogen verplaatsen, hangt voor een groot stuk af van hoe efficiënt en veilig je je te voet of met de fiets kunt verplaatsen in je buurt. Het goede nieuws is dat er een instrument bestaat dat al voor heel Vlaanderen de 'walkability' analyseerde: de walkabilityscore-tool van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

De tool houdt rekening met deze parameters:

 • 'Functiemix': hoeveel verschillende functies zijn aanwezig?
 • Woondichtheid
 • 'Stratenconnectiviteit': hoe gemakkelijk kunnen fietsers en voetgangers zich verplaatsen van punt A naar punt B?

Veilig fietsen in gezonde buurten: Fix the Mix!

Als je aan kinderen en jongeren vraagt met welke inrichting van straten ze zich het veiligst voelen om te fietsen, dan staan afgescheiden fietspaden met stip op de eerste plaats. Als dat niet mogelijk is, dan zijn lijnmarkeringen een goed alternatief. In de bebouwde kom is dat echter niet vanzelfsprekend. Wel duidelijk is dat 30km/u de aangewezen maximumsnelheid is en dat de omgeving uitnodigend en veilig moet zijn om te fietsen. Je leest er alles over in het doctoraatsonderzoek van Ariane Ghekiere.

Bed dit in in een breder verhaal van ontmoetingsruimte, voorzieningen en verbindende netwerken en je krijgt het verhaal van Fix the Mix: die visie die Fietsberaad Vlaanderen uitwerkte in samenwerking met TRIDÉE. Dit zijn de speerpunten van de aanpak:

 • Verenig een wijk met een brede visie op leefkwaliteit in de hele wijk, niet door ad hocoplossingen voor verkeers­knelpunten in enkele straten
 • Zet van meet af aan een brede lokale coalitie op van be­leidsmakers, beleidsdomeinen en burgeractoren, zodat een breed gevoel van eigenaarschap ontstaat
 • Mobiliseer actief een breed scala van lokale actoren rond de doelstellingen van de MIX-wijk, laat ze meedenken over maatregelen en meedoen bij de uitvoering

Omhoog

Definitie: "Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar het prettig en vei­lig fietsen is zonder fietspaden. Dat kan een zuivere woonwijk zijn, een meer gemengde wijk of een stadscentrum of dorpskern. Het is een gebied waar het algemeen goed toeven is en waar een prettige mix van activiteiten zijn plek vindt op straten en pleinen."

"MIX-wijken zijn verkeersveilig en zorgen ervoor dat ook kinderen zich autonoom kunnen verplaatsen. Fix The Mix is een concrete aanpak die gemeenten aanzet om keuzes te maken die leiden tot veilige, gezonde en sociale wijken waar het ook fijn fietsen is."
Wout Baert
Fietsberaad Vlaanderen

Leg de link met gezondheid

'Autonome mobiliteit', 'actieve mobiliteit', 'duurzame verplaatsingen': uiteindelijk draait het allemaal om hetzelfde doel: zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verplaatsingen laten maken te voet of met de fiets. Heeft jouw gemeente een gezondheidsambtenaar? Dan zijn er heel wat handvatten waar je samen rond aan de slag kan.

Omhoog

  Jeugd + gezondheid: de perfecte ambassadeurs voor een kindvriendelijke gemeente

  Aanknopingspunten:

  • In een Goe Gespeeld! gemeente heerst een positief speelklimaat: goed voor de gezondheid, met aandacht voor de bereikbaarheid van speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren
  • Bekijk samen in welke contexten je wandelen en fietsen bij kinderen en jongeren kan stimuleren. Concrete initiatieven kunnen speelstraten zijn, schoolstraten, jeugdwerkstraten, leefstraten... of bedenk je eigen concept!
  • Wil je een goed overzicht van mogelijke bestemmingen van kinderen en jongeren in je gemeente, breng dan samen het verbindingsweefsel in kaart, met de inbreng van verschillende doelgroepen.

  Omhoog

  Sport als sparringpartner voor kindvriendelijke mobiliteit

  Er zijn best wel wat punten waarop sport, jeugd en mobiliteit elkaar kruisen:

  • Onderwijs: kinderen en jongeren brengen er heel wat tijd door en de meeste verplaatsingen zijn van en naar school. Daardoor komt deze route ook van het sportbeleid in het vizier. Wat in de jeugdsector 'speelprikkels' genoemd wordt, zou je in sporttermen 'sportprikkels' kunnen noemen.
  • Een aantrekkelijke publieke ruimte die aanzet tot bewegen en actieve verplaatsingen aanmoedigt.
  • Duurzaamheid, met bijvoorbeeld een deelsysteem voor kinderfietsen.

  Meer informatie vind je op de ISB-website bij de tendensen en in de kennisbank.

  Omhoog

  "In 2023 is de weg naar school al een beweegavontuur op zich: bankjes zijn ideaal om op en af te springen, een laag muurtje of boomstronkje zijn een uitdaging voor het evenwicht, een spurtje trekken van de ene stip naar de andere…"
  Marjolein van Poppel (ISB vzw)
  Holvoet
  Ilse
  Vorming en procesbegeleiding
  03 740 76 42

  Contacteer ons

  Bataljong vzw
  Ossenmarkt 3
  2000 Antwerpen
  03/821.06.06
  info@bataljong.be

  Volg Bataljong