fbpx Kernspelers in het lokale en regionale mobiliteitsbeleid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Kernspelers in het lokale en regionale mobiliteitsbeleid

Home»Boost je kennis»Mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren»Kernspelers»Kernspelers in het lokale en regionale mobiliteitsbeleid

Kernspelers in mobiliteitsbeleid

Als je de stem van kinderen en jongeren een plek wil geven in het lokale en regionale mobiliteitsbeleid, zijn er een aantal spelers die je daarbij kunnen helpen.

 • Denk aan wat wij als Bataljong de ‘kernspelers van het lokale beleid voor kinderen en jongeren’ noemen: ambtenaren, politici en de kinderen en jongeren zelf.
 • Meer concreet: de schepenen van jeugd en van mobiliteit, de jeugd- en mobiliteitsambtenaren en de begeleidingscommissie en de jeugdraad.
 • Buiten het gemeentebestuur haal je de mosterd bij middenveldorganisaties gespecialiseerd in jeugdbeleid en/of mobiliteitsbeleid. 
 • Hogere overheden stellen regelgeving op, bieden inhoudelijke ondersteuning en soms ook subsidies.

De jeugdraad en mobiliteitsbeleid

Mobiliteit zit heel dicht op het vel van jongeren, dus is het zeker de moeite waard om als bestuur te polsen welke rol de jeugdraad wil opnemen in het mobiliteitsbeleid. Als jeugdraad hoef je daar uiteraard niet op te wachten, aarzel  niet om die wens kenbaar te maken aan je bestuur. Geef zelf aan welke thema’s jullie van dichterbij willen opvolgen.

Als gemeentebestuur kan je:

 • de jeugdraad minstens informeren over mobiliteitsplannen, circulatieplannen, projecten voor (her)inrichting van delen van de publieke ruimte…
 • de jeugdraad systematisch om advies vragen bij dossiers met impact op de leefwereld van kinderen en jongeren.
 • dossiers doorspelen aan de ondersteunende ambtenaar die kan helpen om de inschatting te maken wanneer een advies waardevol is.
 • als bevoegde ambtenaar en/of schepen zelf toelichting geven aan de jeugdraad.

Gemeentelijke Begeleidingscommissie  (GBC)

In dit overlegforum zetelen mensen uit verschillende disciplines en beleidsdomeinen. Samen onderzoeken ze mobiliteitsknelpunten en werken ze voorstellen tot oplossingen uit.

 • Voor projecten die de gemeentegrenzen overschrijden, kan een intergemeentelijke begeleidingscommissie in het leven geroepen worden.
 • Net als bij de jeugdraad, is het de gemeenteraad die de GBC opricht.
 • Vaste deelnemers zijn onder meer het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken (Beleid) en de Lijn
 • De gemeenteraad kan ervoor kiezen om de GBC ook open te stellen voor de bevolking, dus ook voor leden van de jeugdraad als er jongeren zijn die hierin geïnteresseerd zijn.

Middenveldorganisaties

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een drievoudige ambitie:

 • voortrekkers van duurzame mobiliteit krijgen meer slagkracht;
 • overheden maken werk van geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid;
 • de groep aan geëngageerde partners voor een duurzame mobiliteitscultuur blijft groeien.

Surf naar Netwerk Duurzame Mobiliteit voor informatie, inspiratie, praktijkvoorbeelden en heel wat acties waar je lokaal je karretje kan aanhangen.

Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad helpt overheden bij hun fietsbeleid. Thema’s waarvoor je bij hen terecht kan, zijn fietsbeleid en –monitoring, fietsparkeren, fietsinfrastructuur, fietsveiligheid, fietsen stimuleren en info rond elektrische fietsen. ‘MIX-wijken’ is de visie over ‘veilig fietsen in een gezonde buurt’ die zij in een participatief project hebben uitgewerkt.

fietsberaad.be

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert sensibiliseringsacties zoals www.beloofd.be. Als gemeente kun je gebruik maken van hun campagnemateriaal en jouw campagne op de nationale campagnes afstemmen. Nog interessant zijn de opmerkingen over een brede waaier van verkeersaspecten.

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Holvoet
Ilse
Breed jeugdbeleid
03 740 76 42

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief