fbpx Concrete stappen naar meer autonome mobiliteit | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Concrete stappen naar meer autonome mobiliteit

Home»Boost je kennis»Mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren»Beleidsaanbevelingen»Concrete stappen naar meer autonome mobiliteit

Concrete stappen naar meer autonome mobiliteit

Trek voluit de kaart van de modal shift. Zorg ervoor dat de duurzame manier van zich verplaatsen voor de mensen ook de béste manier is. Maak een mobiliteitsbeleid dat toegankelijk is, sociaal en rechtvaardig.

Gebruik deze lijst beleidsaanbevelingen stap voor stap: pik er prioriteiten uit en ga daarmee aan de slag. Rome is ook niet op één dag gebouwd. 

Kindvriendelijk mobiliteitsbeleid vormgeven

Principes voor het mobiliteitsbeleid

Ruimtelijke planning

Infrastructuur voor wandelen en fietsen

Wandelen en fietsen stimuleren

Kwaliteitsvol openbaar vervoer

Bronnen

Kindvriendelijk mobiliteitsbeleid vormgeven

Bekijk het mobiliteitsbeleid breed: het gaat over bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en verduurzaming.

Realiseer een speel- of verbindingsweefsel om een jeugdgericht mobiliteitsbeleid uit te werken. Een verbindingsweefsel zet in op veilige routes tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven. 

Weet dat mobiliteit een cruciale factor is voor mensen in armoede om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Weet ook dat veel sectoren een opdracht hebben in het bestrijden van vervoersarmoede. Denk aan welzijnsorganisaties, armoedeverenigingen, ziekenfondsen, vervoersaanbieders, werkgevers, VDAB, huisvesting, medische diensten...

Omhoog

Zorg voor kwaliteitsvolle participatie van kinderen, jongeren en hun organisaties binnen de vervoerregio's. 

Principes voor het mobiliteitsbeleid

Hanteer het STOP-principe als leidraad voor investeringen binnen mobiliteit en openbare werken.

Realiseer combimobiliteit op maat van kinderen en jongeren, zorg dat de combimobiliteitsketen ook vlot functioneert zonder auto.

Pak de vervoersarmoede van ouderen of personen met een beperking met de kansen van het 'vervoer op maat'. Ook kinderen en jongeren zullen er wel bij varen.

Geef voorrang aan de handhaving van verkeersregels.

Omhoog

"Tieners in kleine gemeenten zitten overal tussenin: te oud om hun goesting te vinden in de gemeente, te jong om zelfstandig naar de grote stad of steenweg te trekken, waar ze de dingen vinden die ze graag doen. Bereikbaarheid en veiligheid zijn dus cruciaal."
Sabine Miedema (Kind & Samenleving)

Ruimtelijke planning

Woonkernen moeten zo veel mogelijk autoluw of autovrij zijn.

Voorzie basisvoorzieningen, winkels, diensten, scholen en kantoren in de nabijheid van woningen.

Zet in op de bereikbaarheid van attractiepolen voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Omhoog

Zet prioritair in op straten en pleinen als plaatsen voor ontmoeting, ontspanning, spel… zodat deze functies terug aan belang winnen ten opzichte van de dominante doorstroomfunctie van onze wegen. (Vlaamse Jeugdraad)

Wandelen en fietsen stimuleren

Focus bij promotie van actieve verplaatsingen bij jongvolwassenen niet (te veel) op veiligheid, ecologie en gezondheid. Focus wél op andere voordelen zoals korte reistijd, sociale aspecten, lage kosten, flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Stimuleer scholen om verkeerslessen op school aan te bieden. Daarbij hoort ook het oefenen van praktische verkeersvaardigheden bij en bewustmaking rond zichtbaarheid en de dode hoek bij vrachtwagens.

Stimuleer ouders om samen met hun kinderen vanaf jonge leeftijd (<10 jaar) te fietsen naar bestemmingen in de buurt. Zo worden kinderen zich bewust van de verkeersgevaren en -moeilijkheden op deze routes en kunnen ze op oudere leeftijd zelfstandig de route afleggen.

Omhoog

Infrastructuur voor wandelen en fietsen

Voet- en fietspaden moeten effen en goed onderhouden zijn. Dat maakt ze aangenaam om op te fietsen en fietsers hoeven niet bang te zijn om te vallen.

Vermijd obstakels op voet- en fietspaden: vuilnis, geparkeerde fietsen en auto's, bloembakken, verlichtingspalen, elektriciteitskasten en verkeersborden.

Voet- en fietspaden moeten duidelijk afgescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer.

Zorg voor veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten.

Zie erop toe dat geparkeerde auto's of hagen het zicht en de zichtbaarheid van jonge fietsers en voetgangers niet belemmeren. Ga op je knieën zitten om de situatie vanuit hun standpunt te bekijken.

Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen voet- en fietspad. Je kunt daarvoor (kleur)markeringen gebruiken of kleine fysieke afscheidingen, maar die mogen geen obstakel vormen voor voetgangers en fietsers.

Verkeerslichten moeten eenduidig zijn (bijvoorbeeld gelijktijdig oversteken van fietsers en voetgangers).

Voorzie voldoende en veilige fietsenstallingen op plaatsen die populair zijn bij jongvolwassenen.

Beperk verkeerssnelheden in schoolbuurten en langs de routes naar de scholen.

Omhoog

"Nabijheid is de beste mobiliteit."
Mobiel21, dossier Vervoersarmoede vandaag

Kwaliteitsvol openbaar vervoer

Bepaal het aanbod openbaar vervoer op basis van de potentiële vraag, de gewenste verplaatsingen. Ga in gesprek met jongeren om te weten te komen welke verplaatsingen jongeren met het openbaar vervoer zouden willen doen.

Verbeter het avond- en nachtaanbod van openbaar vervoer, eventueel door vervoer op maat. Een voorbeeld hiervan zijn taxicheques.

Zorg dat zoveel mogelijk mensen makkelijk toegang hebben tot openbaar vervoer.

Omhoog

Bronnen

Advies van de Vlaamse Jeugdraad op het voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, 17 september 2018
    
Standpuntennota memorandum verkiezingen 2019 van de Vlaamse jeugdraad
    
Hoe ZOT is ons dorp? Publicatie van Kind & Samenleving die ook methodieken voor belevingsonderzoek bevat, 2016

Wat willen kinderen in hun dorp? Artikel in Lokaal, februari 2018
    
Tienspraak, publicatie van Kind & Samenleving, 2019
    
Wat gezinnen willen: veilig verkeer op kindermaat. Gezinsbond, 19 september 2018
    
Dossier 'Vervoersarmoede vandaag' van Mobiel 21, mei 2015

Zonder auto geen job? Vervoersarmoede bij de zoektocht naar werk. Mobiel21, Inzicht nr. 32, november 2017

Ik geraak er niet! Mobiliteit, een recht! Website voor iedereen die mensen, letterlijk en figuurlijk, op weg wil helpen. Een samenwerkingsverband tussen Welzijnsschakels, Mobiel 21 en het Netwerk tegen Armoede. 
    
Onderzoeken omtrent de promotie van actieve verplaatsingen in Vlaanderen 2010 - 2018 (Onderzoeksgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde UGent, Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit & Gezondheid UGent en Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Voeding & Gezondheid VUB; promotoren: Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij)

Omhoog

 

Holvoet
Ilse
Vorming en procesbegeleiding
03 740 76 42

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong