fbpx Basisbereikbaarheid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisbereikbaarheid

Home»Boost je kennis»Mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren»Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid

Met het concept ‘basisbereikbaarheid’ wil de Vlaamse overheid dat gemeenten in regio’s gaan bekijken hoe ze belangrijke maatschappelijke functies zo goed mogelijk bereikbaar kunnen maken. De bedoeling is dat reizigers verschillende vervoersmiddelen combineren om op hun bestemming te geraken. Afstemming wordt daarbij cruciaal.

Het is de bedoeling dat de vervoerregio’s in de loop van 2019 hun eerste mobiliteitsplannen goedkeuren, zodat het systeem in 2020 in heel Vlaanderen kan uitgerold worden.

Decreet basisbereikbaarheid: belangrijke aandachtspunten

De Vlaamse Regering gaf op 20 juli 2018 haar principiële goedkeuring aan het decreet Basisbereikbaarheid. Na het advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) en de Raad van State keurde het Vlaams Parlement het decreet definitief goed op 21 december 2018.

Welke aandachtspunten zijn belangrijk voor het lokale niveau?

Maak ruimte voor kwalitatieve participatie van kinderen en jongeren

Gemeenten worden ingedeeld in vervoerregio’s. Elke regio krijgt zijn eigen vervoerregioraad waarin gemeenten samen met de gewestelijke instanties (Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) oplossingen zoeken voor mobiliteitsuitdagingen in de regio.
 

 

De vraag is hoe democratisch en transparant deze vervoerregio’s zullen zijn: welke garanties komen er voor kwaliteitsvolle transparantie, voor alle inwoners, en voor kinderen en jongeren? Is er een rol weggelegd voor de jeugdraad?

Combimobiliteit moet zorgen voor een afname van de vervoersarmoede

Het principe van de combimobiliteit houdt in dat je vlot van het ene vervoersmiddel overstapt naar het andere om op je bestemming te geraken. De trein vormt de kern van het mobiliteitsnetwerk. Die moet aansluiten op ander openbaar vervoer zoals bus, tram en metro, op hun beurt dan weer aangevuld met vervoersmiddelen als deelfietsen, taxi’s en andere diensten.

Belangrijk voor kinderen en jongeren zal zijn dat de combimobiliteitsketen ook werkt zonder auto, dus dat je ook zonder auto aan de eerste opstap van openbaar vervoer geraakt.

Beperk het aantal overstappen, want jongeren ervaren dit niet als gebruiksvriendelijk (zie ook de adviezen van de Vlaamse jeugdraad).

Geef aandacht aan plaatsen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren

Regio’s krijgen de opdracht om een mobiliteitsbeleid uit te werken op maat van hun noden en behoeften. Dat houdt de kans in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren op een vlotte manier kunnen geraken op plaatsen die voor hen belangrijk zijn, op momenten dat zij het nodig hebben.
Denk hierbij niet alleen aan scholen, maar ook aan sportclubs die ’s avonds trainen, jeugdwerkinitiatieven die in het weekend hun werking hebben, uitgaansbuurten… Het antwoord kan een combinatie zijn van standaardaanbod en vervoer op maat.  

Denk hierbij niet alleen aan scholen, maar ook aan sportclubs die ’s avonds trainen, jeugdwerkinitiatieven die in het weekend hun werking hebben, uitgaansbuurten… Het antwoord kan een combinatie zijn van standaardaanbod en vervoer op maat.

Meer info

Holvoet
Ilse
Vorming en procesbegeleiding
03 740 76 42

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief