fbpx Nieuwe jongeren aantrekken om naar de jeugdraad te komen | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe jongeren aantrekken om naar de jeugdraad te komen

Home»Boost je kennis»Jeugdraadondersteuning»Werking»Nieuwe jongeren aantrekken om naar de jeugdraad te komen

Meer jongeren naar de jeugdraad

Wie nieuwe vrijwilligers wil aantrekken zal eerst goed moet nadenken over wat voor jeugdraad ze willen zijn. Het is geen simpele opdracht en vormt zowel een uitdaging voor de jeugdraad, de jeugddienst als de schepen van jeugd. Eens het denkwerk is verricht is het tijd om de jeugdraad in de verf te zetten. Je ontdekt hoe jij en anderen het doen.

De meest gestelde vraag van jeugdraden

Hoe betrekken we meer jongeren bij de jeugdraad? Veel jeugdraden geven aan dat ze graag een breder publiek willen aantrekken zodat de jeugdraad meer een afspiegeling wordt van de bevolking. Een zeer verdienstelijk doel waar alleen geen pasklaar antwoord op is. De oplossing zit hem vooral in de antwoorden op enkele vragen die je je als jeugdraad moet stellen.

Fel begeerd: de geëngageerde vrijwilliger

De schreeuw om aandacht van verenigingen, events, vrijetijdbestedingen…was nooit groter dan vandaag. Door het grote aanbod zijn mensen minder trouw aan één organisatie. Ze 'shoppen' liever of verbinden hun engagement kortstondig aan verschillende initiatieven.
Bekijk het als een drukke winkelstraat met tientallen etalages waaruit de vrijwillliger maar te kiezen heeft. Om je kansen te vergroten heb je er dus alle belang bij om jouw etalage smoel te geven. Zet je geprezen producten en interessante bezienswaardigheden in de etalage.

Hoe geef je jouw jeugdraad smoel?

Wij zetten op een rijtje waar je best aan denkt:

Wie zijn we als jeugdraad?

Om je te onderscheiden van de rest is het belangrijk dat je goed weet wie je bent als jeugdraad en wat je de nieuwe vrijwilliger te bieden hebt.

Wat is de doelstelling(en) van de jeugdraad?

Zeg duidelijk wat de jeugdraad wil bereiken en waar de uitdaging ligt. Het is best mogelijk dat je tot verschillende doelstellingen komt. Geen probleem, maar probeer er toch één als prioriteit aan te duiden. Je kan niet én dit én dat zijn… Dat zorgt voor verwarring. Durf keuzes maken zodat je een duidelijk kernboodschap kan formuleren.

Voorbeeld
De jeugdraad tekent mee het jeugdbeleid van gemeente X uit op basis van de stem van de jonge inwoners.

Voorbeeld
De jeugdraad verbindt de lokale jeugdverenigingen en de gemeente X met elkaar. Door ervaringen en informatie uit te wisselen kan elke vereniging zich individueel versterken.

Dit zijn duidelijk twee verschillende doelstellingen met telkens hun eigen boodschap. Afhankelijk van de doelstelling zal de vrijwilliger zich aangesproken voelen. Daarom is het belangrijk dat je een duidelijke keuze maakt waar het gewicht van de jeugdraad ligt. Als je het ene belooft aan je nieuwe vrijwilliger kan je plots niet alleen maar bezig zijn met het andere.

Waarom doen we het?

Zeggen waarom je iets doet legt meteen de ziel bloot. Het toont aan welke waarden en normen je als jeugdraad belangrijk vindt. Vrijwilligers gaan zich hierdoor verbonden voelen met jou.

Voorbeeld
Kinderen en jongeren maken constant gebruik van de dienstverlening van de gemeente (pleintjes, vrijetijdsbesteding, bus, fiets, uitgaan…) Als jongeren kennen wij onze leefwereld het best. Het is essentieel dat hiermee rekening wordt gehouden en niets boven de hoofden van kinderen en jongeren wordt beslist.

Wat doen we?

Toon heel duidelijk wat je nu precies met de jeugdraad doet om de missie te laten slagen. Hoe ziet het portfolio van de jeugdraad er uit? Hier is de vrijwilliger het meest benieuwd naar. Hij kan een beeld vormen van de sfeer en activiteiten die de jeugdraad organiseert.

Voorbeeld:

 • Foto’s waarin de jeugdraad jongeren bevraagt
 • Foto’s van projecten
 • Voorbeeld van een advies
 • Krantenartikel over de jeugdraad
 • Toon wie je bent: foto’s van leden en hun link met de jeugdraad
 • Logo jeugdraad

Maak deze informatie over de jeugdraad zichtbaar

Via een website (bijvoorbeeld via die van de gemeente) of je kan zelf een maken via Wix, Squarespace, Wordpress… Ga na of de communicatiedienst kan helpen.

Dit kost natuurlijk tijd en moeite maar eens je het hebt, kan je van daaruit ook communiceren. Het draag allemaal bij tot het vullen en kleur geven van je etalage.

Waar vind je jongeren?

Waar en hoe spreek je jongeren aan en hoe breng je hen op de hoogte van jouw boodschap?

Plekken waar jongeren komen

Ga naar plekken waarvan je weet dat er veel jongeren komen.

Bijvoorbeeld:

 • cafés
 • culturele centra
 • jeugdontmoetingscentrum
 • scholen
 • online
 • verenigingen, jeugdhuizen
 • stations
 • festiviteiten…

Tip: open een kaart van de gemeente en duidt de plekken aan waar jongeren komen. Door er zo naar te kijken, herken je zeker blinde vlekken.

De eigen activiteiten van je jeugdraad

Spreek jongeren aan op de momenten waarop jij als jeugdraad actief bezig bent. Bijvoorbeeld tijdens een gemeentelijke festiviteit waarop de jeugdraad jongeren bevraagt. Jongeren hebben dan meteen een beeld van wat je met de jeugdraad allemaal doet en waarvoor het allemaal dient.

Tip Hou de jongeren die je bevraagt op de hoogte van de resultaten

 • Wat heeft hun input en bijgevolg je hele bevraging opgeleverd?
 • Ben je hiermee naar de politici gegaan?
 • Hoe hebben zij gereageerd?
 • Wat zijn de volgende stappen?
 • Vraag dus altijd de contactgegevens van de persoon die je bevraagt....

Zo bouw je een relatie op met iemand en zal die sneller toetreden tot de jeugdraad.   

Spreek mensen aan op hun talenten

Je kan iemand heel vrijblijvend benaderen door uit te leggen wat je doet met de jeugdraad. En de vraag stellen of hij/zij zin heeft om mee te doen. Je kan ook iemand aanspreken op zijn competenties en talenten. Er zijn veel profielen die goed van pas komen bij de jeugdraad:

 • Creatieve geest met goede ideeën
 • De mondige die het goed kan uitleggen
 • De straffe schrijver
 • De marketeer die zich goed kan behelpen met online tools
 • De enthousiasteling die energie haalt uit het praten met andere mensen

Aangesproken worden over iets waar je goed in bent is altijd leuk. Je kan het engagement hiermee ook afbakenen. Misschien heeft die persoon wel zin om je te helpen met de communicatie van de jeugdraad maar niet zozeer met beleidsmatige zaken.

Iedereen zijn rol

Het kost natuurlijk allemaal heel veel energie om jongeren naar de jeugdraad halen. Als je dit enkel laat afhangen van de gemotiveerde enkelingen zal je snel vastzitten. Iedereen heeft hier zijn taak en verantwoordelijkheid in, jeugdraad, jeugddienst, schepen van jeugd (die spreekt in naam van het gemeentebestuur). De jeugdraad is nog steeds een verplichte adviesraad die moet worden ondersteund vanuit de gemeente. Je zou de rollen als volgt kunnen invullen:

Schepen van jeugd: overtuigt het gemeentebestuur van het belang van de jeugdraad

Om rendement uit de jeugdraad te halen en alle kansen te benutten die het beleid ten goede komen, is het belangrijk om hierin te investeren.

 • Door de jeugddienst tijd te geven om de jeugdraad te ondersteunen
 • Elke gemeentedienst heeft er belang bij om de stem van jongeren te kennen. Werk samen en vergroot voor de gemeente het belang van de jeugdraad.
 • Beschouw de jeugdraad als een volwaardige partner door hun impact toe te laten.
Jeugddienst: ondersteunt de jeugdraad

Het is belangrijk dat de jeugddienst tijd krijgt binnen zijn takenpakket. Dit kan op verschillende manieren en is heel afhankelijk van de werking van de jeugdraad. Elke jeugddienst vult die rol voor zichzelf in:

 • Coachen en motiveren
 • Administratie en secretariaat
 • Informeren over het beleid
 • Meedoen met de activiteiten
 • Aanspreekpunt voor de jeugdraad
 • Vrijwilligersbeleid opvolgen
 •  …
Jeugdraad: neem de touwtjes in handen

Zij bepalen de agenda en zijn de drijvende motor. Jeugdraad moet zich bewust zijn van hun decretele taak om de inspraak van kinderen en jongeren verzekeren. In samenspraak met jeugddienst en gemeentebestuur moeten zij nadenken op welke manier en op welk niveau zij aan beleidsparticipatie willen doen zodat inspanningen maximaal renderen.

Vrijwilligersbeleid voor jeugdraders

Denk zeker ook na over hoe je omgaat met je vrijwilligers. Door drukte kan je dit wel eens uit het oog verliezen. Probeer hier de nodig aandacht aan te besteden. Dit hoeft niet veel tijd te kosten maar de waardering is groot. Denk eens na over volgende vragen.

Hoe worden mensen onthaald?
 • Worden ze voorgesteld?
 • Krijgen ze wat algemene info over de werking?
 • Weet de vrijwilliger wat van hem wordt verwacht?
Worden mensen binnen de jeugdraad voldoende gecoacht?
 • Ligt het in de lijn van hun verwachtingen?
 • Moeten competenties en vaardigheden worden aangescherpt?
Evalueer de situatie af en toe door met de mensen in gesprek te gaan
 • Voelen zij erkenning?
 • Zijn ze nog gemotiveerd?
 • Wat geeft hen goesting? Wat minder?
Hoe gaan we om met mensen die het schip verlaten?
 • Willen ze nog betrokken worden?
 • Bieden we een waardig afscheid?
De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief