fbpx Verplichting attest strafregister voor vrijwilligers en beroepskrachten | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichting attest strafregister voor vrijwilligers en beroepskrachten

Home»Boost je kennis»Jeugdaanbod»Lokaal jeugdaanbod vormgeven»Verplichting attest strafregister voor vrijwilligers en beroepskrachten

Verplichting attest strafregister voor vrijwilligers en beroepskrachten - uitzondering jeugdwerk!

Update 28 juli 2022 : de uitzondering van de verplichting voor vrijwilligers in het jeugdwerk werd definitief beslist door de Vlaamse Regering

Decreet rond 'attest van goed gedrag en zeden' gestemd - nog niet gepubliceerd

Dit is een stand van zaken in een lang lopend debat over het verplicht attest uit het strafregister. Op 1 juni keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goed dat organisaties allerhande verplicht een uittreksel uit het strafregister (model 2 - goede zeden) op te vragen bij nieuwe medewerkers. Het gaat om meerderjarige beroepskrachten én vrijwilligers die structureel in aanraking komen met kinderen en jongeren.

Voor welke organisaties zal de verplichting tot opvraging gelden?

Voor organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Denk dus niet alleen aan jeugd, cultuur en sport, maar ook aan kinderopvang, onderwijs, welzijn... 

Wat is het doel? Waar komt dit vandaan?

Dit decreet is één van de 70 acties die opgenomen zijn in het Vlaamse actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. Het moet de beleidsdomein overschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld versterken.

Uitzondering voor vrijwilligers in het jeugdwerk = beslist!

Het decreet geeft vakministers de mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen. Minister Dalle deed dat meteen voor vrijwilligers in het jeugdwerk. Na advies van de Raad Van State, de SARC en de Vlaamse Jeugdraad, besliste de Vlaamse Regering effectief tot die uitzondering op 15 juli 2022.

Wat is de stand van zaken? Wanneer gaat het in voege?

Wanneer het decreet in voege gaat is nog niet duidelijk: de regering kan dat nog bepalen. Maar dat zal uiterlijk 6 maanden na het verschijnen in het staatsblad zijn. Voor deze zomer zal er dus sowieso nog niet aan de verplichting moeten voldaan worden.

Welke afspraken gelden er nog en hoe moeten we dit aanpakken?

Departement Cultuur Jeugd Media ontwikkelt momenteel een stapsgewijs draaiboek om met de opvraging verstandig om te gaan. Denk hierbij o.a. aan afspraken rond privacy. Zeker is dat het attest niet moet opgevraagd worden voor minderjarigen die je aanstelt, of wanneer de persoon het voorbije jaar reeds een attest heeft voorgelegd (bij een eerder engagement). Eens de controle gebeurd is en de aanstelling van de beroepskracht of vrijwilliger een feit, zal het attest vernietigd moeten worden.

Wat mogen we verwachten van Bataljong?

We volgen het dossier op via overlegplatformen rond integriteitsbeleid en in overleg met de jeugdsector. Waar we voor staan?

  • Uiteraard is de seksuele integriteit van kinderen beschermen essentieel. Het attest levert daartoe echter maar een kleine bijdrage. Het zegt enkel iets over een eerdere veroordeling, niets over gedrag vandaag. Een goed integriteitsbeleid in zijn geheel blijft belangrijker.
  • Om de focus te houden en de privacy maximaal te beschermen is het van belang dat op model 2 enkel zedenfeiten komen te staan. Dat vragen we uitdrukkelijk en daarvoor moet er nog regelgeving wijzigen. Wie ooit in aanraking kwam met drugs of een ander strafbaar feit pleegde, mag niet geremd worden om zich te engageren. Jeugdwerk is ook een plek voor inclusie en een tweede kans.
  • Gezien vrijwilligerswerk al vaak gehinderd wordt door regulitis, staan wij achter de uitzondering voor vrijwilligers in het jeugdwerk en vragen wij pragmatische procedures voor verenigingen / organisatoren rond de opvraging, controle en opvolging wanneer het toch moet (bv. voor jobstudenten).
Sprangers
Jurgen
Directeur
03 821 06 03

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief