fbpx Kampcharter | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Kampcharter

Home»Boost je kennis»Brede jeugdwerkondersteuning»Op kamp»Kampcharter

Kampcharter

Goede afspraken maken goede kampvrienden

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen. In juni 2017 ondertekende de Vlaamse overheid het Kampcharter, samen met Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), het verzameld jeugdwerk en Bataljong (toen nog VVJ).

Deze engagementsverklaring vraagt aan alle partijen vooral een groot onderling begrip. Goede afspraken en respect voor elkaar zijn de basis van een goede kampzomer.

Wat is je rol als gemeente?

De Vlaamse gemeenten en hun jeugddiensten spelen een sleutelrol bij de realisatie van zomerkampen. Ze ondersteunen lokale jeugdwerkverenigingen die op kamp gaan en zijn vaak gastgemeente. De populairste gastgemeenten ontvangen tientallen groepen per zomer. De gemeente is daarnaast een belangrijke partner voor de uitbaters van jeugdverblijven en kampterreinen. Het gemeentebestuur draagt bovendien een verantwoordelijkheid: jeugdwerkgroepen moeten indien nodig op de gemeente kunnen rekenen. Heldere afspraken en een positief onthaalbeleid zijn dan ook onmisbaar, zowel voor de plaatselijke bevolking als voor de verblijvende jeugdgroepen.

"Als jeugddienst kan je ervoor zorgen dat verenigingen zich thuis voelen in je gemeente door een actief onthaalbeleid te voeren en veel informatie online te bundelen. Laat die jeugdwerkers vooral hun kamp organiseren en zorg dat de administratieve last beperkt blijft en vraag enkel op wat noodzakelijk is en mag!"
Katleen Pyl
Jeugddienst Essen
Vanuit Bataljong willen we jeugdambtenaren stimuleren om als antenne te fungeren. Als gastgemeente, voor een gastvrij kader en onthaal van de jeugdgroepen die neerstrijken in de gemeente. En als ondersteuner van de jeugdgroepen uit de eigen gemeente die uitzwerven naar andere gemeenten. Zorgen dat ze zorgeloos op kamp kunnen vertrekken en weten waar ze kunnen aankloppen. De jeugdambtenaren zijn de handen en voeten van het lokale bestuur om dit waar te maken.
Astrid Roeges
Voorzitter Bataljong

Meer info

Alles wat je moet weten over kampen vind je op www.opkamp.be.

Wil je alles weten over de do’s en dont’s van jeugdverblijven? Klop aan bij het Centrum voor Jeugdtoerisme vzw.

Jeugdlokalen.be helpt jeugdverenigingen, eigenaars van jeugdlokalen, gemeentebesturen … bij het realiseren van een veilig onderdak voor elke jeugdvereniging, aangepast aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Zorgeloos op kamp? Reserveer je tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK).

Het actieplan van de Vlaamse overheid voor voldoende aanbod en duurzamere infrastructuur: Masterplan bivakplaatsen

 

Delville
Bert
Coördinatie regie vrijetijdsaanbod
03 821 06 05

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief