fbpx Speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren in het beleidsproces? | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren in het beleidsproces?

Home»Boost je kennis»Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren»Visie op inspraak en beleidsparticipatie»Speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren in het beleidsproces?

Participatie van kinderen en jongeren in het beleidsproces

Ja! Want:

  • Kinderen en jongeren hebben geen stemrecht
  • Ze hebben als volwaardige burgers het recht om gehoord te worden
  • Ze maken zowat een derde uit van de bevolking
  • Ze zijn de enige ervaringsdeskundigen over hun leefwereld
  • Ze zijn competent om deel uit te maken van het beleidsproces
"We trachten beslissingen nu altijd te toetsen aan kinderen en jongeren zelf. Via participatieve trajecten komen we nu samen tot oplossingen. Vroeger dachten we vaak dat volwassenen wel wisten wat kinderen wilden, zonder het hen te vragen."
Jo Vander Meylen
Schepen van Jeugd, Beersel

Garandeer doorgedreven participatie van kinderen, jongeren en hun verenigingen bij de opmaak van het meerjarenplan.

Hoe je dat doet?

  1. Zet een leefwereldonderzoek op bij de kinderen en jongeren.
  2. Betrek de jeugdraad actief en niet alleen bij de zuivere advisering op het einde.
  3. Waardeer initiatieven van de jeugd en luister naar hun (impliciete) boodschap.
  4. Betrek je jeugdambtenaar tot op strategisch niveau. Benut zijn kennis over je jonge inwoners.

 

Nog belangrijker dan het advies van volwassen experts, is dat van kinderen en jongeren zelf.
Jurgen Sprangers
Directeur Bataljong
Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong