fbpx De rol en positie van de jeugdraad in een goed participatiebeleid voor kinderen en jongeren | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

De rol en positie van de jeugdraad in een goed participatiebeleid voor kinderen en jongeren

Home»Boost je kennis»Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren»»De rol en positie van de jeugdraad in een goed participatiebeleid voor kinderen en jongeren

De jeugdraad in het gemeentelijk participatiebeleid

De jeugdraad verdient zijn plaats in een goed gemeentelijk participatiebeleid, en wel om twee redenen.

Betrekken van kinderen en jongeren bij beleid

De jeugdraad heeft in het sterk afgeslankte decreet lokaal jeugdbeleid de taak om kinderen en jongeren te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het meerjarenplan.

  • Hiermee bevestigt de Vlaamse overheid haar geloof in de jeugdraad als participatie-instrument voor lokaal beleid.

  • Door geen vormvereisten of expliciete verwachtingen mee te geven, laat de Vlaamse overheid de gemeentebesturen vrij om het instrument zo vorm te geven dat dit het beste past in de lokale context.

Vernieuwde aanpak van beleidsparticipatie

De jeugdraad is een plek waar jongeren en jeugdwerkinitiatieven al jaren hun link met de gemeente vinden, de ene keer weliswaar al met groter succes dan de andere keer. Of je in de jeugdraad vooral jeugdwerkinitiatieven vertegenwoordigd ziet, of als je er voornamelijk individuele jongeren vindt, maakt niet uit.

Veel jeugdraden willen in hun gemeente de motor worden van een vernieuwde aanpak van beleidsparticipatie voor en door kinderen en jongeren.

“Onze ambitie is om kinderen en jongeren de kans geven om actief mee te bouwen aan hun eigen leefomgeving. Kinderen en jongeren worden vaak pas sporadisch of zijdelings betrokken bij het beleid. Het moet onze ambitie zijn om hen actief te betrekken in algemene beleidsthema’s. Hun mening over en deelname aan een gemeentelijk beleid is verrijkend.”
Gunther Janssens
Schepen van Jeugd, Boutersem
De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong