Sterk beleid voor jonge inwoners

Regionale congressen voor schepenen van jeugd en jeugdambtenaren

In februari 2019 organiseerde Bataljong in samenwerking met VVSG en met de ondersteuning van de Vlaamse overheid een congressenreeks voor schepenen van jeugd en hun ambtenaren.

Kortrijk, Gent, Brussel (VGC), Antwerpen en Genk heetten in totaal iets meer dan 300 deelnemers welkom op 5 avonden vol prikkelende input, inspirerende voorbeelden en verrassende ontmoetingen met collega's, partners en spelers uit het werkveld.

"Als nieuwe schepen van jeugd vind ik het vooral interessant om m'n netwerk te laten groeien en kennis te maken met Bataljong en de collega's uit andere Vlaamse gemeenten."

- schepen van jeugd op het congres in Gent

"Goede babbel met nieuwe schepen van en naar het congres."

- jeugdambtenaar over het congres in Brussel

"Heel gedreven mensen waardoor je zelf goesting krijgt."

- schepen van jeugd op het congres in Kortrijk over de praktijkvoorbeelden

Bedankt dat je er was!

Bataljong zocht en vond in elke stad jong lokaal talent om de congressen vast te leggen op de gevoelige plaat.

Pdf's van de sessies en de praktijkvoorbeelden vind je hier.

Plenaire speeches

1. Hoe betrek je kinderen en jongeren bij je beleid?

1. Hoe betrek je kinderen en jongeren bij je beleid?

Participatie met kinderen en jongeren: wat is het en hoe doe je dat? En wat is de win-win als je kiest voor participatieve werkvormen? We verkennen samen de verschillende mogelijkheden van eerlijke participatie en bestaansvormen.

Participatie is ook een opdracht van de gemeente. Het nieuwe decreet lokaal bestuur geeft de opdracht aan de gemeenteraad om een participatiereglement op te stellen. Welke plaats krijgt participatie in jouw gemeente/stad?

We staan ook stil bij het belang van kinderen en jongeren structureel bevragen, raadplegen of zelfs mee laten beslissen. We geven je een houvast en voorbeelden van hoe het moet.

Je krijgt verhalen uit de praktijk van:

Het stukje inleiding van Bataljong vind je hier. Meer info bij Ellen, ellen.degrauwe@bataljong.be, 03 821 06 01

2. Iedereen schepen van jeugd!

2. Iedereen schepen van jeugd!

De stad/gemeente is dé regisseur van het brede lokale jeugdbeleid voor kinderen en jongeren. Goed lokaal beleid houdt rekening met kinderen en jongeren over alle beleidsdomeinen heen. Mobiliteit, onderwijs, wonen, welzijn, milieu, vrije tijd… hebben een grote impact op hun leefwereld. Elke schepen is dus mee schepen van en voor kinderen en jongeren.

Hoe maak je werk van die regierol als schepen van jeugd?

 • We introduceren je in de basisprincipes van breed jeugdbeleid.
 • Je krijgt handvaten mee om dit in jouw gemeente te vertalen, op het vlak van visie, strategie en tot op actieniveau voor jouw bestuur.
 • We geven concrete tips.

Met praktijkverhalen uit volgende gemeenten over hoe zij actiegericht werk maken van het brede lokale jeugdbeleid:

Het stukje inleiding van Bataljong vind je hier. Meer info bij Tieme, tieme.verlinde@bataljong.be, 03 821 06 04

Canada

3. Gemeente als regisseur van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

3. Gemeente als regisseur van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Wat als… jouw gemeente geen aanbod had voor kinderen en jongeren? Ondenkbaar.

We nemen de rol van de gemeente in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren onder de loep:

 • Je krijgt bouwstenen voor een visie.
 • Je leert hoe je vanuit analyse het aanbod voor kinderen en jongeren vanuit hun leefwereld kan invullen.
 • We bespreken de plek van het vrijetijdsaanbod in het brede jeugdbeleid.

Ambtenaren uit het werkveld plaatsen hun vrijetijdsverhaal naast de theorie:

Het stukje inleiding van Bataljong vind je hier. Meer info bij Annelies, annelies.schepers@bataljong.be, 03 821 06 05

Programma

18u00

Netwerkreceptie met hapje en drankje - Meet & greet met onze partners

18u45

Plenaire feestelijke start met

 • Verwelkoming door de gaststad
 • Een boodschap van minister van jeugd en kinderrechten Sven Gatz
 • Een uitdagende oproep vanuit VVSG door stafmedewerker jeugd Chris Peeters
 • Bataljong nieuws door onze directeur Jurgen Sprangers
   

19u30 – 20u30

1e keuzeronde

1. Hoe betrek je kinderen en jongeren bij je beleid?

2. Iedereen schepen van jeugd!

3. Gemeente als regisseur van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

20u30

Korte pauze om naar je volgende sessie te gaan

20u45 -21u45

2e keuzeronde

1. Hoe betrek je kinderen en jongeren bij je beleid?

2. Iedereen schepen van jeugd!

3. Gemeente als regisseur van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

21u45

Slotdrink

Facebook Twitter Linkedin Instagram

Bataljong is de nieuwe naam van VVJ - Vereniging Vlaamse Jeugddiensten

Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaat Bataljong vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. We verbinden en inspireren jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van jeugd om hier samen werk van te maken. Bataljong promoot ook op Vlaams, federaal en Europees niveau de troeven van kind- en jeugdvriendelijk beleid en behartigt daarbij de belangen van steden en gemeenten.

Meer info?

Je kan terecht bij:

Annelies Schepers
Stafmedewerker - annelies.schepers@bataljong.be, 03 821 06 05

Kristof Bouvard
Administratie en organisatiebeheer - kristof.bouvard@bataljong.be, 03 740 76 43
 

Met de gewaardeerde medewerking van

UitDeMarge    De Ambrassade    Demos    ISB

 

VDS    VVSG    Kireco   jeugdwerkvoorallen vlaamseoverheid

Kind & Samenleving    Keki    

Met bijzondere dank voor hun gastvrijheid

Kortrijk     Gent

 Antwerpen     Genk     Brussel

Sterk beleid voor jonge inwoners

Hoe maken ze daar in de gaststeden van onze congressen werk van?

Sterk beleid voor jonge inwoners, hoe doen ze dat in Antwerpen?

"Stad Antwerpen investeert in kwaliteitsvolle ondersteuning van het jeugdwerk. Daarbij is er bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De stedelijke jeugddienst bouwt aan een expertisenetwerk rond kinderen en jongeren in de stad, zodat iedereen voldoende ontwikkelingskansen en toekomstperspectief heeft. Kinderen en jongeren moeten zichzelf kunnen zijn, groeien en volop experimenteren in deze stad. We willen de komende beleidsperiode sterker inzetten op een intensieve samenwerking met beleidsdomeinen onderwijs, cultuur, sport, werk, stadsontwikkeling … Vraag je ons mee aan de tafel, weet dan dat we altijd de rechten en belangen van kinderen en jongeren voor ogen houden. Voor de jeugddiensten van de districten en de jeugdwerkpartners zijn de kernbegrippen: samenwerking, netwerken en inspiratie in alle richtingen. Inspraak staat centraal: kinderen en jongeren steeds een stem geven."

- Jinnih Beels, schepen van jeugd stad Antwerpen

Sterk beleid voor jonge inwoners, hoe doen ze dat in Genk?

"Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers en vormen hierdoor een onmisbare schakel in het Genkse participatiebeleid. Als geen ander weten zij wat voor hen belangrijk is. Daarom houden we stevig vinger aan de pols en stippelen we samen met hen het beleid uit, over de verschillende (levens)domeinen heen. Als stad laten we los waar het kan, ondersteunen we waar mogelijk en stimuleren we waar het nodig blijkt. Meer dan ooit zal stad Genk werk maken van een samenleving waarin iedereen zich betrokken voelt en waar ruimte bestaat om talenten te ontplooien."

- Toon Vandeurzen, schepen van jeugd stad Genk

Sterk beleid voor jonge inwoners, hoe doen ze dat in Gent?

"Hoe we in Gent werk maken van sterk jeugdbeleid? Door kindvriendelijkheid expliciet in de missie van de stad op te nemen. Door een sterke jeugddienst uit te bouwen, met jeugdconsulenten die het mandaat krijgen om in het kader van een integraal en geïntegreerd jeugdbeleid een belangrijke rol op te nemen. Door als schepen van jeugd verder te kijken dan jeugdwerkbeleid en in het college ook op tafel durft én mag kloppen om het belang van kinderen en jongeren te verdedigen. Investeren in kinderen en jongeren doen we niet enkel vanuit het budget jeugd, maar stadsbreed. Onze programmaregisseur heeft een sterk mandaat om regie te voeren in het kader van kind- en jeugdvriendelijke stad. En last but not least: de schepen van jeugd laat ook collega-schepenen pluimen op de hoed steken bij kind- en jeugdvriendelijke realisaties."

- Elke Decruynaere, schepen van jeugd stad Gent

Sterk beleid voor jonge inwoners, hoe doen ze dat in Brussel?

"Het Brussels gewest, dat zijn meer dan 100 verschillende talen en culturele invloeden, maar ook een veelheid aan overheden. Daar middenin bevinden zich honderden gepassioneerde vrijwilligers, jeugdwerkers, straathoek- en wijkopbouwwerkers en beleidsmakers, die elke dag de opportuniteiten van deze complexiteit weten aan te spreken en te gebruiken. En dat levert creatieve oplossingen op: Brussel is voor mij een stad waar nieuwe vormen van jeugdwerk ontstaan en waar volop geëxperimenteerd wordt. De VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) is daarin de rechtstreekse stem naar de Brusselse beleidsmakers. De impact van onze jeugdraad realiseren we door ons niet alleen te beperken tot het specifieke jeugdbeleid, maar al het beleid dat jongeren aanbelangt. We zetten zelf participatiemomenten op en vertolken zo de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties."

- Naomi Costrop, voorzitter jeugdraad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Sterk beleid voor jonge inwoners, hoe doen ze dat in Kortrijk?

"In Kortrijk trekt het voltallige stadsbestuur de kaart van kinderen en jongeren. We geloven oprecht dat een stad die goed is voor kinderen goed is voor iedereen. We openen het nieuwe bestuursakkoord niet voor niets met ‘Kortrijk. Kinderrijk’. Vanuit hun volwaardig burgerschap werpen kinderen en jongeren een frisse blik op onze stad. De komende zes jaar willen we van Kortrijk de stad van hun dromen maken. We waren al trots op het label ‘Kindvriendelijke stad’ dat we in 2016 behaalden, maar we leggen de lat nu nog hoger. We versterken de rol van onze programmaregisseur kind- en jongerenvriendelijke stad, die samen met alle stadsdiensten en lokale organisaties aan innovatieve projecten werkt en structurele partnerschappen sluit." 

- Bert Herrewyn, schepen van kinderen en jongeren stad Kortrijk