fbpx Zomerplannen georganiseerd jeugdaanbod - Q & A | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Zomerplannen georganiseerd jeugdaanbod - Q & A

Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op dinsdag 16/06/2020 om 10u15

Op 26 mei organiseerden we met Bataljong (i.s.m. De Ambrassade, VDS en Formaat) een webinar over het georganiseerd jeugdaanbod in de zomer waar we uitleg gaven over de generieke richtlijnen en de bijhorende draaiboeken. Jeugdambtenaren kregen de kans om vragen te stellen. 

Op deze pagina kan je het webinar herbekijken.
Algemene info vind je op www.bataljong.be/zomeraanbodjeugd

Voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt is het belangrijkste doel van alle maatregelen. 

Stel dat het virus toch opduikt, dan moet je:

 • Superverspreiders tegengaan: zorg dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: zorg dat zo weinig mogelijk mensen in dezelfde contactbubbel besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: zorg dat er zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verdere verspreiding te stoppen.

Daarbij zijn essentieel:

 • Hou afstand
 • Pas extra hygiënemaatregelen toe
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met verschillende mensen

Volg steeds de 'geest van de maatregelen'. 

Vraag en antwoord over: 

Ga snel naar:

 1. Generieke richtlijnen
  1.1. Algemeen (update 08/06)
  1.2. Timing van de maatregelen (update 08/06)
 2. Contactbubbels
  2.1. Algemeen (update 04/06)
  2.2. Afstemming met kinderopvang (update 08/06)
  2.3. Externe workshopgevers
  2.4. Infrastructuur en materiaal
  2.5. Leeftijden (-12 en +12)
  2.6. Interpretatie 'week' (nieuwe vraag 08/06)
 3. Voorbereidingen van speelpleinen, vakantiewerkingen en kampen (update 08/06)
 4. Dagaanbod en speelpleinwerkingen (update 04/06)
 5. Kampen zonder overnachting
  5.1. Algemeen
  5.2. Sportgerelateerde vragen (update 08/06)
 6. Jeugdcentra, jeugdhuizen... (update 08/06)
 7. Kampen met overnachting
  7.1. Algemeen (update 08/06)
  7.2. Vervoer van deelnemers en materiaal (update 08/06)
 8. Speelstraten (update 05/06)
 9. Ziekte, contacttracing en isolatie (nieuwe vraag en updates 05/06)
 10. Andere vragen (update 08/06)
 11. Ondersteuning door de koepels (update 16/06)
Inhoud
Vele links in de draaiboeken werken nog niet?

geüpdate op 05/06 om 12u40

Deze documenten zijn nog in opmaak tussen de verschillende partners en komen binnenkort op de downloadpagina bij De Ambrassade.

Check deze webpagina voor de noodprocedure die samen met de Ambrassade werd uitgewerkt en enkele tips voor lokale besturen.

Wat met intergemeentelijke initiatieven (met deelnemers vanuit verschillende gemeenten)?

Deze regels zijn van toepassing op elk initiatief in België. Of de organisator een gemeente, meerdere gemeentes, een vereniging op lokale, bovenlokale of Vlaamse schaal is, heeft geen belang.

Ook elk kamp van een vakantieorganisatie zoals die van de mutualiteiten trekt deelnemers uit verschillende gemeenten aan. Zij vallen gewoon onder deze regelgeving.

Zijn de richtlijnen en de protocollen al goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad?

geüpdate op 08/06 om 10u00

Ja, 

Synchronisatie richtlijnen jeugdaanbod in de zomer.

Er verschenen richtlijnen op de FAQ-pagina van de Federale Overheid omtrent jeugdkampen en jeugdactiviteiten. Enkele frases:

 • “Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).”
 • “Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind kan deelnemen.”  
 • “De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen.”

Voor busvervoer gelden bepaalde afspraken: 1 bubbel per bus of per dek op de bus, gescheiden in- en uitstappen, OF bij meerdere bubbels op 1 bus: de regels van het openbaar vervoer volgen (mond-neusmaskers dragen voor +12 jaar).

Meer info www.bataljong.be/zomeraanbodjeugd

De volledige tekst:

Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?
Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid vanaf 1 juli 2020 voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is. Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). 

Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen. 

De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt. 

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen. Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer. 

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie op bataljong.be/zomeraanbodjeugd

bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq

Planning van speelpleinwerking en kampen zonder overnachting is precies een copy paste (behalve het voorbeeld van speelplein 30 vaste plaatsen,….)

Dat klopt grotendeels. Er is geprobeerd om alles op elkaar af te stemmen voor de duidelijkheid.

Op verschillende websites is de uitleg over wie zomerkampen mag organiseren voor interpretatie vatbaar. Mogen opvanginitiatieven van zelfstandigen ook zomerkampen organiseren?

Ja. Als gemeente neem je best de regie in handen om af te stemmen tussen alle aanbieders.

Wordt er een checklist aangeleverd naast de draaiboeken die ik kan laten goedkeuren door onze veiligheidscel?

Er worden geen aparte checklists voorzien. Het lijkt ook nutteloos alle uitgebreide draaiboeken te gaan analyseren op gemeentelijk niveau. De basis zit in deze richtlijnen.

Zijn de draaiboeken voor jeugdkampen ook van toepassing op erkende jeugdverenigingen die hoofdzakelijk werken met volwassenen met een beperking? Zij vallen onder erkend jeugdwerk omdat de meeste van hun leden verlengd minderjarig zijn.

Ja. Vaak werken zij al met de nodige voorzorgsmaterialen voor de verzorging: handschoenen, mondmaskers, enz. Je behoort niet tot het gezin van deze deelnemers, dus je kan je spiegelen aan de afspraken die verzorging en begeleiding toepassen voor deze doelgroep.

Maar jeugdkampen voor hen zijn zeker niet uitgesloten. Qua risico op virusoverdracht zijn zij wel ‘volwassenen’ en daarom gelden de hygiënische maatregelen van +12. Check ook goed of ze op basis van hun gezondheidsprofiel tot een risicogroep behoren en vraag een attest van een arts. Indien ze hoog risico lopen om bij besmetting ernstig ziek te worden, blijven ze thuis.

Moeten verhuurders zich ook aan extra regels houden?

Daar bestaan ook richtlijnen voor. We verwijzen daarvoor door naar CJT: www.cjt.be

Wat als huurders zich totaal niet aan de regels houden?

Dan kan het lokaal bestuur kiezen om de regels uit het ministerieel besluit te handhaven. Ga wel eerst in dialoog voor je te grondig sanctionerend en corrigerend ingrijpt. We vertrouwen op de verantwoordelijkheidszin en het organisatievermogen van organisatoren.

Gelden zelfde regels ook voor evt. zomerscholen of gelden dan de regels van onderwijs?

Dat weten we voorlopig niet. Maar dat lijkt wel wenselijk.

Op welke 7 principes zijn de draaiboeken gebaseerd?
 1. Jeugdwerk & jeugdaanbod is niet zomaar recreatie
 2. “Maximale vrijheid, binnen zoveel mogelijk veiligheid”
 3. Jeugdaanbod met behoud van afstand is onmogelijk!
 4. Kinderen (en jongeren) zijn NIET de motor van de epidemie
 5. Snelle en effectieve contacttracering is dé sleutel in de exit
 6. Vertrouwen in burgerzin en organisatievermogen
 7. Annuleren is geen optie: alternatieven zijn niet veiliger
Hoe ga ik om met dingen die ik niet in het draaiboek vind?

Volg zoveel mogelijk de draaiboeken. Moet je op zoek naar een creatieve oplossing? Volg dan de 7 principes en de 10 parameters. De 7 principes zijn de basis van de draaiboeken en de parameters werden samengesteld met de virologen en bepaalden de keuzes in de draaiboeken.

Parameters

We geven aan in welke mate een parameter volgens hen belangrijk is: laag, gemiddeld en hoog.

Hoog scorende parameters bekijk je heel streng. Laag scorende parameters zijn minder van belang.

 1. Leeftijd deelnemers: gemiddeld
 2. Gezondheidsprofiel: gemiddeld
 3. Mate van geografische mix: LAAG
 4. Mate van quarantaine: HOOG
 5. Mate van stabiliteit van de groep: HOOG
 6. Mate van grootte of densiteit van de groep: gemiddeld
 7. Aard van activiteiten en hun intensiteit: HOOG
 8. Mate van binnen/buitenactiviteiten: gemiddeld
 9. Mate van comfort van de accommodatie: LAAG
 10. Wijze van vervoer: gemiddeld
Inhoud
Zijn er al activiteiten mogelijk voor 1 juli?

geüpdate op 08/06 om 10u05

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum twintig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

De regels voor het zomeraanbod en de bubbels van 50 gelden wel ten vroegste vanaf 1 juli.

Inhoud
Mogen animatoren contact hebben met kinderen binnen hun bubbel?

Ja, animatoren horen bij de bubbel van 50 (bv. 45 kinderen en 5 animatoren). Die animatoren mogen dicht bij elkaar en bij de kinderen. Die animatoren mogen niet dicht bij animatoren uit een andere bubbel (1,5 meter afstand of mondmasker).

Wat als monitoren uit een andere bubbel na hun werkuren toch afspreken met elkaar. Kunnen/mogen wij hen daar op aanspreken?

Indien ze dat doen zonder afstand te bewaren, kan je hen enkel aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zo doorbreken ze immers de contactbubbelfilosofie, wat gedurende die week niet verstandig is. Maar aangezien het buiten de context van je werking gebeurt, ben je niet verantwoordelijk.

Wat met koppels in de leiding die in een verschillende bubbel zitten?

Net als bij broertjes en zusjes adviseren we hen in dezelfde bubbel te plaatsen. Voor hun eigen veiligheid. Zo komen zij met veel minder ‘hoog-risico-contacten’ thuis. Maar verplicht is dat niet.

Wat met materiaalmeesters, hoofdanimatoren, coördinatoren, volwassen begeleiding… die de transfer maken tussen de bubbels?

Waar mogelijk vermijd je dit. Wanneer dat toch gebeurt, worden zij beschouwd als een ‘externe aan de bubbel’ en dus moeten ze te allen tijde de 1,5 meter fysieke afstand respecteren en/of mondmaskers dragen. Gedeeld materiaal moet tussendoor ontsmet worden aan de contactoppervlakken. Let ook extra op handhygiëne bij verbindingsfiguren die de transfers maken. Als de materiaalverantwoordelijke zelf heel vaak de handen ontsmet zal hij of zij geen virussporen achterlaten op het materiaal.

Mogen broers en zussen van verschillende leeftijden samen in een bubbel zitten? Wat met groepsindelingen binnen een bubbel?

Een bubbel mag uiteraard nog uit meerdere subgroepen bestaan. Broers en zussen worden best samen gezet. Zo komen ze enkel met gedeelde risicocontacten thuis en zijn ze niet elk met 49 anderen in contact geweest. Maar verplicht is dat niet. Als de leeftijden bv. te ver uit elkaar liggen, mag je hen ook als aparte deelnemers benaderen.

Stel: Een (circus)kamp telt in de voormiddag 14 deelnemers (-12 jaar) en 1 begeleider, en in de namiddag 14 andere deelnemers (-12 jaar), maar dezelfde begeleider van de voormiddag. Mag dit? Kan je dit zien als 1 bubbel?

Dat hangt ervan af of de groepjes niet wisselen onder de middag. Elke begeleider en elk kind kan maar in 1 bubbel zitten op weekbasis. In dit voorbeeld overschrijdt deze groep de 50 niet. Op voorwaarde wel dat dit op weekbasis zo blijft en dat de deelnemers van de voormiddag in de namiddag niet bij een andere begeleider in een ‘andere bubbel’ terechtkomen. Op niveau van je organisatie (daarbuiten heb je geen invloed), zit elk kind in 1 bubbel op weekbasis. Niet in meerdere. Wel belangrijk om goed bij te houden voor contacttracing. 

Moeten we het poetspersoneel mee rekenen in de bubbel van 50 als ze pas na de activiteit van de bubbel ter plekke komen poetsen?

Neen, die worden niet meegeteld. Er is geen contact tussen kinderen, begeleiding en poetsploeg. Loopt het poetspersoneel doorheen de dag rond op de activiteit, dan horen ze tot de bubbel. Of het zijn ‘externen’ waarmee de afstand moet bewaard worden + mondmaskers dragen als dat niet kan. 

Op ons speelplein komen mensen vaak een bezoekje brengen, ook als ze die week niet werken. Moeten we dit dan volledig verbieden? Kunnen feestjes op vrijdagavond bijvoorbeeld doorgaan als ze de afstand bewaren en eventueel mondmaskers dragen?

Bezoekjes van externen die niet in de bubbel zitten raden we ten zeerste af.  

Als je kan garanderen dat op vrijdag tijdens een afsluitmomentje de afstand bewaard wordt en er mondmaskers zijn, dan kan dat. Maar dat is niet vanzelfsprekend om te garanderen in de praktijk. Beter geen feestje. 

Update: 4/06: Meer info: https://www.speelplein.net/corona/speelpleinzomer, bij 'Veel gestelde vragen' (scrollen naar beneden) de vraag: Activiteiten (na de uren) met animatoren... mag dat?

Inhoud
BKO heeft nog geen richtlijnen. Komen die nog?

geüpdate op 08/06 om 11u45

Kind & Gezin heeft zijn draaiboek voor kinderopvang in de zomer al gesynchroniseerd met ons beleid van jeugd. Belangrijk bij voor- en na-opvang bij speelplein, sport, cultuur- en jeugdkampen in de gemeente, en i.f.v. de gemeenschappelijke inschrijvingsplatformen.

Hoe organiseer je de voor- en naopvang van initiatieven binnen een bubbelsysteem van 50?

Je doet dit best op het initiatief zelf, in de bubbels waarmee je overdag werkt. Liefst geen andere opvangbubbels want dit is tegen het principe van de contactbubbels. Alle animatoren, of begeleid(st)ers en kinderen tellen mee in deze bubbel. Voorzie dus genoeg begeleiding per bubbel want het gaat over lange dagen. Een beurtrolsysteem per bubbel voor wie vroeg komt begeleiden en wie laat blijft om te begeleiden is een goede methode om dit op te vangen.

Kan je voor- en naopvang ook centraal organiseren?

geüpdate op 08/06 om 11u50

Ja dit kan, maar is af te raden, want het maakt het veel complexer.

Kind & Gezin heeft zijn draaiboek voor kinderopvang in de zomer al gesynchroniseerd met ons beleid van jeugd.

Kunnen kinderen, animatoren en begeleid(st)ers verschillende initiatieven combineren op 1 dag/1 week?

Het is uit den boze om kinderen te laten springen van de bubbel van het gemeentelijke sportkamp naar die van het speelplein en de kinderopvang. In het bijzonder wanneer het lokale bestuur daar alleen de organisator van is. Dat gaat in tegen de bubbelfilosofie op weekbasis.

Een uitzondering is mogelijk wanneer je de bubbel van maximaal 50 kinderen en begeleiding doorheen de week kan blijven behouden. Met de bubbel neem je de ene dag deel aan een omnisportactiviteit, de volgende dag breng je op het speelplein door, en daarna volg je een crea-dag van je Grabbelpas. Let op, ook begeleiding blijft dan bij de bubbel. Vandaag als begeleider het sportkamp geven en morgen op het speelplein staan in een andere bubbel is volledig tegen het principe en mag dus niet. Voor kinderen geldt dit dus ook.

Wat met kinderen die overdag in een bubbel van het gemeentelijk sport- of jeugdkamp zitten en 's avonds in een bubbel bij de sportclub?

Dit is ten sterkste af te raden! Vooral wanneer op de andere plekken ook geen fysieke afstand gehouden wordt. Wijs ouders op hun verantwoordelijkheid. Vraag te kiezen voor 1 organisatievorm per week. Hoe beter je als gemeentelijke organisatie dit zelf waarmaakt tussen je verschillende initiatieven, hoe gemakkelijker je dit kan communiceren naar ouders. Controleren kan je dit echter niet en het is ook niet jouw verantwoordelijkheid.

Zijn andere sectoren mee met de maatregelen?

Bij het opmaken van de draaiboeken werden heel wat sectoren betrokken: kinderopvang via VVSG, sport via ISB, jeugddiensten via Bataljong, jeugdbewegingen en jeugdwerk via De Ambrassade en hun koepels. Deze draaiboeken werden gemaakt vanuit een geïntegreerde visie.

Ondertussen schreven VVSG, ISB en Bataljong een brief met de vraag om uniforme en gelijkwaardige veiligheids- en hygiënemaatregelen uit te werken voor alles waar kinderen en jongeren deze zomer aan deelnemen.

https://www.vvsg.be/nieuws/steden-en-gemeenten-willen-uniforme-regels-voor-zomeractiviteiten-kinderen-en-jongeren

Ga lokaal het gesprek aan met deze partners en organiseer de zomer gezamenlijk! Iedereen staat voor dezelfde uitdagingen.

Inhoud
Wat bedoelt men met een externe workshopgever?

Dit is iemand die niet opgenomen is in de bubbel van 50 en die niet kan garanderen dat hij die week nog in andere bubbels werkzaam was. Maakt niet uit of dit nu een workshopgever is, of iemand van de technische dienst of een hoofdanimator. De maatregelen blijven dan dezelfde. 

Als een externe workshopgever een hele week meewerkt in 1 bubbel en verder nergens anders workshops geeft, kan dat dan wel?

Ja, want dan kan je hem of haar eigenlijk beschouwen als en deel van de bubbel (en dus geen externe) en gewoon meetellen bij de 50.

Kan een externe workshopgever 2 dagen in een bubbel komen en als deel van de bubbel beschouwd worden mits hij/zij die week geen andere opdrachten doet bij andere bubbels?

Op zich kan dat. Dat is zoals een animator die maar 2 dagen komt meedraaien.
Hij neemt dan wel een plek af in de bubbel.

Als een externe workshopgever niet heel de week tot de bubbel behoort beschouw je hem best als een externe. Stabiliteit van de groep (vaste en strikte bubbel) EN mate van quarantaine zijn beide parameters die hoog scoren! Wijk hier zo weinig mogelijk van af!

 

Wat zijn de maatregelen voor een externe workshopgever?

Activiteiten, vormingen, workshops georganiseerd door en voor personen buiten de bubbel worden zo maximaal mogelijk vermeden. Herdenk je concept.  

Is er toch contact? Dan gelden de regels voor externen: afstand houden.  

Indien contact met externen noodzakelijk is i.f.v. een activiteit zoals bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours, en de afstand niet gegarandeerd kan worden, dan moet er extra aandacht zijn voor hygiëne en zijn mondmaskers verplicht voor de begeleider en alle deelnemers van +12 jaar.  

Kunnen workshops gegeven door externen op eigen locaties (bv. bij de bakker brood bakken, pizza bakken bij plaatselijke pizzeria, ...)

Doe dit deze zomer niet. Herdenk je concept. Activiteiten, vormingen, workshops georganiseerd door en voor personen buiten de bubbel worden vermeden. Ongeacht waar die plaatsvinden. Stabiliteit van de groep (vaste en strikte bubbel) EN mate van quarantaine zijn beide paramaters die hoog scoren (zie vraag 12 onder 1.1). Wijk hier niet van af!

De +12-jarigen hebben een workshop van externen, moeten ze dan een mondmasker dragen?

Ja. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is er meer kans op doorgeven van het virus dus worden strengere maatregelen rond hygiëne opgelegd bv. m.b.t. intensief contact (= te mijden) of strikt gebruik van mondmaskers bij contact met externen.

Inhoud
Mogen springkastelen per bubbel?

Als de springkastelen vooraf en achteraf gereinigd worden kan dit. Dat vergt natuurlijk wel heel wat mensen en middelen. Geen verschillende bubbels natuurlijk tegelijkertijd op het springkasteel.

Kan een kookkamp?

Ja, mits alle regels rond een gewoon kamp worden gerespecteerd. Je zal wel heel veel aandacht aan de hygiënemaatregelen moeten schenken. Zeker als je werkt met recepten waar je niet echt gaat verhitten (fruitsaté ’s, …). 

Welke oppervlakte wordt geadviseerd om te voorzien per kind/animator?

In het jeugdwerk zijn zo veel variabelen dat we nooit gewerkt hebben met vaste getallen van oppervlakte zoals wel het geval is bij kinderopvang en bij de opstart van de scholen.

Deze oppervlakte zal o.a. beïnvloed worden door de aard van de activiteit, de beschikbare buitenruimte, de aantrekkelijkheid van de binnen- en buitenruimte en zal vooral onder druk staan bij slecht weer. Het is dan ook zeer belangrijk om binnenruimtes te hebben waar je comfortabel bubbels van 50 personen kan opzetten voor meerdere slechtweerdagen.
VDS is bereid mits het voorleggen van een draaiboek en situatieschets een advies te geven op maat van jouw gemeente.

Kan je advies vragen over de organisatie van je zomeraanbod?

VDS is bereid mits het voorleggen van een draaiboek en situatieschets een advies te geven op maat van jouw gemeente. Maar met de principes en met je eigen gezond verstand kom je al ver.

Kan een zandbak/speeltuigen op verschillende tijdstippen op een dag gedeeld worden door verschillende bubbels?

Ja, dat kan mits je contactoppervlakken ontsmet tussendoor.

Voor klein spelmateriaal (zandbakgerei) dat je op deze locatie gebruikt, werk je best per bubbel en als je dit materiaal toch deelt moet het ontsmet worden.

Of dit organisatorisch naar de maatregelen toe in jouw werking haalbaar is per halve dag, per dag of per week zal je zelf moeten inschatten.

Kan een gemeenschappelijke speelweide voor verschillende bubbels in een beurtsysteem?

Ja, dat kan uiteraard. Voor kinderen is het wel noodzakelijk terreinen visueel af te bakenen. Al kan je dat bv. wel dag per dag aanpassen. Zorg dagelijks voor goede mondelinge communicatie en visualisatie van de regels. Duidelijk en speels en zonder gevangenisgevoel.

Mogen 2 bubbels gebruik maken van een zelfde accommodatie als de bubbels op andere momenten aanwezig zijn? Bv bubbel 1 tijdens voormiddag - bubbel 2 tijdens namiddag.

Zolang de bubbel stabiel blijft, mag dit uiteraard. Als accommodatie gedeeld wordt (niet tegelijkertijd!), moet die tussendoor gereinigd worden.

Zwemmen in openlucht mag, maar dan ook in een betalend openluchtzwembad/complex? (Waar veel mensen, dus bubbels, aanwezig zijn)

Zodra deze accommodaties terug open zijn mag je er veel volk verwachten en is afstand houden heel moeilijk. Met een groep kinderen in een georganiseerde activiteit, vermijd je dus best deze plekken.

Moet spelmateriaal per week gereinigd worden?

Tussen de activiteiten en dagen wel. In het bijzonder voor de contactoppervlakken is dit aan te raden. Maar je hoeft niet alles nog eens extra te reinigen op vrijdagavond, want na een volledig weekend met 2 dagen en 3 nachten zal het materiaal geen levend virus meer bevatten. Vooral niet in de buitenlucht.

Kan de infrastructuur ’s avonds gedeeld worden met de sportverenigingen?

Ja, dat kan. Gedeelde materialen worden gereinigd, bv. de ballen. Contactoppervlakken worden ontsmet. Maar het is niet zo dat er besmettingsgevaar is wanneer je ’s avonds rondloopt in een sporthal die eerder in de dag door het omnisportkamp werd gebruikt. En al helemaal niet in de buitenlucht.

Inhoud
Mogen –12 en + 12 gemengd worden in de bubbels?

Ja, maar dan gelden de regels van +12. De aard van de activiteiten (bv. niet schminken, geen massages, enz.), pas je dan wel aan voor alle kinderen. Iedereen moet ook mondmaskers dragen bij contact met externen (niet in de bubbel).

Hoe strikt is de regel -12/+12? Sommige kinderen van het zesde leerjaar zijn net 12 geworden.

Staar je hier zeker niet op blind. Maak gewoon je gekende onderverdeling lagere school versus middelbaar. Dat volstaat.

Inhoud
Hoe hanteer je het begrip 'week' in weekbubbel?

Er wordt best geteld per week van maandag tot vrijdag. Op maandag gaat de teller op 0 en begin je opnieuw.

Mag je elke week andere bubbels samenstellen?

Na een week mogen zowel kinderen als animatoren in een andere bubbel terechtkomen. Als je natuurlijk dezelfde animatoren over meerdere weken bij dezelfde bubbels kunt plaatsen is dat beter. Let er wel op dat je je animatoren bij deze verdeling blijft betrekken. Het is ook belangrijk dat je animatoren de werking aangenaam blijven vinden. Idem voor de kinderen.

Mogen animatoren die bij verschillende werkingen actief zijn in verschillende weken jouw activiteiten begeleiden?

Ja dat mag. Probeer dit zo veel mogelijk op weekbasis te bekijken. De dag dat de vrijwilliger niet komt, is dat een lege plaats in de bubbel, er mag niet iemand anders in de plaats komen.

Heel wat initiatieven (zoals jeugdwerkkampen) eindigen of starten midden in de week. We raden animatoren dan aan voldoende rust te nemen en een periode van minstens 2 dagen in te bouwen tussen 2 initiatieven. Vermoeide begeleiding wordt sneller ziek, waarna je de noodprocedure moet toepassen. Vermoeidheid ondermijnt je immuunsysteem, waardoor het risico op een ernstig verloop van de ziekte toeneemt.  

Hoeveel tijd moet er zitten tussen het switchen van verschillend aanbod (en dus verschillende bubbels)? NIEUW 08/06

Nieuw 08/06

Er is een aanbeveling aan ouders en begeleiding om minstens 2 dagen rust te laten voor- en na het kamp/aanbod. Dat dient ook om oververmoeidheid te vermijden en immuunsysteem op peil te houden. Dit is echter een aanbeveling en is niet de verantwoordelijkheid van de organisator. Weiger geen kinderen of begeleiding als ze dat niet volgen.

Inhoud
Hoe zit het met opbouw, voorbereidingen, 'voorkampen' of vormingstweedaagses voor animatoren/leiding?

geüpdate op 08/06 om 10u05

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum twintig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

De regels voor het zomeraanbod en de mogelijkheid om in bubbels van 50 te werken, gelden wel pas vanaf 1 juli ten vroegste. Ook op voorkamp moet er al zoveel mogelijk in de gescheiden bubbels gewerkt worden.

Inhoud
Kan er tijdens de inschrijvingen cash geld ontvangen worden?

Dat kan. Maar beter te vermijden. Cashloze betalingen genieten de voorkeur, maar sla zeker geen mensen af als ze dat niet kunnen. Informeer eens naar mogelijkheden bij de financieel directeur. 

Ondersteun hierin ook je particuliere verenigingen om dit mogelijk te maken. 

Op een speelplein met allemaal vrijwilligers is de activiteit en/of het samenzijn 's avonds 1 van de grootste motivators. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier toch nog het groepsgevoel behouden en samenzijn aanbieden?

geüpdate op 04/06 om 10u30

VDS levert hierover heel wat inspiratie en creatieve oplossingen voor. Samen zijn kan mits alle begeleiders zich aan de afstandsregels houden.

Meer info: https://www.speelplein.net/corona/speelpleinzomer, bij 'Veel gestelde vragen' (scrollen naar beneden) de vraag: Activiteiten (na de uren) met animatoren... mag dat?

Monitoren van verschillende bubbels in de speelpleinen mogen elkaar dus ook niet ontmoeten buiten de speelpleinwerking?

Wat mensen buiten je werking doen is privé. Je kan hen wel bij introductie en uitleg van de bubbels wijzen op hun verantwoordelijkheid en de op dat moment geldende exitmaatregelen. Elkaar ontmoeten met inachtneming van de afstandsregels en blijvende hygiënemaatregelen kan.

Wees niet strenger dan de geldende regels!

Is werking houden zonder inschrijvingen mogelijk?

Dat kan. Voorinschrijvingen zijn immers een drempel. Maar deze zomer zal anders zijn dan anders. Je moet je kunnen voorbereiden op de bubbels. Een voorinschrijving of reservatiesysteem helpt je een inschatting te maken. Moedig gebruik van voorinschrijving aan, maar maak er geen noodzaak van, want daginschrijvingen zijn o.a. belangrijk voor kwetsbare doelgroepen.

Kan je voor activiteiten per dag inschrijven of verplicht per week?

Ouders wordt geadviseerd slechts 1 externe aanbieder te gebruiken per week. Maar je kan nog altijd je kind 2 dagen naar het speelplein brengen, en 3 dagen thuishouden. Deelname voor losse dagen moet dus nog kunnen. Ook al is dat voor jou als organisator moeilijk om in te schatten waar je bubbel gaat uitkomen die week. 

Spreid zelf je kinderen niet van dag tot dag over verschillende workshops. Hoe je ook je werking vormgeeft. Halve of volle dagen met een waslijst aan workshops of gewoon spelactiviteiten op een terrein, of een sportkamp of kinderopvang. Deze zomer werk je in vaste bubbels per week. De variatie van de activiteiten steek je in de bubbels. Niet in de groepswissels.

Een aanbod dat gebaseerd is op alle dagen wisselende groepen en begeleider, hoe leuk dit anders ook is, kan nu niet. De stabiliteit van de groep en de mate quarantaine zijn parameters die hoog scoren dus uiterst belangrijk. Workshops laten doorgaan in weekbubbels zijn een tussenoplossing.

Voor de speelpleinwerkingen: wat met verkleedkledij voor de animatoren - extra maatregelen?

geüpdate op 04/06 om 10u30

VDS heeft hier inspiratie en tips voor.
Basismateriaal voor elke bubbel of ontsmetten bij doorgeef

Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in.
In een ideaal scenario heeft elke bubbel eigen (basis)materiaal: bv. sport- en spelmateriaal, verkleedkleren, knutselgerief... Waar je alles binnen één bubbel kan houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden.
Als materiaal door verschillende bubbels gebruikt wordt: bv. rollend materieel, springkussen.. ontsmet grondig de contactoppervlakken (met water en zeep) of laat een paar volledige dagen tussen gebruik door verschillende bubbels. Dit volstaat ook.  

Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en ontsmet.
Maak een checklist m.b.t het ontsmetten van materialen aan de hand van de bijlage in het draaiboek 'hygiëne materialen'. Verkleedkleren was je minimaal op 60° en bij voorkeur op 90° (opgepast voor krimpgevaar).

De tienerwerking is bij ons een kleinere groep, ongeveer 20 personen. Wordt er daar ook aangeraden om uitstappen en workshops te vermijden mits mondmaskers?

De grootte van de groep maakt geen verschil bij het toepassen van de maatregelen.

Onze werking wordt georganiseerd op een openbaar speelterrein. Kunnen andere kinderen die niet ingeschreven zijn voor de werking het speelterrein betreden?

Probeer te bekomen dat je werking het speelterrein kan 'reserveren', exclusief voor de werking. Bv. In de voormiddag gereserveerd voor je werking, in de namiddag opnieuw openbaar. Tussendoor speeltoestellen ontsmetten (contactoppervlakken).
Als externe kinderen niet in de speelpleinbubbel zitten, dan moet je afstand houden. 

Kan een mobiele of een instuifachtige werking?

geüpdate op 04/06 om 10u30

Dit zal heel moeilijk zijn omdat hier bubbels organiseren heel moeilijk is. Voor mobiele speelpleinen verwijzen we je door naar VDS en voor instuifplekken en locaties naar Formaat.

Meer info VDS: https://www.speelplein.net/corona/speelpleinzomer, bij 'Veel gestelde vragen' (scrollen naar beneden) de vraag: Bubbels en mobiele speelpleinwerkingen

Meer info Formaat: https://www.formaat.be/thema/corona

Inhoud
Planning van speelpleinwerking en kampen zonder overnachting is precies een copy paste?

Dat klopt grotendeels. Er is geprobeerd om alles op elkaar af te stemmen voor de duidelijkheid.

Nemen we als gemeente best het initiatief om de verschillende privévakantiekampen zonder overnachting te begeleiden? Ik vrees dat zij de regels niet of onvoldoende kennen.

Het is aan te raden om op de hoogte te blijven over het aanbod van de verschillende aanbieders, hen te informeren wanneer nodig en af te stemmen waar mogelijk.

Kunnen meerdere bubbels op één kamplocatie?

Ja, als de bubbels gescheiden blijven.

We planden initieel een combinatie van verschillende workshops en wilden groepen laten schuiven tussen verschillende animatoren. Kan dit nog indien de animatoren mondmaskers dragen?

Het is niet de bedoeling dat er verschillende moni’s voor verschillende bubbels worden ingezet.

Per bubbel zijn er best vaste begeleiders. Indien er constant afstand gehouden wordt en mondmaskers gedragen wordt, kan het. Maar de vraag is of dat de interactie tussen monitoren en kinderen niet te veel ondermijnt. Wil je dit soort jeugdaanbod? Voor kinderen en begeleiding? Een hele zomer lang? We zijn gegaan voor een systeem waar animatoren en kinderen geen fysieke afstand moeten houden.

Inhoud
Wat met sportkampen, cultuurkampen,...?

geüpdate op 08/06 om 10u10

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).

De richtlijnen voor jeugdaanbod en de zomerplannen zijn geschreven vanuit het kind- en jongerenperspectief. Ze zijn zo opgesteld dat alle kampen en activiteiten georganiseerd voor (en door) kinderen en jongeren hieronder kunnen vallen. Bedoeling is en blijft dus dat elke organisatie die voor kinderen en jongeren organiseert dit binnen deze regels doet. Belangrijke boodschap is hierbij namelijk dat het voor het kind, de jongere of de ouders niet per se duidelijk en/of belangrijk is wie de organisator is van dit kamp en of het dus onder de categorie sport, jeugd of cultuur valt.

Zal er ook nog een draaiboek komen voor de sportkampen en sportactiviteiten naar analogie van de reeds gemaakte draaiboeken?

We gaan er nog steeds vanuit dat dit voor omnisportkampen hetzelfde draaiboek wordt.

Inhoud
Wanneer kunnen jeugdhuizen, jeugdcentra, open jeugdwerk... terug opstarten en open gaan?

geüpdate op 05/06 om 12u50

Check deze webpagina van Formaat voor het laatste nieuws.

Het draaiboek jeugdhuizen, jeugdcentra, open jeugdwerk, ontmoetingswerking en instuifwerking staat online en wordt geüpdate.

 

Tienerwerking in jeugdhuis trekt vaak +/- 8 jongeren. Een avond in het jeugdhuis +/- 15 jongeren. Dit zijn aparte activiteiten en groepen jongeren. Kunnen ze als 1 bubbel van 50 gezien worden om het organisatorisch haalbaar te maken deze ruimte te delen?

Zolang het om niet meer dan 50 ‘vaste’ jongeren gaat, kan dat. Maar ook denken in verschillende bubbels kan. Verschillende bubbels kunnen immers gebruik maken van dezelfde ruimte.  Zolang contactoppervlakken tussenin maar worden ontsmet.

Mogen jeugdhuizen drank verkopen vooraleer de horeca dit mag? Of mogen ze ook pas open vanaf wanneer de horeca terug open mag?

geüpdate op 05/06 om 12u50

Jeugdhuizen mogen al sinds 18 mei beperkt terug open. Voor de verkoop van drank hangen ze af van de regels voor de horeca. 

Check deze webpagina van Formaat voor het laatste nieuws.

Mogen locaties gedeeld worden tussen speelplein en jeugdhuis?

Locaties kunnen door verschillende bubbels worden gebruikt, zolang de regels rond fysieke afstand tussen bubbels maar wordt gerespecteerd en dat contactoppervlakken tussenin grondig worden gereinigd. Voor de regelgeving rond evenementen verwijzen we naar ikorganiseer.be voor de laatste richtlijnen.

Op welke manier(en) kan een jeugdhuisinfrastructuur op een veilige manier ook gebruikt worden door andere organisaties/werkingen?

Zo lang de regels rond fysieke afstand, het ontsmetten van contactoppervlakken en het concept van bubbels, noodplannen, ... worden gerespecteerd kan dit. Het jeugdhuis is mee verantwoordelijk dat de regels worden gerespecteerd. Zorg dus voor goede afspraken over wie welk materiaal moet voorzien en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Wat met het (her)openen van repetitieruimtes? Eerder iets voor VIBE of toch ook acties rond door Formaat?

geüpdate op 08/06 om 10u15

Check Het draaiboek jeugdhuizen, jeugdcentra, open jeugdwerk, ontmoetingswerking en instuifwerking voor meer info hierover.

Meer info ook hier op VI.be. Met hier de sectorgids cultuur waarin specifiekere richtlijnen staan.

Inhoud
Een muziekjeugdbeweging (koor) gaat met verschillende leeftijden (6j. -50j.) normaal gezien samen op kamp. Hoe gaan we hiermee om?

geüpdate op 08/06 om 10u15

Culturele jeugdkampen hebben ook groen licht gekregen. Deze gemengde groep (+12 en –12) dus op kamp. Hou wel rekening met de generieke maatregelen! Deelname van risicogroepen aan jeugdactiviteiten wordt afgeraden. Hierbij wordt gedacht aan alle mensen boven de 65 jaar. Ook mannen met overgewicht ouder dan 50 zijn best voorzichtig met te grote groepen en intensieve contacten. Verboden is het echter niet. 

Een van onze erkende jeugdverenigingen is een instaporkest dat een muziekkamp (met overnachtingen) organiseert. Kan ik hen al een positief signaal geven omdat ze erkend gemeentelijk jeugdwerk zijn (maar geen traditionele jeugdbeweging)?

geüpdate op 08/06 om 10u15

Ja, hiervoor is ook groen licht gegeven. Ze zijn erkend als jeugdwerk, je kon dus al perfect argumenteren dat ze onder de regels voor de jeugdsector vallen. En dus onder deze maatregelen.

Ik had een vraag van een Chiro die wisselt na 10 dagen (meisjes en jongens) en ze vroegen zich af hoe ze hun tenten dienden te poetsen... 3 dagen luchten is niet mogelijk.

Dat is dan inderdaad de bedoeling. In het bijzonder de contactoppervlakten zoals de palen of de flappen van de tent die bij binnen en buitengaan worden aangeraakt.

“Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.” Bedoelt men hier dagen sluiten of rustmomenten tijdens de dag, en hoe dan?

We rekenen hier vooral op het gezond verstand. Nachtactiviteiten zijn bijvoorbeeld geen goed idee. Zorg voor voldoende nachtrust en plan regelmatig rustmomenten in tussen de activiteiten door.

Merk je tijdens je kamp of activiteit dat deelnemers of begeleiding zeer vermoeid raken, las dan extra rustmomenten in.  Wijs iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid hieromtrent. Geef het virus geen kans. Je zal ook sneller koorts of andere symptomen ontwikkelen bij oververmoeidheid. Dan volgt onmiddellijke isolatie en naar huis gaan (noodprocedure). Uit voorzorg, zelfs al staat niet vast dat het om Covid-19 gaat. Het zou jammer zijn een half kamp te moeten missen omdat je wat koorts maakte na een paar korte eerste nachten.

Kan een tweedaagse binnen de eigen bubbel op de eigen locatie? Dus op het speelplein één overnachting in de eigen groep?

Dat kan maar zorg wel dat je voldoende rust inbouwt en contactoppervlakken grondig reinigt. 4.

Hoeveel leden van één bubbel mogen er in een patrouilletent slapen?

Binnen een bubbel hoeft er geen afstand gehouden te worden, dus samen in een tent slapen is geen probleem. Er zijn geen richtlijnen rond aantal kinderen per m². Wel wordt aanbevolen de maximaal beschikbare capaciteit van de accommodatie te benutten en niet nodeloos vaak erg dicht op elkaar te kruipen met velen.

Er zijn kookploegen die verschillende kampen aandoen, soms vlak na elkaar. Zijn hier richtlijnen rond? Als er een kookploeg mee is op kamp, mogen die dan koken voor de verschillende groepen/bubbels?

Kookouders kunnen behoren tot één van de bubbels (bv. van de kleintjes, zodat ze die kunnen troosten wanneer er bv. heimwee is). Bedienen ze kinderen buiten hun bubbel, dan moeten ze afstand houden en mondmaskers dragen. Kort na het ene kamp alweer naar een ander kamp gaan, wordt afgeraden.

Kunnen meerdere bubbels op één kamplocatie?

Ja, als de bubbels gescheiden blijven. Dat wil niet zeggen dat je per se je grote speelveld moet opdelen, maar wel dat de groepen geen (dicht en rechtstreeks) contact hebben met elkaar. Infrastructuur delen kan, maar afstand houden en geen materiaal delen is de boodschap.  

Kunnen meerdere bubbels op één kamplocatie indien er maar één sanitair blok is? (gemeenschappelijke douches, toiletten op beperkte ruimte,...)

Dat kan. Toiletten, douches en wastafels worden gelabeld per bubbel. Binnenin wordt de fysieke afstand gerespecteerd tussen leden van de verschillende bubbels. Handen wassen voor en na het toiletbezoek is een must. Regelmatig poetsen is hier uiteraard ook belangrijk. 

Is een trekkamp mogelijk?

Een dagtocht door de natuur in de bubbel kan. Meerdaagse trektochten impliceren meer contacten met de omgeving en gaan in tegen het ‘quarantaine’-principe van een jeugdkamp. Dat wordt dus afgeraden.

Kan men aan ouders van kinderen die oververmoeid zijn vragen om hun kinderen op te halen?

Het is aan de begeleiding om dit per situatie samen met het kind te bespreken. Aan de hand daarvan kan er een inschatting worden gemaakt of het al dan niet nodig is. Bij ziekte volgt sowieso isolatie en ophalen door ouders.

Mogen de ouders het kampterrein betreden? Of moeten zij in de auto blijven?

Bij brengen en halen wordt de toegang van ouders tot de locatie gemeden en wordt gekeken om te werken met kiss en rides, fysieke afstand tussen ouders, …

Moeten de wastafels ook gescheiden zijn per bubbel?

Dat is eigenlijk wel een must. Als dit echt niet mogelijk zou zijn is het belangrijk om de fysieke afstand te respecteren als er leden uit meerdere bubbels tegelijk aanwezig zijn en de contactoppervlakken regelmatig goed te reinigen.

Jeugdkampen: Mag een groep die later komt op kamp, bijvoegen in een bubbel?

Dat mag als je op voorhand al bepaalt tot welke bubbel zij horen en zolang het maximaal aantal van 50 niet wordt overschreden. Als het om een grote groep gaat kan het nog verstandiger zijn om deze groep als een aparte bubbel in te delen.

EHBO: moet dit per bubbel? bv. mag iemand met een medische achtergrond in kookploeg iedereen verzorgen?

Duid bij voorkeur per bubbel één persoon aan die zich in geval van vermoeden van besmetting over de zieke ontfermt en de nodige stappen onderneemt. Zorg voor gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon, zoals handschoenen en mondmaskers. Een aparte EHBO-set per bubbel is aan te raden en de persoon die verzorgd moet worden draagt ook een mondmasker. Het gebruikte materiaal dient ontsmet te worden.

Wil je toch iemand met een medische achtergrond inzetten om personen uit verschillende bubbels te verzorgen? Zorg dan dat die persoon handschoenen en een mondmasker gebruikt. Ook de persoon die verzorgd wordt moet een mondmasker dragen. Het gebruikte materiaal dient ontsmet te worden.

Inhoud
Vervoer materiaal: kan tegelijk voor twee bubbels?

geüpdate op 08/06 om 18u20

Dat kan. Je draagt best handschoenen bij het in- en uitladen. Draag een mondmasker als je niet tot dezelfde bubbel behoort en geen afstand kan houden. Ook is het aan te raden om de bagage per bubbel te labelen en te groeperen per bubbel. 

Mogen de bubbels gecombineerd worden in de bus?

geüpdate op 08/06 om 12u05

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen. Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer. 

Kinderen brengen en ophalen op kamp. Zelf vervoeren? Busvervoer?

Kies bij voorkeur voor privaat vervoer in grote groepen zoals auto’s of private bussen. Bewaak dan het behoud van de bubbels en hou rekening met hygiënemaatregelen t.a.v. de chauffeur(s). Maak goede afspraken vooraf.

Openbaar vervoer:
Met grote groepen op het openbaar vervoer stappen is een risico en niet volgens de filosofie. Kan het niet anders? Reserveer je plaats op het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC). Zo ben je zeker van voldoende ruimte om je met je bubbel te verplaatsen. Let op: tijdens het verplaatsen met het openbaar vervoer gelden de normale regels: mondmaskers zijn er verplicht voor +12-jarigen.

Moet het vervoer van kampmateriaal ook per bubbel georganiseerd worden, bv 1 vrachtwagen per bubbel?

Als dat haalbaar is kan je dat zeker doen maar het moet niet. Wanneer je het materiaal van de verschillende bubbels samen gaat vervoeren draag je best handschoenen bij het in- en uitladen.

Moet je valiezen en ander materiaal ontsmetten na uitladen. Mogen ouders meehelpen met inladen?

Nee, dat hoeft niet als je bij het in- en uitladen handschoenen gebruikt en of als de begeleiders uit elke bubbel het materiaal van die bepaalde bubbel in- en uitladen.

Het is niet in de geest van de maatregelen om ouders te laten helpen bij het in- en uitladen. Als je dat toch zou doen zorg dan dat iedereen handschoenen en mondmaskers draagt.

Wij voorzien kampvervoer voor onze jeugdverenigingen. Moeten containers ook elke keer ontsmet worden? Zo ja, op welke manier?

Het is aan te raden om de contactoppervlakken regelmatig goed te ontsmetten en de containers te luchten.

Jeugdkampen: Hoe moeten ze de container inladen? Alle leiding tegelijk en mag het met mondmasker?

Tracht het brengen van de bagage te organiseren per bubbel door middel van tijdsloten. De begeleiders van de verschillende bubbels kunnen het materiaal dan ook apart inladen. Visualiseer het materiaal per bubbel door bv. stickers met kleuren of symbolen. Dat maakt het uitladen makkelijker.

Wil je het inladen toch met heel de leidingsploeg doen zorg dan voor mondmaskers en handschoenen.

Inhoud
Kunnen speelstraten doorgaan en zo ja, met welke veiligheidsmaatregelen dient er rekening gehouden te worden?

geüpdate op 05/06 om 11u50

Speelstraten mogen georganiseerd worden! Er zijn geen federale of Vlaamse richtlijnen over de organisatie van speelstraten. Speelstraten worden geregeld via een gemeentelijk reglement. 

Speelstraten kunnen zelfs een goed antwoord bieden op een tekort aan speelruimte voor kinderen en jongeren. Door speelstraten in te richten, creëer je meer speelkansen in de publieke ruimte. Probeer in een speelstraat zo veel mogelijk de focus te leggen op spontaan spel en reik zo veel mogelijk spelimpulsen aan waar geen materiaal voor nodig is. (Zie draaiboek 2.7)

Let op: Kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon onderling samen spelen in een speelstraat, maar deze zomer zijn nog steeds maatregelen van kracht voor volwassenen rond afstand, bubbels en samenscholing. Neem in je beslissing en communicatie eventueel op dat in de speelstraat de (op dat moment geldende) maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gerespecteerd moeten worden. 

Speelstraten: kinderen uit straat zitten in "een bubbel" maar gaan overdag naar ander aanbod. Eigenlijk wordt dit afgeraden? Is dat iets dat we toch meegeven aan ouders uit speelstraten om hier op te letten?

Dat kan je inderdaad meegeven als aandachtspunt aan de organisatoren van de speelstraat. Kinderen mogen echter zorgeloos spelen in hun buurt, dus gelden dezelfde regels als publieke ruimte.

Inhoud
Wat als een kind ziek wordt, symptomen van Covid-19 vertoont of er een vermoeden is van Covid-19? (NIEUW sinds 5/06)

NIEUW sinds 05/06

Check deze webpagina voor de noodprocedure die samen met de Ambrassade werd uitgewerkt en enkele tips voor lokale besturen.

Moeten ouders in de logboeken laten weten met wie en wanneer ze in contact zijn gekomen? Moeten ouders op het speelplein aangeven wie ze 's avonds gezien hebben?

Uiteraard niet. Het gaat over de contacten tussen de kinderen en mogelijke externen tijdens de georganiseerde jeugdactiviteit, niet over de ouders of over contacten buiten de jeugdactiviteit. Dat behoort tot ieders privacy.

Als iemand 5 dagen voor de start van het aanbod ziektesymptomen heeft, maar de dokter kan aantonen dat het niet over corona gaat, kan deze deelnemer/animator dan wel deelnemen?

Ja. De gezondheid van de kinderen checken is de verantwoordelijkheid van de ouders.

Waar moeten nieuwe besmettingen gemeld worden?

geüpdate op 05/06 om 11u50

Enkel een arts kan vaststellen of een kind besmet is met Covid-19. Is een deelnemer ziek of heb je vermoeden van Covid-19? Laat de ouders onmiddellijk met het kind naar de huisarts gaan en laat ze je op de hoogte houden. Huisartsen hebben richtlijnen over de melding van besmette patiënten.

Moet de isolatieruimte een lokaal zijn? Mag dit in een afgebakende zijn? Zijn er praktische voorwaarden aan die isolatieruimte?

geüpdate op 05/06 om 11u50

Een goede quarantaineruimte in een lokaal of in een extra tent. In geval van regen moet je binnen kunnen en je moet de ruimte duidelijk kunnen afsluiten. Is een apart lokaal of extra tent niet mogelijk en maak je een afgebakende ruimte in een lokaal? Hou er dan rekening mee dat het kind in een rustige ruimte moet ondergebracht worden.

Een kindvriendelijke quarantaineruimte bevat een plek om te rusten, wat speelmateriaal om met een begeleider en/of alleen zich te kunnen bezighouden. Hou er rekening mee dat het materiaal allemaal makkelijk te ontsmetten moet zijn nadien. Het is belangrijk dat een vermoedelijk zieke kind – afhankelijk van de leeftijd – goed begeleid wordt, spreek dus op voorhand af wie bij een kind blijft.

Eén quarantaineruimte per locatie volstaat, geen noodzaak per bubbel. Let wel: Als er plots 2 vermoedelijk zieken zijn uit 2 verschillende bubbels, breng je hen niet samen in 1 lokaal. In dat geval  moet er ad hoc een kindvriendelijke quarantaineruimte  bij ‘gemaakt’ worden, bv speel lokaal opofferen…

Wat dan met valsnegatieve tests? Er zit nog steeds een foutmarge van 30% op die corona-tests?

Niet freaken op testing. Er geldt niet alleen virusveiligheid maar ook lichamelijke, mentale én sociale gezondheid. "Maximale vrijheid, binnen een zo veilig mogelijk kader."

Mag een speelpleinwerking doktersattesten opvragen?

Doe dat niet, tenzij voor heel duidelijke risicogroepen. Die zijn zo beperkt dat voor iedereen attesten vragen echt een veel te hoge drempel wordt.

Inhoud
Was ISB ook aanwezig in de taskforce? Vele besturen werken nu met een vrijetijdsdienst. Velen zijn verantwoordelijk zowel voor jeugd als voor sport.

ISB was betrokken bij enkele draaiboeken. Bataljong, VVSG, ISB hebben samengewerkt in de voorbereiding. Dat dit voorlopig niet politiek zo geland is, is een politieke kwestie. We pleiten voor een zo snel mogelijke synchroniseren en hebben daarvoor een schrijven gericht aan de betrokken ministers.

Wat is een goede deadline om alles te communiceren? BKO wist mee te delen dat ze nog geen draaiboek hebben voor de zomer. Wij willen graag alles in 1x communiceren maar dit wordt moeilijk om het op tijd te doen om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

geüpdate op 08/06 om 10u20

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).

Na een brief van Bataljong, ISB en VVSG met de vraag om richtlijnen voor jeugdaanbod te synchroniseren, volgde woensdag 03/06 een overleg met minister Somers en de kabinetten van Beke, Jambon, Weyts en Dalle. Voor kinderopvang en jeugdhulp is het werk reeds gebeurd. Het draaiboek van Kind & Gezin voor de zomer past de principes van de jeugdsector toe.

Inhoud
Gaan de nationale koepels "hygiënepakketten" (mondmaskers, handschoenen, handgels…) voorzien voor hun afdelingen?

geüpdate op 05/06 om 11u50

Check https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/hygienepakketten

Voor de lokale besturen raden we aan dat voor het aanbod waarvan ze zelfs de organisator zijn, het lokaal bestuur zelf zorgt voor voldoende handgels, ontsmettingsproducten, handschoenen en mondmaskers voor bij de EHBO.

Meer info en veel gestelde vragen bij VDS
Eerste hulp bij opstart van CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme)
Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona - Uit de Marge (UdM)
Ondersteuning rond inclusie en diversiteit bij Jeugdwerk Voor Allen
terug naar boven

Meer info?

Mail naar info@bataljong.be of bel 03 821 06 06

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief