fbpx Georganiseerd jeugdaanbod in de zomer? We gaan ervoor! | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Georganiseerd jeugdaanbod in de zomer? We gaan ervoor!

Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op donderdag 13/08/2020 om 12u20

Snel naar:

1. Voor wie is dit een noodzaak?

2. Welke beslissingen zijn er genomen?

3. Welke adviezen zijn er gegeven?

4. Waar vind ik meer info en ondersteuning? (update 16/06)

5. Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

 

1. Voor wie is dit een noodzaak?

 

Voor de jonge inwoners

Lichamelijk, mentaal én sociaal welbevinden van kinderen en jongeren, staat geweldig onder druk na enkele maanden lockdown. Een divers spectrum aan georganiseerd jeugdaanbod biedt kinderen, jongeren en hun begeleiding de broodnodige zuurstof, toekomstperspectief én een boost in hun ontwikkeling.

Voor gezinnen

De druk op vele gezinnen is en was enorm. Voor hen biedt het zomeraanbod het ventiel dat de druk er even aflaat.

Voor lokale besturen

De regeling is niet alleen positief voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook voor steden en gemeenten is ze noodzakelijk. We verwachten minder buitenlandse reizen waardoor er een recordaantal kinderen en jongeren in ons land zal zijn deze zomer. Door een gevarieerd aanbod zetten we in op spreiding en vermijden we grote concentraties op bepaalde trekpleisters of bij de buitenschoolse kinderopvang. Lokale besturen organiseren bovendien zelf heel wat jeugdaanbod zoals speelpleinwerk en omnisportkampen. Er komt heel wat bij kijken. Zij kunnen nu eindelijk van start gaan met hun voorbereiding en inschrijvingen.

 

2. Welke beslissingen zijn er genomen?

Snel naar: 'generieke richtlijnen georganiseerd jeugdaanbod in de zomer voor lokale besturen

Om zoveel mogelijk recreatief en kwalitatief jeugdaanbod mogelijk te maken in de zomer, voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren en begeleiding, in een zo veilig mogelijk kader, zijn er een aantal afspraken gemaakt.

Algemene richtlijnen en generieke voorwaarden

 1. Deelnemersvoorwaarden: ziekte, gezondheidsprofielen, risicogroepen, medische fiches, registratie,...
 2. Organisatorische voorwaarden: grotere initiatieven moeten zich organiseren in contactbubbels van maximaal 50, noodprocedures en permanentiesystemen, communicatieve voorwaarden,...
 3. Hygiënische maatregelen: persoonlijke hygiëne, infrastructuur, materiaal,...
 4. De aard van de activiteiten: openlucht, externe contacten, intensiteit fysiek contact, belang van rust,...

De Nationale Veiligheidsraad en de GEES keurden officiële protocollen goed. De 'generieke richtlijnen georganiseerd jeugdaanbod in de zomer voor lokale besturen' en de bijhorende draaiboeken zijn een vertaling op maat van organisatoren. Onderaan de pagina vind je de vertaling in meer gedetailleerde draaiboeken per soort van jeugdaanbod.

Buitenlandse vakanties en kampen

Buitenlandse groepsvakanties en kampen voor kinderen en jongeren zijn toegestaan onder voorbehoud van de opening van de grensovergangen, en met een maximale afstand van 150 km vanaf de landsgrens. Dit is in functie van de noodprocedure quarantaine en dient om ouders de mogelijkheid te geven een ziek kind snel op te halen en naar huis te brengen.

Principe van contactbubbels

De belangrijkste en meest uitdagende organisatorische voorwaarden zijn de contactbubbels van maximaal 50 kinderen, jongeren en begeleiding. Dit wil zeggen dat grotere initiatieven kunnen doorgaan, maar dat ze zich moeten opsplitsen in ‘bubbels van max. 50’.

 • Binnen die bubbels is er geen fysieke afstand tussen kinderen en jongeren nodig.
 • Contact tussen de (leden van de) verschillende bubbels moet zo maximaal mogelijk vermeden worden. Indien het niet anders kan geldt de fysieke afstand, of indien dat, zeer uitzonderlijk, ook niet kan, moeten men mondmaskers dragen.


Concreet: Een Chirokamp met 90 aanwezigen maakt dus eigenlijk 2 subkampen (bv. -12 en +12). Een speelpleinwerking deelt kinderen op in verschillende groepen/bubbels, per week. Komt het kind enkel op maandag en donderdag, dan komt het wel telkens in dezelfde subgroep/bubbel terecht. Binnen een bubbel komt 1 kind slechts met max. 49 anderen in aanraking gedurende de week. Bij de start van een nieuwe week, gaat de teller op nul en starten nieuwe bubbels.

 

3. Welke adviezen zijn er gegeven?

 

7 leidende principes

 1. Jeugdwerk en ander jeugdaanbod is niet zomaar wat recreatie. Het is essentieel voor kinderen en jongeren. Plezier en ontwikkeling staan voorop.
 2. Maximale vrijheid, binnen zoveel mogelijk veiligheid.
 3. Jeugdaanbod mét behoud van fysieke afstand tussen deelnemers en begeleiding is niet wenselijk noch mogelijk. Recreatief jeugdaanbod moet helen, niet traumatiseren.
 4. Kinderen en jongeren zijn de motor van de epidemie niét, zo zeggen de experten. Als ze besmet zijn hebben kinderen nauwelijks symptomen en geven ze de ziekte niet door.
 5. Snelle en effectieve contact tracing is dé sleutel in de exitstrategie.
 6. Maak het jongeren en jeugdaanbod niet moeilijker dan nodig. Vertrouw in hun verantwoordelijkheidszin en organisatievermogen.
 7. Annuleren is eigenlijk geen optie. Dat betekent enorm veel druk op de publieke ruimte, grootouders en op buitenschoolse kinderopvang. Alternatieven zijn niet veiliger.

Principes in de praktijk? Check onze draaiboeken hieronder.

Het advies: een zo groot mogelijke contactbubbel binnen het veilig kader

We zaten al snel met de virologen op de lijn van de contactbubbels (waarbinnen geen fysieke afstand van 1,5 meter nodig is). Intussen werkt men binnen de kinderopvang met bubbels van maximaal 20 kinderen. Er is altijd geargumenteerd dat de contactbubbels best zo groot mogelijk zijn, om zoveel mogelijk kinderen kansen te geven en het organisatorisch haalbaar te maken. 20 is praktisch niet haalbaar, dat zou de facto een annulering van >95% van het jeugdaanbod inhouden. We hebben geargumenteerd voor 100 of 75, maar uiteindelijk besliste de veiligheidsraad max. 50. Dat is een stevige uitdaging, maar het organisatietalent van de verenigingen en organisatoren kennende, moet dat toch heel veel mogelijk maken.

N.B.: Bataljong werd voor dit advies gevoed door het rapport van een survey bij 180 lokale besturen.

 

4. Waar vind ik meer info en ondersteuning?

 

We zaten de voorbije weken niet stil. Samen met partnerorganisaties bereidden we onderstaande draaiboeken voor.

De Nationale Veiligheidsraad en de GEES keurden officiële protocollen goed. De 'generieke richtlijnen georganiseerd jeugdaanbod in de zomer voor lokale besturen' en de bijhorende draaiboeken zijn een vertaling op maat van organisatoren.

Download de generieke regels en vertaling hiervan in 5 specifieke draaiboeken:

Check ook deze webpagina van de Ambrassade.

NIEUW 08/06: Vertalingen jeugdwerkregels zomer 2020 beschikbaar

Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken zijn er samen met het Agentschap Integratie en Inburgering vertalingen gemaakt van de jeugdwerkregels en de meest gestelde vragen.

Download ze hier en verspreid ze naar ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Om te voldoen aan de taalwetgeving, kunnen deze vertalingen enkel worden verspreid samen met de brontekst in het Nederlands.

NIEUW 08/06: Synchronisatie richtlijnen jeugdaanbod in de zomer.
Er verschenen richtlijnen op de FAQ-pagina van de Federale Overheid omtrent jeugdkampen en jeugdactiviteiten. Enkele frases:

 • “Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).”
 • “Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind kan deelnemen.”  
 • “De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen.”

Voor busvervoer gelden bepaalde afspraken: 1 bubbel per bus of per dek op de bus, gescheiden in- en uitstappen, OF bij meerdere bubbels op 1 bus: de regels van het openbaar vervoer volgen (mond-neusmaskers dragen voor +12 jaar).

NIEUW 05/06: Check deze webpagina voor de noodprocedure die samen met de Ambrassade werd uitgewerkt en enkele tips voor lokale besturen.

NIEUW 05/06: Bestel bubbelbandjes met de groepsaankoop van Bataljong. Heb je er nog nodig? We hebben op Bataljong nog een kleine voorraad liggen in verschillende kleuren. Mail naar info@bataljong.be

NIEUW 03/06: Kind & Gezin heeft zijn draaiboek voor kinderopvang in de zomer al gesynchroniseerd met ons beleid van jeugd. Belangrijk bij voor- en na-opvang bij speelplein, sport, cultuur- en jeugdkampen in de gemeente, en i.f.v. de gemeenschappelijke inschrijvingsplatformen.

Vorming en ondersteuning

Vanuit Bataljong en onze partnerorganisaties ondersteunen we je graag. Hierover stemden we al af:

 

“Een gestroomlijnde en transparante communicatie naar lokale besturen toe is onontbeerlijk. Niet alleen jeugdwerkverenigingen zorgen voor zomeraanbod, en vanuit het perspectief van de kinderen en jongeren die hiervan gebruik maken, zouden te veel verschillende afspraken zeer verwarrend zijn.”
Jurgen Sprangers
Directeur

5. Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

 

 • In de schoot van de jeugdsector/De Ambrassade ontstond al snel na de lockdown een taskforce zomer met heel veel jeugdorganisaties, CJT, VVSG en Bataljong.
 • Bataljong werd daarbij gevoed door het rapport van een survey bij 180 lokale besturen. Bataljong is gegaan voor maximale afstemming met de VVSG, in het bijzonder de ondersteuners van Kinderopvang, en met ISB voor het gemeentelijk sportaanbod. We trachten de afspraken en communicatie zo goed mogelijk te stroomlijnen.
 • Onder leiding van minister Dalle werd een kernwerkgroep opgericht met De Ambrassade, Kazou (jeugdvakanties), KSA (jeugdbewegingen) en Bataljong (lokale besturen). Deze groep overlegde met Marc Van Ranst en vertegenwoordigers van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap.
 • Ondertussen werd steeds intensief teruggekoppeld en overlegd met andere medische experts.
 • We hebben ondertussen campagne gevoerd om het draagvlak te vergroten en geduld te vragen.

www.bataljong.be/corona#zomer

Bataljong bedankt De Ambrassade, Kazou, KSA, VVSG, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, ISB en minister Dalle voor de intense samenwerking. Ook de lokale besturen danken we. Voor hun geduld, hun medewerking aan de survey en hun oeverloze volharding. 

 

Meer info?

Mail naar info@bataljong.be of bel 03 821 06 06

 

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief